Anmeldelse af en arbejdsskade

Man kan på jobbet være udsat for, at man bliver ramt af et uheld, som gør, at man får en arbejdsskade. Dette er naturligvis rigtig træls, men heldigvis har man mulighed for at få økonomisk støtte, såfremt dette sker. En erhvervssygdom En erhvervssygdom kan skyldes de forhold som ens arbejde foregår under. Det vil sige, at sygdommen kan forekomme af rigtig mange forskellige årsager. En erhvervssygdom kan være rigtig mange ting, og den kan både være psykisk såvel som den kan være fysisk. Et eksempel på en erhvervssygdom kunne f.eks være tennisalbue, kroniske lændesmerter, prost-traumatisk belastningsreaktion eller lignende. Hvem har mulighed for at få erstatning ved en arbejdsskade? Hvis man har udført et stykke arbejde i sin fritid, så har man ikke mulighed for at få erstatning. Skaden skal være sket, mens man har arbejdet på en arbejdsplads og ikke i privat regi. Loven siger, at man har mulighed for at få erstatning uanset om arbejdet er varigt, eller det blot er et midlertidigt arbejde, som man har haft. Dette betyder samtidig også, at man også har mulighed for at få erstatning selvom arbejdet ikke er lønnet. Hvis man på sit arbejde bliver udsat for en sådan type af arbejdssygdom, …