Hvem kan få ældrecheck?

Ældrechecken, også kaldet den supplerende pensionsydelse, er din mulighed for at få udbetalt et beløb, der kan supplere din folkepension. Det er derfor et krav, at du har ret til folkepension, hvis du skal kunne modtage ældrecheck, men der er endvidere yderligere faktorer, der er afgørende for om du kan modtage denne supplerende pensionsydelse.   For at modtage ældrecheck må du ikke have en formue, der overstiger et årligt fastsat beløb, hvilket indebærer dine penge der er indestående i pengeinstitut, kontanter, obligationer, aktier, pantebreve samt værdipapirer. Det er derfor selvsagt et krav, at du oplyser Udbetaling Danmark om din formue, hvis du vil kunne modtage ældrecheck. Hvor stort et beløb din ældrecheck indebærer er heller ikke overladt til tilfældighederne, da den er afhængig af din personlige tillægsprocent. Det personlige tillæg har du som folkepensionist mulighed for at få, hvis du er svært stillet økonomisk og har brug for at få dækket udgifter til eksempelvis medicin, briller eller en tur til tandlægen. Tillægsprocenten er afgørende for, hvor stort et tillæg og dermed også ældrecheck du har mulighed for at få, og denne fastsættes af Udbetaling Danmark, der udregner din tillægsprocent ud fra din indkomst samt om du er enlig eller samlevende. …

Forebyggende hjemmebesøg – får du den hjælp du har krav på?

Det er faktisk meget få som kender til denne regel, men hvis du er fyldt 75 år, så har du ret til at modtage et gratis forebyggende hjemmebesøg, som minimum kan finde sted en gang årligt. Grunden til at dette tilbydes, er for at give tryghed, råd og vejledning omhandlende aktiviteter og forskellige former for støttemuligheder. Hvis man på nuværende tidspunkt modtager hjemmehjælp fra staten, har man ikke ret til at modtage forebyggende hjemmebesøg, da det ikke anses som værende nødvendigt. Det er et krav fra statslig side, at kommunalbestyrelsen i netop din kommune skal tilbyde dig dette. En forøgning af sociale relationer En af de ting, som det forebyggende hjemmebesøg skal være med til at gøre, er at øge den ældres sociale relationer til andre ældre mennesker. Dette kan eksempelvis gøres ved at gøre brug af nogle af de mange forskellige muligheder, der findes for at lave aktiviteter sammen med andre ældre mennesker. Det kan man blandt andre gøre igennem Ældresagen, som tilbyder en lang række aktiviteter for ældre mennesker – både mænd såvel som kvinder. Fleksible besøgstider Kommunerne rundt omkring i landet har alle valgt at lægge meget vægt på at indrette besøgstiderne, så de passer til de …

Nedsættelse af ejendomsværdiskatten

Nogle danske statsborgere har mulighed for at få nedsat ejendomsværdiskatten. For at man kan få nedsat sin ejendomsværdiskat, skal man kunne leve op til en række krav, der stilles fra statslig side. Hvis ikke man kan leve op til disse krav, skal man betale sin ejendomsværdiskat på lige fod med alle andre. Hvad skal der til for, at man kan få nedsat sin ejendomsværdiskat? Der stilles nogle krav for, at man kan få nedsat sin ejendomsværdiskat, og det er ikke alle mennesker, der kan få nedsat deres ejendomsværdiskat. Som udgangspunkt, er det de mennesker, som er berettiget til at få en nedsættelse i deres ejendomsværdiskat personer, som er fyldt 65 år. Man har ret til at få nedsat sin ejendomsværdiskat med et beløb, som ligger på 4 promille af den ejendomsværdi, som der måtte være fastlagt for ens ejendom gældende fra 1. januar i indkomståret. Der er lavet en begrænset i nedslaget på betaling af ejendomsværdiskat, som ligger på 6000 kr for en helårsbolig, og på 2000 kr, hvis man har et sommerhus. Det der afgør, om man har mulighed for at få et nedslag i ejendomsværdiskatten, er hvor høj en indkomst man har. Nedslaget bliver nedsat med 5 procent …

Hvor meget kan jeg få i ATP?

Det er meget forskelligt fra person til person, hvor meget man har mulighed for at få udbetalt. Beløbene kan svinge rigtig meget, og det afhænger i høj grad af hvilket arbejde du har. Det beløb du kan få i ATP svinger afhængig af hvor stor din indkomst er, og så afhænger det desuden også af, om du er selvstændig, eller om du er lønmodtager. ATP er en ordning, som er obligatorisk for alle mennesker. Man skal betale ind til sin ATP fra man er fyldt 16 år, og arbejder mindst 9 timer om ugen. Det man sparer op i ATP, har man herefter mulighed for at få udbetalt senere i livet. ATP har man mulighed for at få betalt fra den dag man bliver folkepensionist, og så til den dag man dør. Man har mulighed for at udsætte sin udbetaling til ATP indtil man fylder 75 år. Denne pension, som man har optjent igennem hele sit liv, vil typisk blive udbetalt som en månedlig ydelse. Hvis ATP-beløbet er under 2500 kr Hvis ATP-beløbet årligt er beregnet til at være på 2500 kr eller derunder, så får man udbetalt et engangsbeløb, som er beregnet ud fra kapitalværdien af de fremtidige egenpensionsrettigheder. …

Pensionist – sådan kan du rejse billigt med offentlig transport

Hvis du er pensionist, så har du et hav af gode muligheder for at rejse billigt med offentlig transport. Du har nemlig mulighed for at rejse meget billigt med både bus og tog. Der gives nemlig rabat til pensionister, der gør, at det er nogle meget lave priser, man skal betale. Hvis du er pensionist i Danmark, så har du som folke- eller førtidspensionist ret til at rejse med DSB billigt. Krav for at rejse billigt med offentlig transport som pensionist For at du kan komme til at rejse billigt med DSB, så kræver det, at du har et specielt legitimationskort Dette kort bliver udstedt af DSB. Når du rejser med bus og tog, så skal du kunne dokumentere, at du er berettiget til at rejse billigt, fordi du er folkepensionist eller førtidspensionist. Hvis du er fyldt 65 år, kan du rejse billigt med tog og bus ved at fremvise sygesikringsbevis eller lignende, som kan dokumentere din alder. Er du derimod under 65 og førtidspensionist, skal du have dine originale pensionsmeddelelse med fra kommunen, hvorpå der skal fremgå navn samt at man er førtidspensionist. Der stilles et krav, der hedder, at pensionsmeddelelsen maksimalt må være 1 år gammel. Disse er …

Udbetaling af folkepension ved dødsfald

Hvis en af dine nærmeste er afgået ved døden som folkepensionist, og der udbetales folkepension, gælder der nogle lidt specielle regler for netop dette. Folkpension er en social ydelse, som man kun har mulighed for at modtage indtil den dag man dør. Hvis der er blevet udbetalt pension for tiden efter dødsfaldet har fundet sted, kan det pension, der er udbetalt for meget kræves tilbagebetalt fra dødsboet. Udbetaling af folkpension, hvis en samlever eller ægtefælle dør Hvis man kommer i den situation, at ens ægtefælle eller samlever afgår ved døden, har man mulighed for at modtage efterlevelsespension. For at man har ret til at modtage efterlevelsespension, er det et krav, at den efterlevende part har haft fælles bopæl med den afdøde part, på det tidspunkt hvor vedkommende dør. I en periode på 3 måneder, bliver den afdøde persons pension udbetalt. Denne ydelse svarer til det beløb, som ægtefællen og den afdøde fik tilsammen før dødsfaldet. Det er denne ydelse, der bliver kaldt for efterlevelsespension. Denne ydelse kan kun udbetales, hvis både afdøde og den efterlevende modtager social pension, altså førtidspension eller folkpension. Hvis dette ikke er tilfældet, har man ikke mulighed for at modtage efterlevelsespension. Efterlevelseshjælp Udover efterlevelsespension, har man …

Lån til betaling af ejendomsskatter

Det kan for mange være svært at få betalt alle udgifter, og derfor har man mulighed for at få et lån af staten til nogle bestemt ting. Staten tilbyder blandt andet lån, så man har mulighed for at betale sin ejendomsskat. Dette kan være en stor fordel for rigtig mange mennesker. Hvem har mulighed for at låne til betaling af ejendomsskatten? Alle mennesker i landet, som er over 65 år og de mennesker som modtager pension eller efterløn, har mulighed for at tage et lån til at betale ejendomsskatter i landet. Der tages ikke hensyn til hvordan ens økonomiske situation ser ud i forhold til formue og indkomst, og du har kun mulighed for at få lån til én ejendom. Hvis du er 65 år eller derover Du har flere fordele, hvis du er 65 eller derover har du flere fordele i forhold til ejendomsskatten. Du har nemlig også mulighed for at få nedsat det beløb, som du skal betale i ejendomsværdiskat. Nedsættelsen af din ejendomsskat er på 4 promille af den ejendomsværdi, der er blevet fastsat på den pågældende ejendom. Hvad koster det at låne penge til at betale ejendomsskatten? Når du skal låne penge til betaling af ejendomsskatterne, …

Pensionist – sådan kan du blive fritaget for medielicens

Der er mange pensionister, som slet ikke har et licenspligtigt apparat i hjemmet, og hvis man ikke har det, så skal man naturligivs heller ikke betale medielicens. Som pensionist har du dog også mulighed for at blive fritaget for at betale en del af medielicensen, selvom du har et licenspligtigt apparat. Hvis du har et personligt tillæg, som ligger på 100%, så kan du blive fritaget for at betale radiolicens. Samtidig kan du også få nedsat medielicensen, således at du kun skal betale det halve, i forhold til hvad det normalt koster. Kan man fritages fra medielicensen i Danmark, selvom man ikke er pensionist? Hvis du som dansk statsborger godt kunne tænke dig at slippe for at betale medielicens, så kan dette godt lade sig gøre. Dette forudsætter dog blot, at du ikke har et licenspligtigt apparat i hjemmet, hvilket de fleste har. Et licenspligtigt apparat er både TV, radio, computer og sågar mobiltelefon. Hvad går medielicensen til? Når man betaler medielicens, skal man betale 2436 kroner pr år. Disse kroner går hovedsageligt til Danmarks Radio. Grunden til at man betaler medielicens er, at det er blevet bestemt politisk, at vi i Danmark skal have public service. Public service vil …

Varmetillæg til pensionister

Hvis du er pensioneret, så har du mulighed for at modtage en række sociale ydelser. Du kan blandt andet modtage varmetillæg, hvis du er pensionist, og modtager førtidspension eller folkepension. Når der udbetales varmetillæg til pensionster, så tages der ikke hensyn til formue. Man har ret til at modtage varmeydelsen uanset hvor stor ens formue er, hvis blot man er pensionist, og ens personlige tillægsprocent er på over 0 procent. Når der gives varmetillæg til folkepensionister og førtidspensionister, er det ligegyldigt, om man som pensionst er bosiddende i en ejer-, leje-, eller andelsbolig. Uanset hvilken type bolig, du sidder i, vil du have ret til at modtage varmetillæg som pensionst. Opvarmningsformen er også ligegyldig. Hvor meget kan man få i varmetillæg, hvis man er pensionst?  Hvis du er pensionst og godt kunne tænke dig varmetillæg, så er det forskelligt fra person til person hvor meget du kan få i varmetillæg. Når der udregnes hvor meget du kan få, så går man helt specifikt ind og kigger på, hvor stort et forbrug, du har haft de sidste 3 år til varmeudgifter. Som udgangspunkt skal pensionister selv betale en andel til sine varmeudgifter. Dog udgør varmetillægget en forholdsvis stor procentdel af det …

Sådan søger du om begravelseshjælp

Når ens nærmeste er afgået ved døden og skal begraves, har man mulighed for at få økonomisk støtte til dette. Hvis du er omfattet af sundhedsloven, kan du modtage begravelseshjælp af kommunen. Ofte kan begravelser være en meget bekostelig affære, da der er mange udgifter til blandt andet kiste, urne samt eventuelt kaffe/kagebord efter begravelsen har fundet sted. Man har som efterladt mulighed for at modtage begravelseshjælp. En forudsætning for, at man kan modtage dette er dog, at afdøde har ret til dansk sygesikring. Når du får udbetalt begravelseshjælp, bliver dette udbetalt af den kommune, som den afdøde var bosat i. Det er pr. 1. december 2013 blevet indført, at ansøgning til begravelseshjælp skal foregå elektronisk. Så meget kan du få i begravelseshjælp Hvis du er under 18 år, kan du motage 8450 kr i begravelseshjælp. Hvis du derimod er 18 år eller derudover, har du mulighed for at modtage et beløb på 10100 kr i begravelseshjælp. Dog afhænger det beløb du modtager meget af, hvor stor en formue du har. Såfremt du er født før d. 1. april 1957, vil du altid have ret til at modtage minimum 1050 kr i begravelseshjælp. Afhængig af det beløb afdøde måtte have, …