Fastholdelse på arbejdsmarkedet efter en arbejdsskade

Det kan være rigtig svært at arbejde, hvis man er kommet ud for en alvorlig arbejdsskade. Det er meget forskelligt hvilke typer af skader, man kan blive påført under sit arbejde. Hvis man er kommet meget alvorligt til skade, kan man blive direkte uarbejdsdygtig, og hvis man blot har fået en mindre skade, kan det være, at man i stedet for blot skal holde en pause i en mindre periode, eller man skal skære ned i det timetal, man har på sin arbejdsplads. Man gør fra statslig side rigtig meget ud af at fastholde folks tilknytning til arbejdsmarkedet – især efter de har fået en arbejdsskade, og det skyldes, at det er en meget stor omkostning for staten såvel som kommunerne, når folk ikke er i arbejde. Derfor er der oprettet nogle såkaldte fastholdelsescentre, som går ind sager, hvor personer ikke har mulighed for at vende tilbage til arbejdsmarkedet, uden der bliver foretaget nogle særlige tiltag. Fastholdelsescentret samarbejder med blandt andet jobcentre, forsikringsselskaber, arbejdsgivere og fagforbund. Man går ind og kigger på den enkelte persons situation, og det kan eksempelvis gøres ved møder på jobcentre, hvor der bliver lavet et samlet overblik over ens situation, samt en afklaring på, hvordan …

Hvor lang tid kan du få revalidering?

Revalidering er lavet med henblik på, at man har en ydelse, som man kan leve af, i en periode indtil man kan komme tilbage til arbejdsmarkedet. Hele idéen er, at man skal kunne forsørge sig selv og/eller sin familie bedre, ved at komme i aktivering, og ved at komme ud på arbejdsmarkedet. Revalidering kan være rigtig mange ting, og der er rigtig mange forskellige måder, hvorpå man kan komme igang med at være aktiv på arbejdsmarkedet. Når man er under revalidering, kommer man i virksomhedspraktik, og det kan man være både på en offentlig arbejdsplads eller hos en privat arbejdsgiver. Hvor lang tid kan jeg få revalidering? Du kan modtage revalidering indtil du har fået et job. Typisk, når man er under revalidering, vil man sammen med en af kommunen udarbejde en jobplan, hvori der står angivet nogle helt klare og faste mål, man skal sætte for sig selv, og disse skal man forsøge at overholde så godt som overhovedet muligt. Revalideringsydelsen vil man modtage fra kommunen, og hvis man under sin revalideringsperiode kommer i virksomhedspraktik, vil man modtage løn den virksomhed, man er i. Det kan både være en privat og en offentlig arbejdsgiver man har, når man er …

Revalidering – hvor stort et beløb kan du få?

Hvor stort et beløb man kan få i revalidering afhænger af rigtig mange ting. En af de ting, som kan afgøre hvad beløbets størrelse er, er hvor gammel du er, men det er ikke det eneste, som er af afgørende betydning, når der skal regnes på, hvor meget du har mulighed for at modtage i revalidering. En anden ting der også i høj grad spiller ind er, hvor man er bosiddende, og om man har forsørgerpligt overfor nogle børn. Hvis du er fyldt 30 år, kan du få et beløb på 17351 kr. Er du under 30, og forsørger et barn, kan du få det samme beløb, 17351 kr. Hvis du er fyldt 25 år, og har forsørgerpligt overfor ikke hjemmeboende børn, er beløb dog en smule mindre. Her får du 13952 kr. Er du fyldt 25 år, og uden forsørgerpligt over for nogle børn, kan du få 10.500 kr i revalidering. Hvis du er under 25 år, og ikke bor hjemme hos nogle af dine forældre, kan du få 6767 kr om måneden i revalidering. Hvis du er under 25 år, og bor hjemme hos en eller begge dine forældre, kan du få 3265 kr om måneden. Hvis du …

Revalidering med jobplan

Det kan være en rigtig god idé, hvis du er på revalidering, eller hvis du gerne vil modtage revalideringsydelsen, at du får lavet en jobplan. Det kan der nemlig være en lang række fordele ved at få gjort. Kommunen skal sammen med dig få udarbejdet en konkret plan for, hvorledes dit beskæftigelsesmål skal se ud, og det skal stå 100% klart beskrevet i jobplanen. Der skal fremgå et mål for, indenfor hvilken tidshorisont målet skal være nået. Hvis der sker nogle markante og væsentlige ændringer i ens situation, eller der forekommer ændrede forudsætninger for revalidenden til at nå sine mål på arbejdsmarkedet, skal jobplanen revideres. Herefter er det vigtigt, at planen efterfølgende bliver lavet skriftligt, og at den bliver godkende af begge parter, så alle er enige om jobplanens indhold. Hvad indeholder en revalidering? Når der skal foretages en revalidering, så giver kommunens jobcenter tilbud om en række forskellige ting. Der kan blandt andet komme tilbud om vejledning og opkvalificering, ansættelse med løntilskud samt virksomhedspraktik. Der er mange forskellige ting, som kommunen kan tilbyde, når der skal laves en revalidering, og ofte vil der være flere forskellige ting at vælge imellem. Opfølgende samtaler med revalidenen samt kontaktforløb Kommunerne gør rigtig …

Hvem kan få revalidering?

Revalidering er en social ydelse, som gives til de personer, som har en begrænsning i arbejdsevnen, og derfor ikke kan arbejde på fuld tid. Formålet med at give de folk, som har en begrænsning i arbejdsevnen støtte i form af en revalideringsydelse er, at de kan fastholde deres nuværende tilknytning til arbejdsmarkedet, eller til at de kan komme tilbage på arbejdsmarkedet. For at man kan modtage revalideringsydelsen, er det et krav, at der er en realistisk mulighed for, at vedkommende der er på revalidering kan komme tilbage til arbejdsmarkedet på normale vilkår igen. Din revalideringsydelse afhænger af din alder Det er forskelligt fra person til person hvor meget det kan lade sig gøre at få i revalideringsydelse. Jo ældre du er, jo mere kan du få. Derudover tages der naturligvis også hensyn til en række andre ting end blot hvor gammel du er. Udover at alder har en stor betydning for, hvor meget du har mulighed for at få i revalidering, så er det bestemt også af afgørende betydning, om du har børn, og om du har forsørgerpligt overfor disse børn. Derudover er det heller ikke uvæsentligt, om de børn du eventuelt måtte have er hjemmeboende. Der er også flere …

Hvad er revalidering?

Revalidering defineres ved aktiviteter eller økonomisk hjælp, der gives af kommunen til nogle personer, som har en begrænset arbejdsevne. Formålet med revalidering er, at man skal kunne fastholde sin tilknytning til arbejdsmarkedet, eller for at man kan komme ind på arbejdsmarkedet. Formålet for kommunen med at give revalidering til folk er, at der skal være en mulighed for, at personen der modtager ydelsen kan bedre kan forsørge sin familie og sig selv. Krav for at få revalidering Der stilles fra statslig side en række krav, som man skal være i stand tl at opfylde, før man har ret til at modtage revalideringsydelse. Når man skal have revalidering, skal der laves en jobplan. I denne jobplan skal der være en udførlig beskrivelse af en plan for optagelse på en uddannelse eller et arbejde. Der stilles ikke krav om en begrænset formue, som der eksempelvis gøres ved kontanthjælp. Ydelser under revalidering Det er meget forskelligt hvor store ydelser man kan få, når man er under revalidering. Det kan svinge rigtig meget hvor meget kan man modtage. En revalideringsydelse ligger i den lavere ende rent lønmæssigt, og der skal derfor ikke forvente at få særlig meget. Hvis du opfylder kravene om, at have …

Hvor meget kan man få i revalidering?

Det varierer meget hvor meget man kan få i revalidering, og det afhænger af flere forskellige ting. Det afhænger blandt andet af hvor gammel man er, og så afhænger det også af hvor om man er hjemmeboende hos sine forældre/værge, eller om man er udeboende. Man kan også få forhøjet sin revalidering, hvis man har forsørgerpligt overfor et barn. Så meget kan du få i revalidering Hvis du er fyldt 30 år, kan du modtage 17.351 kroner om måneden i revalidering. Det samme beløb på 17351 kroner gør sig også gældende, hvis du er under 30 år, og forsørger dit eget barn i hjemmet. Er du derimod ikke helt fyldt 30 endnu, er beløbet en smule mindre, for hvis du er fyldt 25 år, og ikke har forsørgerpligt overfor nogle børn, kan du få et beløb der hedder 10.500 kroner pr måned i revalidering. Har du til gengæld forsørgerpligt over for børn, som ikke bor hjemme længere, kan du få et beløb som er en smule højere. Har du forsørgerpligt over et for barn der ikke er hjemmeboende, ligger beløbet nemlig på 13.952 kr. Revalideringsydelse for personer under 25 år Hvis du endnu ikke er fyldt 25 år, kan du …