Folkepension – beregning af satser

Det kan være meget forskelligt, hvor stort et beløb, man har mulighed for at modtage i folkepension, og det er der flere årsager til. Det er ikke alle, der vælger at modtage folkepension med det samme, de har ret til dette. Der er nogen, som ganske enkelt vælger at fortsætte på arbejdsmarkedet på trods af, at de har ret til at trække sig tilbage og få deres folkepension. Disse mennesker har mulighed for at opspare en del af deres folkepension, således at de får et tillæg til folkepensionen, hvis de på et senere tidspunkt vælger at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet. Af den årsag, er det ikke alle pensionister, som får denne samme sats. Dog findes der naturligvis en grundsats, som alle folkepensionister har ret til at modtage, og grundsatsen er ens for alle. Hvor meget kan jeg forvente at modtage i folkepension? Der er et grundbeløb for folkepensionen, som ligger på 69.648 kr. Derudover man også mulighed for at få mere end det nævnte beløb. Man kan nemlig modtage pensionstillæg, hvis man er gift eller har en samlevende. Hvis man har det har man mulighed for at få et tillæg på 34.968 kr om året. Er man enlig, så …

Beregn hvor meget du kan få i boligsikring

Der er rigtig mange mennesker, som er meget i tvivl om, hvor meget de har mulighed for at modtage i boligsikring, og det er også fuldt forståeligt, at folk har vanskeligt ved at gennemskue, hvor meget man kan få udbetalt i boligsikring. Det er nemlig også meget forskelligt fra person til person hvor meget man har ret til at modtage i boligsikring, da det i meget høj grad afhænger af hvor høj ens indkomst er. Derudover findes der også flere forskellige faktorer, som er med til at afgøre hvor stort et beløb kan man få. Det er blandt andet heller ikke uvæsentligt hvor mange der bor i ens husstand, og det er også af afgørende betydning hvor meget din bolig koster i husleje. Hvor meget kan man få i boligsikring? Det kan godt være svært at sige præcist hvor meget man har mulighed for at få i boligsikring. en god tommelfingerregel er, at man kan regne med at få cirka 60% af boligudgiften. Af det beløb skal man så trække 18 procent af den del af husstandens indkomst, som overstiger 137.200 kr. Er indtægten i husstanden under 137.200 kr, har man ikke mulighed for at få fradrag for sin indtægt …

Hvad er betingelserne for at få folkepension?

I Danmark har man mulighed for at modtage folkepension, når man når en bestemt alder. I Danmark skal man være minimum 67 år for at modtage sin folkepension. Det er dog ikke alle, som vælger at tage i mod deres pension så snart de har ret til at få den. Nogen vælger også at forblive på arbejdsmarkedet selv de opfylder betingelserne for at blive på arbejdsmarkedet. Hvis man gør dette, kan man få et særligt tillæg, hvis man f.eks vælger først at gå på pension når man er 70. I de 3 år, hvor man ellers ville have ret til at få folkepension, vil man i stedet for modtage et særligt tillæg. Hvilke krav stilles der, for at man kan få folkepension? Der stilles en række bestemt krav til dig, før at du kan få udbetalt din folkepension. Først og fremmest, så er det et must, at du er minimum 67 år gammel, før at du har ret til at trække dig tilbage fra arbejdsmarkedet og leve af din folkepension. Betingelser for folkepension hvis man er udlænding Hvis  man er udlænding, er der en række betingelser, som gør sig gældende, for at man har mulighed for at få folkepension. Der …

Boligsikring – tilbagebetaling af for meget udbetalt boligsikring

I nogle situationer, kan man risikere, at man har fået udbetalt for meget i boligsikring, og derfor kan man være nødt til at betale en del af dette beløb tilbage. Hvis man er en af dem, som skal betale noget af sin boligsikring tilbage, så får man et brev fra Udbetaling Danmark, hvori dette står forklaret. Hvorfor skal jeg betale noget af min boligstøtte tilbage? Grunden til at man kan komme i en situation, hvor man skal betale noget af sin boligstøtte tilbage, er hvis man har fået en indkomst, som er højere end sidste år. Hvis man i det forrige år f.eks har haft en årlig indkomst, hvor man har tjent mindre end i år, er boligsikringen ikke altid på det samme beløb. Tilbagebetaling af boligstøtten kan ske, hvis du har fået mere i SU, pension eller løn. Det kan også ske, hvis du har skiftet arbejde, og har fået feriepenge, hvis du har fået renteindtægt, aktieudbytte og kursgevinst eller hvis du har haft overskud fra din egen virksomhed. Som du kan se, er der mange forskellige ting, der kan gå ind og påvirke hvor meget du får i boligsikring, men så snart du kommer op, hvor din indkomst …

Revalidering – hvor stort et beløb kan du få?

Hvor stort et beløb man kan få i revalidering afhænger af rigtig mange ting. En af de ting, som kan afgøre hvad beløbets størrelse er, er hvor gammel du er, men det er ikke det eneste, som er af afgørende betydning, når der skal regnes på, hvor meget du har mulighed for at modtage i revalidering. En anden ting der også i høj grad spiller ind er, hvor man er bosiddende, og om man har forsørgerpligt overfor nogle børn. Hvis du er fyldt 30 år, kan du få et beløb på 17351 kr. Er du under 30, og forsørger et barn, kan du få det samme beløb, 17351 kr. Hvis du er fyldt 25 år, og har forsørgerpligt overfor ikke hjemmeboende børn, er beløb dog en smule mindre. Her får du 13952 kr. Er du fyldt 25 år, og uden forsørgerpligt over for nogle børn, kan du få 10.500 kr i revalidering. Hvis du er under 25 år, og ikke bor hjemme hos nogle af dine forældre, kan du få 6767 kr om måneden i revalidering. Hvis du er under 25 år, og bor hjemme hos en eller begge dine forældre, kan du få 3265 kr om måneden. Hvis du …

Hvordan får man barselsdagpenge?

Hvis du er gået på barsel, og derfor godt kunne tænke dig at modtage barselsdagpenge, så kræver det, at du ansøger om at modtage ydelsen. Hvordan kan jeg ansøge om at modtage barselsdagpenge? Når du skal ansøge om at modtage barselsdagpengene, skal du have et ansøgningsskema fra kommunen. Denne ansøgning skal godkendes af kommunen, før at du kan få dine barselsdagpenge. Betingelser for barselsdagpenge Der stilles en række krav til dig, før at du kan modtage barselsdagpenge. For at du har ret til at modtage barselsdagpenge, skal du have været tilknyttet arbejdsmarkedet i minimum 13 uger før dit barselsfravær, og så skal du i de 13 uger have været beskæftiget i minimum 120 timer i alt. Du kan også have været ledig men med ret til arbejdsløshedsdagpenge, og stadig modtage barselsdagpenge. Der gælder lidt andre regler for selvstændige. Når man som selvstændig ønsker at modtage barselsdagpenge, skal man have arbejdet i minimum 6 måneder som selvstændig, og i minimum halvdelen af den overenskomstmæssige arbejdstid, som gør sig gældende. Hvor meget kan jeg modtage i barselsdagpenge? Hvor meget man får i barelsdagpenge afhænger meget af hvor høj løn man har, og så afhænger det også af det timetal, man har. Man …

Hvornår kan man gå på efterløn?

Efterløn er en social ydelse, som er blevet indført, for at man har mulighed for at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet før man når pensionsalderen. Den 13. maj i år 2011, blev der lavet en “aftale om senere tilbagetrækning”. Dette har betydet, at der er sket væsentlige ændringer i forhold til de nuværende efterlønsregler. Dette har blandt andet haft en betydning for hvornår man kan gå på efterløn, hvor længe man skal betale til sin efterlønsordning samt hvordan reglerne for modregning af pension i efterlønnen ser ud. Alle disse ting er noget, som er blevet påvirket efter den 13. maj 2011. Du kan gå på efterløn hvis: Hvis du har bopæl i Danmark, Grønland, Færøerne Schweiz eller et landet EØS-land. Hvis du har indbetalt et efterlønsbidrag i mellem 25 og 30 år, hvor du har været medlem af en a-kasse. Hvis du fortsat nu er medlem af en a-kasse i efterlønsperioden, men du ikke betaler efterlønsbidrag. Hvis du kan opfylde de gældende betingelser for at få ret til a-dagpenge ved ledighed. Hvis du har fået indberettet værdien af din pensionsformue, når du har opnået efterlønsalderen. Hvis du er rask, og står til rådighed for det danske arbejdsmarked den dag, hvor …