Ophør og forlængelse af sygedagpenge

Nogle danskere oplever at ende i sygdom, hvilket gør, at de er nødsaget til at komme på sygedagpenge i en periode. Dog vil der på et tidspunkt være mulighed for, at man som sygedagpengemodtager bliver rask igen, og derfor skal tilbage til arbejdsmarkedet. Når man ophører som sygedagpengemodtager, kommer man tilbage på de normale vilkår, der er, når man er ansat på en arbejdsplads. I nogle tilfælde kan man også komme på en anden social ydelse. Det kunne f.eks være førtidspension, revalidering eller man kan komme til at modtage ressourceforløbsydelse. Hvad man får, når ens sygedagpenge ophører er meget forskelligt, og varierer fra person til person. Varighedsbegrænsning i forbindelse med ophør og forlængelse af sygedagpenge Den udbetaling der sker af sygedagpenge vil høre op, når der er blevet udbetalt sygdagpenge samt nedsatte sygedagpenge eller løn under sygdom i i mere end 52 uger inden for de sidste 18 forudgående måneder. I de første 30 dage af sygeperioden, vil der i varighedsbegrænsningen ikke blive medregnet sygedagpengene eller den løn, som man har fået fra arbejdsgiver eller kommunen. Det samme gør sig gældende i de perioder, hvor der på grund af graviditet, barsel eller adoption er blevet udbetalt. For selvstændige er det …

Sygedagpenge – refusion til arbejdsgiver

Der er mange, som har spørgsmål i forhold til refusion til arbejdsgiver af sygedagpenge, og det skyldes, at der findes en del forskellige regler til netop dette emne, som gør, at det kan være en anelse vanskeligt. Det forholder sig sådan, at der er rigtig mange overenskomster, som giver lønmodtageren mulighed for at få løn under sygdom. Her har arbejdsgiveren mulighed for at få refusion fra den første fraværsdag efter 30 dage. De sygedagpenge, som den ansatte ville have ret til, vil arbejdsgiveren få udbetalt. Hvis arbejdsgiveren udbetaler løn under sygefraværet, så er det et must, at fraværet anmeldes til lønmodtagerens kommune inden for 5 uger efter den første fraværsdag, som den ansatte har. Dette gør sig i øvrigt også gældende i de tilfælde, hvor at fraværet strækker sig ud over arbejdsgiverperioden. Mulighed for mindre virksomheder til at udbetalt sygedagpenge Hvis en mindre privatvirksomhed har haft lønudgifter, som har ligget på under 7.008.750 kr, har man mulighed for at købe en forsikring. Den forsikring man køber, giver en mulighed for at få refusion af de sygedagpenge, der gives fra 2. sygedag, som den ansatte har. Dette beløb får man af den kommune, hvor den ansatte er bosat. Hvis arbejdsgiveren har …

Sygedagpenge for lønmodtagere

  Hvis du er lønmodtager, har du ret til at modtage sygedagpenge. For at du kan få sygedagpenge, findes der en række krav, som du skal kunne leve op til – ellers har du ikke ret til at modtage dine sygedagpenge. Sygedagpenge for ungarbejdere Hvis du er ungarbejder under 18 år, har du også ret til at modtage sygedagpenge, ligesom du ville have, hvis du var ansat på fuld tid. For at du som ungarbejder kan modtage dine sygedagpenge, kræver det, at du som minimum Hvornår har man ret til at modtage sygedagpenge som lønmodtager? Hvis du er interesseret i at modtage sygedagpenge, så har du mulighed for at modtage dette, hvis du har været beskæftiget hos en arbejdsgiver i 74 timer fordelt over de sidste 8 uger. Det skal vel at mærke være denne samme arbejdsgiver, du har været ved i disse 8 uger. Kan du ikke opfylde dette krav, så har din arbejdsgiver ikke længere pligt til at yde sygedagpenge overfor dig. Dog har du faktisk alligevel mulighed for at få sygedagpenge, selvom du ikke har været ansat hos din arbejdsgiver i særlig lang tid. Dette er dog sygedagpenge, som bliver udbetalt af kommunen og ikke af din …

Sygedagpenge – regler for sygedagpenge til selvstændige

Hvis du er selvstændig, har du også mulighed for at modtage sygedagpenge ligesom man kan, hvis man er ganske almindelig lønmodtager. Som selvstændig har du ret til at modtage dagpenge, hvis du har været syg i minimum 2 uger. Derefter har du ret til at modtage højest 4005 kr pr uge, hvilket svarer til 208.260 kr pr år. Når du som selvstændig får udbetalt sygedagpenge af staten, beregner man satsen ud fra den årsopgørelse, som man har opgivet til SKAT. Hvis man ikke kan fremskaffe den nødvendige dokumentation, som skat kræver, bortfalder ens ret til sygedagpenge. Hvis man er selvstændig, har man ved fuld uarbejdsdygtighed mulighed for at modtage 75% af satsen, såfremt man genoptager arbejdet med op til 25%. For at man som selvstændig har ret til at modtage sygedagpenge, er det er krav, at man inden for de sidste 12 måneder har drevet en selvstændig virksomhed – i væsentlig omfang er der tale om mindst 6 måneder, før at man har ret til sine dagpenge efter 6 år. Når der skal defineres hvad et væsentligt omfang er, så er det når man i gennemsnit har haft en ugentlig arbejdstid, som har ligget på 37 timer eller derover. Arbejder …

Sygedagpenge for lønmodtagere

Hvis du er lønmodtager, så har man normalvis mulighed for ret til at modtage sygedagpenge, som er en ydelse du får, hvis du er gået hen og blevet syg, således at du ikke er i stand til at møde op på dit arbejde. For at du kan få denne ydelse kræver det, at du står til at være ansat i et bestemt antal timer, ellers vil din ret til ydelsen bortfalde, så det skal du sikre dig er på plads, inden du skriver under på din ansættelseskontrakt. Hvad kræver det at få sygedagpenge? De personer, som har ret til sygedagpenge er blandt andet lønmodtagere og ledige med ret til a-dagpenge. Derudover har selvstændige også mulighed for at modtage sygedagpenge. Grunden til at ydelsen er blevet indført, er for at sikre, at hvis man en dag bliver uarbejdsdygtig, har man ret til at modtage sygedagpenge. Det er op til kommunen at afgøre, om man er tilstrækkeligt uarbejdsdygtig til at modtage ydelsen. Det kræves også, at man skal opholde sig i Danmark, hvis man skal have ret til at få sygedagpenge. Dog findes der ganske enkelte undtagelser, som gør, at du kan modtage social sikring tværs over landegrænserne. Tag fat i dit …