Kan udlændinge få folkepension?

Folkepension er som udgangspunkt tilgængelig for danske statsborgere, der er fyldt 65 år. Dog er der visse undtagelser og krav som det er nødvendigt at være opmærksom på, hvis du ønsker at modtage folkepension.   Selv hvis du ikke er dansk statsborger er der nemlig mulighed for at få den danske folkepension, hvis du har boet i Danmark i minimum 10 år fra du fyldte 15 år og frem til du har nået folkepensionsalderen. Endvidere skal du have boet i Danmark i hvert fald fem år op til du får din pension bevilliget. Er du statsborger i et andet EU/EØS-land eller Schweiz så kan du som regel også snige dig uden om kravet om dansk statsborgerskab og dermed få ret til både den danske folkepension samt førtidspension. Foruden EU/EØS-lande og Schweiz har Danmark indgået aftale om social sikring med andre lande, hvilket kan involvere dit hjemland. Dette kan betyde, at du ikke behøver et dansk statsborgerskab, hvis du har statsborgerskab i et af disse lande som Danmark har en aftale med. Er du flygtning er det en nødvendighed, at du har fået din opholdstilladelse efter udlændingeloven. Men én ting er at have mulighed for at modtage folkepension, en helt anden …