Kategori: Revalidering

Revalidering med jobplan

Det kan være en rigtig god idé, hvis du er på revalidering, eller hvis du gerne vil modtage revalideringsydelsen, at du får lavet en jobplan. Det kan der nemlig være en lang række fordele ved at få gjort. Kommunen skal…

Hvem kan få revalidering?

Revalidering er en social ydelse, som gives til de personer, som har en begrænsning i arbejdsevnen, og derfor ikke kan arbejde på fuld tid. Formålet med at give de folk, som har en begrænsning i arbejdsevnen støtte i form af…

Hvad er revalidering?

Revalidering defineres ved aktiviteter eller økonomisk hjælp, der gives af kommunen til nogle personer, som har en begrænset arbejdsevne. Formålet med revalidering er, at man skal kunne fastholde sin tilknytning til arbejdsmarkedet, eller for at man kan komme ind på…