Hvad er revalidering?

Revalidering defineres ved aktiviteter eller økonomisk hjælp, der gives af kommunen til nogle personer, som har en begrænset arbejdsevne.

Formålet med revalidering er, at man skal kunne fastholde sin tilknytning til arbejdsmarkedet, eller for at man kan komme ind på arbejdsmarkedet.

Formålet for kommunen med at give revalidering til folk er, at der skal være en mulighed for, at personen der modtager ydelsen kan bedre kan forsørge sin familie og sig selv.

Krav for at få revalidering

Der stilles fra statslig side en række krav, som man skal være i stand tl at opfylde, før man har ret til at modtage revalideringsydelse.

Når man skal have revalidering, skal der laves en jobplan. I denne jobplan skal der være en udførlig beskrivelse af en plan for optagelse på en uddannelse eller et arbejde.

Der stilles ikke krav om en begrænset formue, som der eksempelvis gøres ved kontanthjælp.

Ydelser under revalidering

Det er meget forskelligt hvor store ydelser man kan få, når man er under revalidering. Det kan svinge rigtig meget hvor meget kan man modtage. En revalideringsydelse ligger i den lavere ende rent lønmæssigt, og der skal derfor ikke forvente at få særlig meget. Hvis du opfylder kravene om, at have en fastlagt jobplan med beskrivelse af din eventuelle erhvervsmæssige placering samt eventuelle uddannelse, skal du forvente at få et beløb som er svarende til elev-, praktik-, eller lærlingeløn.

Hvis du godt kunne tænke dig at vide mere omkring revalidering, og har du eventuelt nogle spørgsmål, som du godt kunne tænke dig at få svar på, så kan du finde mere information omkring emnet, revalidering, ved at gå ind på Borger.dk. Der vil du kunne finde en lang række forskellig information omkring emnet, og du kan få svar på dine spørgsmål.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *