Regler for fleksjob

Der findes rigtig mange forskellige regler for fleksjob, og der stilles desuden en række forskellige krav til de personer, som godt kunne tænke dig sig at få et fleksjob. Årsagen til at fleksjob er opstået i Danmark er, at man vil bevare nogle jobs til folk, som har en skade eller som af den ene eller den anden årsag ikke har mulighed eller evner til at arbejde på fuldtid. Derfor er der opstået disse fleksjob-ordninger, så hvis du af en eller anden grund ikke længere kan arbejde på fuld tid, men dog godt kunne tænke dig at forblive på arbejdsmarkedet på lavere tid end før, så læs med her, og bliv klogere på de regler der er lavet omkring fleksjob i Danmark. Fleksjobreformen pr. 1. Januar 2013. Den 19. december 2012 blev der af Folketinget lavet en ny reform for førtidspensionister og fleksjobbere. Fra denne dato gælder der en regel, som siger, at for at man kan modtage fleksjobydelsen i 2013, så er det et must, at man er under 65 år gammel, og at man har væsentlige eller varige begrænsninger i sin evne til at arbejde. Det er et af de helt basale krav der stilles, for at man …

Læs om reglerne for at få fleksydelse

Hvis du har et fleksjob, har du mulighed for at modtage fleksydelse. Dette forudsætter dog, at du kan leve op til kravene, der stilles, for at man kan modtage fleksydelse. Fleksydelse kan siges at være lidt det samme princip som efterløn. Dog er forskellen, at når man er på efterløn, arbejder man slet ikke, fordi man er ramt af en arbejdsskade eller lignende, som gør, at man ikke længere er i stand til at varetage sit arbejde, som man var før i tiden. Hvis man har en fleksjobordning, så er det også fordi, at man ikke er i stand til at arbejde lige så mange timer på grund af nedslidning. Dog fortsætter man på arbejdsmarkedet, hvis man har et fleksjob. Dog er det blot i et væsentligt færre antal timer, man arbejder, når man har et fleksjob. Man har fra statslig side valgt at lave denne ordning, da det giver en mulighed for at fastholde sin plads på arbejdsmarkedet selvom man er delvist nedslidt. Dette er til gavn både for fleksjobberen og for staten. Hvilke regler skal man overholde for at modtage fleksydelse? Først og fremmest, så skal der tages stilling til, om du overhovedet er egnet til et fleksjob, …

Fastholdelse på arbejdsmarkedet efter en arbejdsskade

Det kan være rigtig svært at arbejde, hvis man er kommet ud for en alvorlig arbejdsskade. Det er meget forskelligt hvilke typer af skader, man kan blive påført under sit arbejde. Hvis man er kommet meget alvorligt til skade, kan man blive direkte uarbejdsdygtig, og hvis man blot har fået en mindre skade, kan det være, at man i stedet for blot skal holde en pause i en mindre periode, eller man skal skære ned i det timetal, man har på sin arbejdsplads. Man gør fra statslig side rigtig meget ud af at fastholde folks tilknytning til arbejdsmarkedet – især efter de har fået en arbejdsskade, og det skyldes, at det er en meget stor omkostning for staten såvel som kommunerne, når folk ikke er i arbejde. Derfor er der oprettet nogle såkaldte fastholdelsescentre, som går ind sager, hvor personer ikke har mulighed for at vende tilbage til arbejdsmarkedet, uden der bliver foretaget nogle særlige tiltag. Fastholdelsescentret samarbejder med blandt andet jobcentre, forsikringsselskaber, arbejdsgivere og fagforbund. Man går ind og kigger på den enkelte persons situation, og det kan eksempelvis gøres ved møder på jobcentre, hvor der bliver lavet et samlet overblik over ens situation, samt en afklaring på, hvordan …

Revalidering med jobplan

Det kan være en rigtig god idé, hvis du er på revalidering, eller hvis du gerne vil modtage revalideringsydelsen, at du får lavet en jobplan. Det kan der nemlig være en lang række fordele ved at få gjort. Kommunen skal sammen med dig få udarbejdet en konkret plan for, hvorledes dit beskæftigelsesmål skal se ud, og det skal stå 100% klart beskrevet i jobplanen. Der skal fremgå et mål for, indenfor hvilken tidshorisont målet skal være nået. Hvis der sker nogle markante og væsentlige ændringer i ens situation, eller der forekommer ændrede forudsætninger for revalidenden til at nå sine mål på arbejdsmarkedet, skal jobplanen revideres. Herefter er det vigtigt, at planen efterfølgende bliver lavet skriftligt, og at den bliver godkende af begge parter, så alle er enige om jobplanens indhold. Hvad indeholder en revalidering? Når der skal foretages en revalidering, så giver kommunens jobcenter tilbud om en række forskellige ting. Der kan blandt andet komme tilbud om vejledning og opkvalificering, ansættelse med løntilskud samt virksomhedspraktik. Der er mange forskellige ting, som kommunen kan tilbyde, når der skal laves en revalidering, og ofte vil der være flere forskellige ting at vælge imellem. Opfølgende samtaler med revalidenen samt kontaktforløb Kommunerne gør rigtig …