Anmeldelse af en arbejdsskade

Man kan på jobbet være udsat for, at man bliver ramt af et uheld, som gør, at man får en arbejdsskade. Dette er naturligvis rigtig træls, men heldigvis har man mulighed for at få økonomisk støtte, såfremt dette sker. En erhvervssygdom En erhvervssygdom kan skyldes de forhold som ens arbejde foregår under. Det vil sige, at sygdommen kan forekomme af rigtig mange forskellige årsager. En erhvervssygdom kan være rigtig mange ting, og den kan både være psykisk såvel som den kan være fysisk. Et eksempel på en erhvervssygdom kunne f.eks være tennisalbue, kroniske lændesmerter, prost-traumatisk belastningsreaktion eller lignende. Hvem har mulighed for at få erstatning ved en arbejdsskade? Hvis man har udført et stykke arbejde i sin fritid, så har man ikke mulighed for at få erstatning. Skaden skal være sket, mens man har arbejdet på en arbejdsplads og ikke i privat regi. Loven siger, at man har mulighed for at få erstatning uanset om arbejdet er varigt, eller det blot er et midlertidigt arbejde, som man har haft. Dette betyder samtidig også, at man også har mulighed for at få erstatning selvom arbejdet ikke er lønnet. Hvis man på sit arbejde bliver udsat for en sådan type af arbejdssygdom, …

Ophør og forlængelse af sygedagpenge

Nogle danskere oplever at ende i sygdom, hvilket gør, at de er nødsaget til at komme på sygedagpenge i en periode. Dog vil der på et tidspunkt være mulighed for, at man som sygedagpengemodtager bliver rask igen, og derfor skal tilbage til arbejdsmarkedet. Når man ophører som sygedagpengemodtager, kommer man tilbage på de normale vilkår, der er, når man er ansat på en arbejdsplads. I nogle tilfælde kan man også komme på en anden social ydelse. Det kunne f.eks være førtidspension, revalidering eller man kan komme til at modtage ressourceforløbsydelse. Hvad man får, når ens sygedagpenge ophører er meget forskelligt, og varierer fra person til person. Varighedsbegrænsning i forbindelse med ophør og forlængelse af sygedagpenge Den udbetaling der sker af sygedagpenge vil høre op, når der er blevet udbetalt sygdagpenge samt nedsatte sygedagpenge eller løn under sygdom i i mere end 52 uger inden for de sidste 18 forudgående måneder. I de første 30 dage af sygeperioden, vil der i varighedsbegrænsningen ikke blive medregnet sygedagpengene eller den løn, som man har fået fra arbejdsgiver eller kommunen. Det samme gør sig gældende i de perioder, hvor der på grund af graviditet, barsel eller adoption er blevet udbetalt. For selvstændige er det …

Sygedagpenge – refusion til arbejdsgiver

Der er mange, som har spørgsmål i forhold til refusion til arbejdsgiver af sygedagpenge, og det skyldes, at der findes en del forskellige regler til netop dette emne, som gør, at det kan være en anelse vanskeligt. Det forholder sig sådan, at der er rigtig mange overenskomster, som giver lønmodtageren mulighed for at få løn under sygdom. Her har arbejdsgiveren mulighed for at få refusion fra den første fraværsdag efter 30 dage. De sygedagpenge, som den ansatte ville have ret til, vil arbejdsgiveren få udbetalt. Hvis arbejdsgiveren udbetaler løn under sygefraværet, så er det et must, at fraværet anmeldes til lønmodtagerens kommune inden for 5 uger efter den første fraværsdag, som den ansatte har. Dette gør sig i øvrigt også gældende i de tilfælde, hvor at fraværet strækker sig ud over arbejdsgiverperioden. Mulighed for mindre virksomheder til at udbetalt sygedagpenge Hvis en mindre privatvirksomhed har haft lønudgifter, som har ligget på under 7.008.750 kr, har man mulighed for at købe en forsikring. Den forsikring man køber, giver en mulighed for at få refusion af de sygedagpenge, der gives fra 2. sygedag, som den ansatte har. Dette beløb får man af den kommune, hvor den ansatte er bosat. Hvis arbejdsgiveren har …

Fastholdelse på arbejdsmarkedet efter en arbejdsskade

Det kan være rigtig svært at arbejde, hvis man er kommet ud for en alvorlig arbejdsskade. Det er meget forskelligt hvilke typer af skader, man kan blive påført under sit arbejde. Hvis man er kommet meget alvorligt til skade, kan man blive direkte uarbejdsdygtig, og hvis man blot har fået en mindre skade, kan det være, at man i stedet for blot skal holde en pause i en mindre periode, eller man skal skære ned i det timetal, man har på sin arbejdsplads. Man gør fra statslig side rigtig meget ud af at fastholde folks tilknytning til arbejdsmarkedet – især efter de har fået en arbejdsskade, og det skyldes, at det er en meget stor omkostning for staten såvel som kommunerne, når folk ikke er i arbejde. Derfor er der oprettet nogle såkaldte fastholdelsescentre, som går ind sager, hvor personer ikke har mulighed for at vende tilbage til arbejdsmarkedet, uden der bliver foretaget nogle særlige tiltag. Fastholdelsescentret samarbejder med blandt andet jobcentre, forsikringsselskaber, arbejdsgivere og fagforbund. Man går ind og kigger på den enkelte persons situation, og det kan eksempelvis gøres ved møder på jobcentre, hvor der bliver lavet et samlet overblik over ens situation, samt en afklaring på, hvordan …

Erstatning ved en arbejdsskade

Man kan under sit arbejde godt være uheldig, og komme ud for at man får en skade, og det er naturligvis aldrig særligt rart. Hvis du under dit arbejde bliver udsat for en arbejdsskade, har du mulighed for at få erstatning. Hvor meget kan jeg få i erstatning, hvis jeg får en arbejdsskade? Hvor stort et beløb man har mulighed for at få i erstatning, når man har fået en arbejdsskade kan være meget forskelligt, og det afhænger i høj grad af, hvor slemt man er kommet til skade. Hvis man er kommet meget slemt til skade, så får man naturligvis en højere erstatning, end hvis man ikke er kommet særlig slemt til skade. De skader man kan få på sin arbejdsplads kan være så små, at der ikke vil blive udbetalt nogen form for erstatning. Hvilke ting kan jeg få erstatning for? Der er flere forskellige ting, som du har mulighed for at få erstatning for. Du har mulighed for at få erstatning for følgende ting: 1. Varige mén som du måtte have fået som følge af en arbejdsskade. 2. Udgifter du måtte få til blandt andet medicin, hjælpemidler samt behandling som følge af din arbejdsskade. 3. Udgifter du …

Sygedagpenge – regler for sygedagpenge til selvstændige

Hvis du er selvstændig, har du også mulighed for at modtage sygedagpenge ligesom man kan, hvis man er ganske almindelig lønmodtager. Som selvstændig har du ret til at modtage dagpenge, hvis du har været syg i minimum 2 uger. Derefter har du ret til at modtage højest 4005 kr pr uge, hvilket svarer til 208.260 kr pr år. Når du som selvstændig får udbetalt sygedagpenge af staten, beregner man satsen ud fra den årsopgørelse, som man har opgivet til SKAT. Hvis man ikke kan fremskaffe den nødvendige dokumentation, som skat kræver, bortfalder ens ret til sygedagpenge. Hvis man er selvstændig, har man ved fuld uarbejdsdygtighed mulighed for at modtage 75% af satsen, såfremt man genoptager arbejdet med op til 25%. For at man som selvstændig har ret til at modtage sygedagpenge, er det er krav, at man inden for de sidste 12 måneder har drevet en selvstændig virksomhed – i væsentlig omfang er der tale om mindst 6 måneder, før at man har ret til sine dagpenge efter 6 år. Når der skal defineres hvad et væsentligt omfang er, så er det når man i gennemsnit har haft en ugentlig arbejdstid, som har ligget på 37 timer eller derover. Arbejder …

Hvem kan få førtidspension?

Det er ikke alle og enhver som kan modtage førtidspension, og der stilles en række krav til de, som skal have førtidspension. Hvor gammel skal man være for at få førtidspension Der er blevet lavet en reform, som gør at man ikke kan få førtidspension, når man er under 40 år gammel. Dette er gjort for at sikre, at der er færre og færre, som ender med at få førtidspension. Man skal være minimum 40 år gammel for at få førtidspension, og så skal der være en god årsag til, at man skal have den. Grunden til at man har indført førtidspensionen i Danmark er nemlig, at man ønsker at sikre, at de som har fået en skade på arbejdsmarkedet, eller som er ude af stand til at arbejde fordi de er for syge, har ret til at modtage førtidspension. Det gør, at de som er blevet hurtigt nedslidte på arbejdsmarkedet har mulighed for at få en indkomst. I enkelte tilfælde kan det dog godt lade sig gøre modtage førtidspension, hvis man er under 40 år. Dette kræver dog, at man har været igennem et ressourceforløb, eller at grunden til at man er nødsaget til at modtage offentlig støtte, er …

Hvordan kan jeg få førtidspension?

Der stilles fra statens side en række krav tl hvad du skal gøre, for at du kan få førtidspension. Det kræver at du opfylder nogle bestemte krav, ellers er du ikke berettiget til at modtage den social ydelse. Dengang man indførte førtidspensionen, gjorde man det for at sikre, at de mennesker som havde været på arbejdsmarkedet, som man har været udsat for en varig skade, eller som har en væsentlig nedsat arbejdsevne alligevel kan få nogle penge at leve for. Dette kaldes også et forsørgergrundlag. I år 2012 var 250.000 mennesker i den danske befolkning på førtidspension. Der er den 19. december 2012 blevet lavet en reform, som har til formål at gøre sådan, at færre i landet kom på førtidspension. Måden man gjorde det på var, at man satte nogle større og strengere krav for de unge, sådan at de ikke ville ende med førtidspension i en tidlig alder. Ressourceforløb for førtidspensionister Der blev i 2013 lavet en overordnet regel, som gjorde at man fra den 1. januar 2013 som udgangspunkt aldrig kan blive tilkendt førtidspension, såfremt man er under 40 år gammel. I stedet for, har man valgt at tilbyde ressourceforløb, som har til formål at gøre, at …