Sygedagpenge – refusion til arbejdsgiver

Der er mange, som har spørgsmål i forhold til refusion til arbejdsgiver af sygedagpenge, og det skyldes, at der findes en del forskellige regler til netop dette emne, som gør, at det kan være en anelse vanskeligt.

Det forholder sig sådan, at der er rigtig mange overenskomster, som giver lønmodtageren mulighed for at få løn under sygdom. Her har arbejdsgiveren mulighed for at få refusion fra den første fraværsdag efter 30 dage. De sygedagpenge, som den ansatte ville have ret til, vil arbejdsgiveren få udbetalt.

Hvis arbejdsgiveren udbetaler løn under sygefraværet, så er det et must, at fraværet anmeldes til lønmodtagerens kommune inden for 5 uger efter den første fraværsdag, som den ansatte har. Dette gør sig i øvrigt også gældende i de tilfælde, hvor at fraværet strækker sig ud over arbejdsgiverperioden.

Mulighed for mindre virksomheder til at udbetalt sygedagpenge

Hvis en mindre privatvirksomhed har haft lønudgifter, som har ligget på under 7.008.750 kr, har man mulighed for at købe en forsikring. Den forsikring man køber, giver en mulighed for at få refusion af de sygedagpenge, der gives fra 2. sygedag, som den ansatte har. Dette beløb får man af den kommune, hvor den ansatte er bosat. Hvis arbejdsgiveren har en virksomhed, hvor de samlede lønomkostninger overstiger 8.650.800 kr årligt, vil arbejdsgiveren blive udelukket for muligheden til at tegne denne “forsikring”, hvor man får betalt beløbet, hvis en medarbejder er syg i mere end 1 dag.

 

Hvis man som mindre erhvervsdrivende ønsker at gøre brug af denne ordning, hvor man har mulighed for at få betalt sine ansattes sygedagpenge gennem en forsikring, så kan man tilmelde sig ordningen ved at tage kontakt til Statens Administration. Det gør man ved at udfylde en tilmeldingsblanket, som kan anskaffes i den kommune, hvor ens virksomhed ligger, eller den kan findes på Statens Administrations hjemmeside, som du kan finde ved at klikke her.

Find yderligere information om refusion til arbejdsgiver af sygedagpenge

Hvis du har brug for mere information, eller sidder du tilbage med flere spørgsmål som omhandler sygedagpenge og refusion til arbejdsgiver, så kan du finde yderligere information omkring emnet ved at gå ind på Statens-adm.dk. Der kan du finde svar på dine spørgsmål, som måtte vedrøre refusion til arbejdsgiver.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *