Hvem kan få revalidering?

Revalidering er en social ydelse, som gives til de personer, som har en begrænsning i arbejdsevnen, og derfor ikke kan arbejde på fuld tid.

Formålet med at give de folk, som har en begrænsning i arbejdsevnen støtte i form af en revalideringsydelse er, at de kan fastholde deres nuværende tilknytning til arbejdsmarkedet, eller til at de kan komme tilbage på arbejdsmarkedet.

For at man kan modtage revalideringsydelsen, er det et krav, at der er en realistisk mulighed for, at vedkommende der er på revalidering kan komme tilbage til arbejdsmarkedet på normale vilkår igen.

Din revalideringsydelse afhænger af din alder

Det er forskelligt fra person til person hvor meget det kan lade sig gøre at få i revalideringsydelse. Jo ældre du er, jo mere kan du få. Derudover tages der naturligvis også hensyn til en række andre ting end blot hvor gammel du er. Udover at alder har en stor betydning for, hvor meget du har mulighed for at få i revalidering, så er det bestemt også af afgørende betydning, om du har børn, og om du har forsørgerpligt overfor disse børn. Derudover er det heller ikke uvæsentligt, om de børn du eventuelt måtte have er hjemmeboende.

Der er også flere afgørende faktorer, som er medvirkende til at bestemme hvad satsen på din revalideringsydelse skal ligge på. En anden ting er desuden også, om du er psykisk syg. Det har nemlig også indvirkning på, hvor stor din ydelse er.

Alle beløb der ydes i revalidering er skattepligtige på lige fod med andre sociale ydelser, og på fortjeneste man måtte have på arbejdsmarkedet.

Der er desuden også flere ting, som kan gå ind og påvirke om netop du kan få revalidering, og hvor meget du har mulighed for at få. Det er blandt andet også afgørende, om der er lagt en jobplan for dig.

Du kan finde mere information om revalidering på nettet

Der er flere steder på nettet, hvor der er rigtig gode mulighed for at læse omkring revalideringsydelsen. Hvis du har spørgsmål omkring din revalideringydelse, så vil du kunne få svar på dit spørgsmål om emnet ved at gå ind på Netdoktor.dk. De har skrevet en uddybende information omkring regler for revalidering, som du med fordel kan gå ind og læse mere omkring.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *