Hvor lang tid kan du få revalidering?

Revalidering er lavet med henblik på, at man har en ydelse, som man kan leve af, i en periode indtil man kan komme tilbage til arbejdsmarkedet. Hele idéen er, at man skal kunne forsørge sig selv og/eller sin familie bedre, ved at komme i aktivering, og ved at komme ud på arbejdsmarkedet. Revalidering kan være rigtig mange ting, og der er rigtig mange forskellige måder, hvorpå man kan komme igang med at være aktiv på arbejdsmarkedet. Når man er under revalidering, kommer man i virksomhedspraktik, og det kan man være både på en offentlig arbejdsplads eller hos en privat arbejdsgiver. Hvor lang tid kan jeg få revalidering? Du kan modtage revalidering indtil du har fået et job. Typisk, når man er under revalidering, vil man sammen med en af kommunen udarbejde en jobplan, hvori der står angivet nogle helt klare og faste mål, man skal sætte for sig selv, og disse skal man forsøge at overholde så godt som overhovedet muligt. Revalideringsydelsen vil man modtage fra kommunen, og hvis man under sin revalideringsperiode kommer i virksomhedspraktik, vil man modtage løn den virksomhed, man er i. Det kan både være en privat og en offentlig arbejdsgiver man har, når man er …

Revalidering – hvor stort et beløb kan du få?

Hvor stort et beløb man kan få i revalidering afhænger af rigtig mange ting. En af de ting, som kan afgøre hvad beløbets størrelse er, er hvor gammel du er, men det er ikke det eneste, som er af afgørende betydning, når der skal regnes på, hvor meget du har mulighed for at modtage i revalidering. En anden ting der også i høj grad spiller ind er, hvor man er bosiddende, og om man har forsørgerpligt overfor nogle børn. Hvis du er fyldt 30 år, kan du få et beløb på 17351 kr. Er du under 30, og forsørger et barn, kan du få det samme beløb, 17351 kr. Hvis du er fyldt 25 år, og har forsørgerpligt overfor ikke hjemmeboende børn, er beløb dog en smule mindre. Her får du 13952 kr. Er du fyldt 25 år, og uden forsørgerpligt over for nogle børn, kan du få 10.500 kr i revalidering. Hvis du er under 25 år, og ikke bor hjemme hos nogle af dine forældre, kan du få 6767 kr om måneden i revalidering. Hvis du er under 25 år, og bor hjemme hos en eller begge dine forældre, kan du få 3265 kr om måneden. Hvis du …

Revalidering med jobplan

Det kan være en rigtig god idé, hvis du er på revalidering, eller hvis du gerne vil modtage revalideringsydelsen, at du får lavet en jobplan. Det kan der nemlig være en lang række fordele ved at få gjort. Kommunen skal sammen med dig få udarbejdet en konkret plan for, hvorledes dit beskæftigelsesmål skal se ud, og det skal stå 100% klart beskrevet i jobplanen. Der skal fremgå et mål for, indenfor hvilken tidshorisont målet skal være nået. Hvis der sker nogle markante og væsentlige ændringer i ens situation, eller der forekommer ændrede forudsætninger for revalidenden til at nå sine mål på arbejdsmarkedet, skal jobplanen revideres. Herefter er det vigtigt, at planen efterfølgende bliver lavet skriftligt, og at den bliver godkende af begge parter, så alle er enige om jobplanens indhold. Hvad indeholder en revalidering? Når der skal foretages en revalidering, så giver kommunens jobcenter tilbud om en række forskellige ting. Der kan blandt andet komme tilbud om vejledning og opkvalificering, ansættelse med løntilskud samt virksomhedspraktik. Der er mange forskellige ting, som kommunen kan tilbyde, når der skal laves en revalidering, og ofte vil der være flere forskellige ting at vælge imellem. Opfølgende samtaler med revalidenen samt kontaktforløb Kommunerne gør rigtig …