Hvem kan få ældrecheck?

Ældrechecken, også kaldet den supplerende pensionsydelse, er din mulighed for at få udbetalt et beløb, der kan supplere din folkepension. Det er derfor et krav, at du har ret til folkepension, hvis du skal kunne modtage ældrecheck, men der er endvidere yderligere faktorer, der er afgørende for om du kan modtage denne supplerende pensionsydelse.   For at modtage ældrecheck må du ikke have en formue, der overstiger et årligt fastsat beløb, hvilket indebærer dine penge der er indestående i pengeinstitut, kontanter, obligationer, aktier, pantebreve samt værdipapirer. Det er derfor selvsagt et krav, at du oplyser Udbetaling Danmark om din formue, hvis du vil kunne modtage ældrecheck. Hvor stort et beløb din ældrecheck indebærer er heller ikke overladt til tilfældighederne, da den er afhængig af din personlige tillægsprocent. Det personlige tillæg har du som folkepensionist mulighed for at få, hvis du er svært stillet økonomisk og har brug for at få dækket udgifter til eksempelvis medicin, briller eller en tur til tandlægen. Tillægsprocenten er afgørende for, hvor stort et tillæg og dermed også ældrecheck du har mulighed for at få, og denne fastsættes af Udbetaling Danmark, der udregner din tillægsprocent ud fra din indkomst samt om du er enlig eller samlevende. …