Kategori: Revalidering

Fastholdelse på arbejdsmarkedet efter en arbejdsskade

Det kan være rigtig svært at arbejde, hvis man er kommet ud for en alvorlig arbejdsskade. Det er meget forskelligt hvilke typer af skader, man kan blive påført under sit arbejde. Hvis man er kommet meget alvorligt til skade, kan…

Hvor lang tid kan du få revalidering?

Revalidering er lavet med henblik på, at man har en ydelse, som man kan leve af, i en periode indtil man kan komme tilbage til arbejdsmarkedet. Hele idéen er, at man skal kunne forsørge sig selv og/eller sin familie bedre,…

Revalidering – hvor stort et beløb kan du få?

Hvor stort et beløb man kan få i revalidering afhænger af rigtig mange ting. En af de ting, som kan afgøre hvad beløbets størrelse er, er hvor gammel du er, men det er ikke det eneste, som er af afgørende…

Revalidering med jobplan

Det kan være en rigtig god idé, hvis du er på revalidering, eller hvis du gerne vil modtage revalideringsydelsen, at du får lavet en jobplan. Det kan der nemlig være en lang række fordele ved at få gjort. Kommunen skal…

Hvem kan få revalidering?

Revalidering er en social ydelse, som gives til de personer, som har en begrænsning i arbejdsevnen, og derfor ikke kan arbejde på fuld tid. Formålet med at give de folk, som har en begrænsning i arbejdsevnen støtte i form af…

Hvad er revalidering?

Revalidering defineres ved aktiviteter eller økonomisk hjælp, der gives af kommunen til nogle personer, som har en begrænset arbejdsevne. Formålet med revalidering er, at man skal kunne fastholde sin tilknytning til arbejdsmarkedet, eller for at man kan komme ind på…

Hvor meget kan man få i revalidering?

Det varierer meget hvor meget man kan få i revalidering, og det afhænger af flere forskellige ting. Det afhænger blandt andet af hvor gammel man er, og så afhænger det også af hvor om man er hjemmeboende hos sine forældre/værge,…