Revalidering med jobplan

Det kan være en rigtig god idé, hvis du er på revalidering, eller hvis du gerne vil modtage revalideringsydelsen, at du får lavet en jobplan. Det kan der nemlig være en lang række fordele ved at få gjort.

Kommunen skal sammen med dig få udarbejdet en konkret plan for, hvorledes dit beskæftigelsesmål skal se ud, og det skal stå 100% klart beskrevet i jobplanen. Der skal fremgå et mål for, indenfor hvilken tidshorisont målet skal være nået. Hvis der sker nogle markante og væsentlige ændringer i ens situation, eller der forekommer ændrede forudsætninger for revalidenden til at nå sine mål på arbejdsmarkedet, skal jobplanen revideres. Herefter er det vigtigt, at planen efterfølgende bliver lavet skriftligt, og at den bliver godkende af begge parter, så alle er enige om jobplanens indhold.

Hvad indeholder en revalidering?

Når der skal foretages en revalidering, så giver kommunens jobcenter tilbud om en række forskellige ting. Der kan blandt andet komme tilbud om vejledning og opkvalificering, ansættelse med løntilskud samt virksomhedspraktik. Der er mange forskellige ting, som kommunen kan tilbyde, når der skal laves en revalidering, og ofte vil der være flere forskellige ting at vælge imellem.

Opfølgende samtaler med revalidenen samt kontaktforløb

Kommunerne gør rigtig meget ud af at sørge for, at der bliver fuldt op på de revalidender, som får udarbejdet en jobplan. Dette plejer kommunen at gøre ved at lave opfølgende samtaler, hvor man kommer ind og får snakket med en fra kommunen om hvordan det går i forhold til at få ført de planer man har fået udarbejdet i samarbejde med kommunen omkring jobplanen ud i livet.

Dette gøres for at hjælpe revalidenden så godt på vej som overhoved muligt med at få ført sine jobplaner til livs.

Hvor meget får jeg i revalidering, hvis jeg har fået lavet en jobplan?

Hvis man har fået udarbejdet en jobplan, og revalideringen sker i overensstemmelse med planen, så har man mulighed for at modtage den såkaldte revalideringsydelse. Det er en ydelse der er lavet for at hjælpe folk, som er på vej ind på arbejdsmarkedet ud fra deres jobplan.

Hvor meget man får i revalideringsydelse kan være forskelligt, og man kan desuden også komme til at modtage mindste elev-, praktik- eller lærlingeløn. Dog varierer det rigtig meget afhængig af den enkelte revalidends situation, og man kan i særlige tilfælde også modtage den overenskomstmæssige løn, der normalvis gør sig gældende for det arbejdsområde, som man er beskæftiget i.

Når der fastlægges hvor meget den enkelte revalidends skal modtage i revalideringsydelse, så tages der ikke hensyn til hvor stor en formue den enkelte har, og når der skal beskattes, så bliver man beskattet af sin revalideringsydelse med den almindelige skattepligtige indkomstskat. Dog betaler man ikke arbejdsmarkedbidrag, når man modtager revalideringsydelse.

Hvis man opgiver sin jobplan, vil man ikke længere kunne være i stand til at opfylde de krav, der stilles, til at modtage revalideringsydelse, og derfor vil man ikke længere være berettiget til at modtage ydelsen.

Hvor kan jeg finde mere information omkring revalidering med jobplan?

Kunne du godt tænke dig at finde mere information revalideringsydelsen med jobplan, så kan du finde information omkring dette ved at gå ind på Krifas hjemmeside.

Der er masser af interessant information og relevant viden at finde omkring revalideringsydelsen, og du kan finde ud af alt hvad der er værd at vide omkring revalidering.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *