Kan udlændinge få folkepension?

Folkepension er som udgangspunkt tilgængelig for danske statsborgere, der er fyldt 65 år. Dog er der visse undtagelser og krav som det er nødvendigt at være opmærksom på, hvis du ønsker at modtage folkepension.

 

Selv hvis du ikke er dansk statsborger er der nemlig mulighed for at få den danske folkepension, hvis du har boet i Danmark i minimum 10 år fra du fyldte 15 år og frem til du har nået folkepensionsalderen.

Endvidere skal du have boet i Danmark i hvert fald fem år op til du får din pension bevilliget. Er du statsborger i et andet EU/EØS-land eller Schweiz så kan du som regel også snige dig uden om kravet om dansk statsborgerskab og dermed få ret til både den danske folkepension samt førtidspension.

Foruden EU/EØS-lande og Schweiz har Danmark indgået aftale om social sikring med andre lande, hvilket kan involvere dit hjemland. Dette kan betyde, at du ikke behøver et dansk statsborgerskab, hvis du har statsborgerskab i et af disse lande som Danmark har en aftale med.

Er du flygtning er det en nødvendighed, at du har fået din opholdstilladelse efter udlændingeloven. Men én ting er at have mulighed for at modtage folkepension, en helt anden ting er, hvor meget der egentlig vil blive modtaget månedligt. For at have ret til fuld folkepension skal du nemlig have haft bopæl i Danmark i mindst 40 år fra du fyldte 15 år.

Har du ikke haft det, så kan du modtage, hvad der kaldes for brøkpension. Dette betyder, at du opnår en brøkdel af den fulde folkepension, hvor din del af folkepensionen vil blive udregnet ud fra, hvor mange år du har boet i Danmark. Brøkpension gælder dog kun i grundbeløbet af folkepensionen, og det har derfor ikke indflydelse på diverse tillæg til pensionen.

Dansker bosiddende i udlandet

Har du et dansk statsborgerskab, men er ikke længere bosiddende i Danmark, så skal du også være opmærksom på dine muligheder for at modtage den danske folkepension.

Er du nu bosiddende i et andet EU/EØS-land ellers Schweiz, så vil du kunne søge om dansk folkepension, hvis du har statsborgerskab i et af disse lande, er statsløs eller flygtning.

Endvidere skal du havde have optjent ret til pension i sammenlagt tre år fra et af disse lande med mindst et år i Danmark, og have arbejdet i et EU/EØS-land eller Schweiz.

Har du dansk indfødsret, og også har haft en bopæl i mindst 30 år i Danmark fra du fyldte 15 år, så kan du få tilkendt folkepension uanset, hvilket land du bor i.

Der er altså mange oplysninger og tal at holde styr på, når du skal undersøge om du har mulighed for at modtage dansk folkepension selv uden et dansk statsborgerskab eller ikke bor i Danmark, og endvidere kan det synes svært gennemskueligt hvor meget der egentlig kan modtages. Er du i tvivl, så er det bare at kontakte Udbetaling Danmark, der står for udbetaling af blandt andet folkepension og ligeledes udregner din individuelle pension.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *