Sådan søger du om varmetillæg

Folkepensionen består både af et grundbeløb samt en tillægspension. Disse beregnes ud fra din eventuelt øvrige indkomst, formue, civil-status samt hvor længe du har været bosiddende i Danmark. Dog kan mange ende i den situation, hvor folkepensionen simpelthen ikke helt slår til, og her er der en række andre tillæg og ydelser som du som folkepensionist kan søge om. Heriblandt kan du finde et varmetillæg, der er en hjælp til at få betalt varmeregningen, hvad enten du bor til leje eller i ejerbolig.   Varmetillægget skal gå til at dække dine varmeudgifter, der inkluderer el, gas, olie og lignende, men ikke vedligeholdelse af selve varmekilden som eksempelvis skorstensfejer eller reparation. Varmetillægget går altså kun til den del af din regning, som går direkte til varme. Hvor meget der er mulighed for at få i varmetillæg er en individuel sag, hvor du er nødsaget til at give Udbetaling Danmark flere oplysninger for at kunne søge om tillægget. Det bliver nemlig udregnet ud fra din personlige tillægsprocent. Tillægsprocenten er baseret på din indkomst, hvis du eksempelvis arbejder ved siden af din folkepension, og også om du er enlig eller samlevende. For overhovedet at kunne ansøge om varmetillæg skal din tillægsprocent være på …

Kan udlændinge få folkepension?

Folkepension er som udgangspunkt tilgængelig for danske statsborgere, der er fyldt 65 år. Dog er der visse undtagelser og krav som det er nødvendigt at være opmærksom på, hvis du ønsker at modtage folkepension.   Selv hvis du ikke er dansk statsborger er der nemlig mulighed for at få den danske folkepension, hvis du har boet i Danmark i minimum 10 år fra du fyldte 15 år og frem til du har nået folkepensionsalderen. Endvidere skal du have boet i Danmark i hvert fald fem år op til du får din pension bevilliget. Er du statsborger i et andet EU/EØS-land eller Schweiz så kan du som regel også snige dig uden om kravet om dansk statsborgerskab og dermed få ret til både den danske folkepension samt førtidspension. Foruden EU/EØS-lande og Schweiz har Danmark indgået aftale om social sikring med andre lande, hvilket kan involvere dit hjemland. Dette kan betyde, at du ikke behøver et dansk statsborgerskab, hvis du har statsborgerskab i et af disse lande som Danmark har en aftale med. Er du flygtning er det en nødvendighed, at du har fået din opholdstilladelse efter udlændingeloven. Men én ting er at have mulighed for at modtage folkepension, en helt anden …

Kan man udskyde folkepensionen?

Folkepensionen er muligheden for at trække sig tilbage og nyde sit otium som dansk statsborger, når de 65 år er rundet. Men langt fra alle er klar til at lægge arbejdet på hylden, når brevet om muligheden for folkepensionen lander i postkassen. Derfor er det også muligt at udskyde sin folkepension, så du altså vælger at blive på arbejdsmarkedet nogle år endnu. For selv om det egentlig er muligt at have en indkomst ved såkaldt personligt arbejde foruden indkomst fra folkepensionen, så kan det i visse tilfælde langt bedre betale sig at udskyde folkepensionen. Er du eksempelvis aktiv i driften af din egen virksomhed, så vil dit grundbeløb i folkepensionen blive nedsat, når din personlige indkomst fra virksomhed overstiger et årligt fastsat beløb. Hvis du tjener mere end 531.600 kroner gennem din virksomhed årligt, så vil det faktisk resultere i, at du slet ikke vil kunne få grundbeløbet. Netop i dette tilfælde kan det være stærkt fordelagtigt at udskyde folkepensionen til man bliver passiv i driften af virksomheden eller i hvert fald lader arbejde og indkomst herfra blive mere beskedent. Hvis du vælger at udskyde din folkepension, så har du endvidere mulighed for at opnå, hvad der kaldes for opsat …

Regler for folkepension og arbejde

Folkepension er så godt som den eneste indkomst for mange danskere over 65 år. Men selv om du modtager folkepension, så er der fortsat mulighed for at arbejde ved siden af.   Hvis du vælger at arbejde samtidig med, at du modtager folkepension, så skal du dog være opmærksom på at give besked om dette, da det kan påvirke det månedlige beløb som du modtager i folkepension. Dette er relevant, hvis du har indkomst ved såkaldt personligt arbejde. Ved personligt arbejde forstås, at du er lønmodtager eller er aktiv i egen virksomhed, der altså vil kunne påvirke dit grundbeløb, pensionstillæg og andre ydelser som varmetillæg, tillæg til medicin, tandbehandling og lignende. Foruden at give Udbetaling Danmark besked om din ændrede økonomiske situation, så er det naturligvis også nødvendigt at rette din forskudsopgørelse hos SKAT, hvis du påbegynder personligt arbejde ved siden af folkepensionen. I denne forbindelse kan du glæde dig over, at folkepensionister har et bundfradrag på 60.000 kroner årligt, hvilket altså vil sige, at de første 60.000 kroner som du tjener ved personligt arbejde ikke vil påvirke dit pensionstillæg. Bør du udskyde din folkepension? Folkepensionen består netop som udgangspunkt af et grundbeløb og et pensionstillæg. Grundbeløbet kan umiddelbart være …

Dato for udbetaling af folkepension

Folkepension bliver månedligt udbetalt til din konto fra Udbetaling Danmark. Du modtager pengene den sidste bankdag i hver måned, hvor beløbets størrelse varierer meget alt efter din unikke situation.   Først og fremmest skal du være fyldt 65 år, dog er der visse undtagelser, hvor nogle skal være fyldt 67 år, hvilket afgøres af hvornår du er født. Herudover skal du naturligvis være dansk statsborger med en fast bopæl i Danmark, og endvidere skal du have haft bopæl i Danmark i minimum tre år siden du fyldte 15 år og frem til pensionsalderen. Hvis du ikke opfylder alle tre punkter, så er der dog ingen grund til at fortvivle, da der kan gælde særlige regler, hvis du er bosat i udlandet, er EU-statsborger eller hvis du er flytning. I så fald kan du med fordel læse nærmere om betingelserne online eller kontakte Udbetaling Danmark for at få nærmere besked. Størrelse af den udbetalte folkepension Hvis du er godkendt til at modtage den danske folkepension, så er et helt andet spørgsmål, hvor meget du reelt vil modtage. Dette beløb er nemlig langt fra ens for alle folkepensionister, og her er det yderst afgørende om du er enlig eller gift/samlevende, hvor stor …

Hvem kan få ældrecheck?

Ældrechecken, også kaldet den supplerende pensionsydelse, er din mulighed for at få udbetalt et beløb, der kan supplere din folkepension. Det er derfor et krav, at du har ret til folkepension, hvis du skal kunne modtage ældrecheck, men der er endvidere yderligere faktorer, der er afgørende for om du kan modtage denne supplerende pensionsydelse.   For at modtage ældrecheck må du ikke have en formue, der overstiger et årligt fastsat beløb, hvilket indebærer dine penge der er indestående i pengeinstitut, kontanter, obligationer, aktier, pantebreve samt værdipapirer. Det er derfor selvsagt et krav, at du oplyser Udbetaling Danmark om din formue, hvis du vil kunne modtage ældrecheck. Hvor stort et beløb din ældrecheck indebærer er heller ikke overladt til tilfældighederne, da den er afhængig af din personlige tillægsprocent. Det personlige tillæg har du som folkepensionist mulighed for at få, hvis du er svært stillet økonomisk og har brug for at få dækket udgifter til eksempelvis medicin, briller eller en tur til tandlægen. Tillægsprocenten er afgørende for, hvor stort et tillæg og dermed også ældrecheck du har mulighed for at få, og denne fastsættes af Udbetaling Danmark, der udregner din tillægsprocent ud fra din indkomst samt om du er enlig eller samlevende. …

Folkepension med til udlandet

Folkepensionen er svært undværelig for mange over 65 år, men samtidig skal der naturligvis også være mulighed for at nyde resten af livet som man vil. Mange drømmer om at flytte til udlandet og nyde sit otium, hvor de eksotiske himmelstrøg kan give meget glæde og spændende oplevelser. Er du en af dem, så kan det være en god idé at læse videre om forholdene, når det gælder folkepension og ture til udlandet. Det er naturligvis ikke noget problem at tage på almindelige rejser og ferier rundt i verden, og her vil du modtage din folkepension nøjagtigt som du plejer. Du bør først være opmærksom, hvis du skal rejse i længere tid end to måneder, hvor der kan gælde særlige regler. Rejser du til lande inden for EU/EØS, Schweiz, Færøerne eller Grønland, så er der ingen grund til bekymring, men skal du til andre lande i mere end to måneder, så har du pligt til at give Udbetaling Danmark besked, der står for udbetalingen af din folkepension. Har du planer om mere end blot en ferie til udlandet, og reelt overvejer at slå dig i mere eksotiske rammer uden for Danmarks grænser, så kan det også have afgørende effekt for …

Hvem kan få folkepension?

Folkepension er på mange måder synonym med, at alle danskere skal have muligheden for at trække sit tilbage fra arbejdsmarkedet, når man når en vis alder.   Når du fylder 65 år, for nogles tilfælde op til 67 år, har du muligheden for at søge om folkepension, hvilket du vil få brev om fra Udbetaling Danmark. Der er dog visse betingelser, der skal opfyldes for at du kan modtage folkepension. Først og fremmest skal du være dansk statsborger og have fast bopæl i Danmark, men endvidere er det også et krav, at du skal have boet i Danmark i mindst tre år fra du fyldte 15 år. Hertil er det nødvendigt at gøre opmærksom på, at det i særlige tilfælde ikke er nødvendigt at opfylde alle tre krav, hvor andre regler gør sig gældende. Dette kan eksempelvis omhandle dig, hvis du er bosiddende i udlandet, er EU-statsborger eller hvis du er flygtning. Men generelt set er de tre betingelser tommelfingerreglen for modtagelse af folkepension i Danmark, hvor det dog er meget forskelligt hvor stort et beløb, der månedligt modtages. Dette kommer an på din helt unikke situation, hvor flere faktorer spiller ind. Hvor meget modtager man i folkepension? Her er …

Folkepension – beregning af satser

Det kan være meget forskelligt, hvor stort et beløb, man har mulighed for at modtage i folkepension, og det er der flere årsager til. Det er ikke alle, der vælger at modtage folkepension med det samme, de har ret til dette. Der er nogen, som ganske enkelt vælger at fortsætte på arbejdsmarkedet på trods af, at de har ret til at trække sig tilbage og få deres folkepension. Disse mennesker har mulighed for at opspare en del af deres folkepension, således at de får et tillæg til folkepensionen, hvis de på et senere tidspunkt vælger at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet. Af den årsag, er det ikke alle pensionister, som får denne samme sats. Dog findes der naturligvis en grundsats, som alle folkepensionister har ret til at modtage, og grundsatsen er ens for alle. Hvor meget kan jeg forvente at modtage i folkepension? Der er et grundbeløb for folkepensionen, som ligger på 69.648 kr. Derudover man også mulighed for at få mere end det nævnte beløb. Man kan nemlig modtage pensionstillæg, hvis man er gift eller har en samlevende. Hvis man har det har man mulighed for at få et tillæg på 34.968 kr om året. Er man enlig, så …

Hvad er betingelserne for at få folkepension?

I Danmark har man mulighed for at modtage folkepension, når man når en bestemt alder. I Danmark skal man være minimum 67 år for at modtage sin folkepension. Det er dog ikke alle, som vælger at tage i mod deres pension så snart de har ret til at få den. Nogen vælger også at forblive på arbejdsmarkedet selv de opfylder betingelserne for at blive på arbejdsmarkedet. Hvis man gør dette, kan man få et særligt tillæg, hvis man f.eks vælger først at gå på pension når man er 70. I de 3 år, hvor man ellers ville have ret til at få folkepension, vil man i stedet for modtage et særligt tillæg. Hvilke krav stilles der, for at man kan få folkepension? Der stilles en række bestemt krav til dig, før at du kan få udbetalt din folkepension. Først og fremmest, så er det et must, at du er minimum 67 år gammel, før at du har ret til at trække dig tilbage fra arbejdsmarkedet og leve af din folkepension. Betingelser for folkepension hvis man er udlænding Hvis  man er udlænding, er der en række betingelser, som gør sig gældende, for at man har mulighed for at få folkepension. Der …