Hvem kan få boligstøtte?

Boligsikring og boligstøtte er synonymer, der begge er navne for den kontante hjælp som danske lejere kan modtage. Boligsikring er nemlig for dem, der bor til leje og har en beskeden indkomst, hvor den månedlige støtte fra Udbetaling Danmark kan gøre en stor forskel i husstandens budget. Foruden at du skal bo i en lejebolig for at modtage boligsikring, så er det også et krav, at du er bosiddende i en helårsbolig med eget køkken eller en køkkenniche, hvor der er både vand og afløb. Foruden disse punkter, så er der en række andre faktorer, der er helt afhængige af din unikke situation, som afgør om du kan få boligsikring eller ej. Dette involverer eksempelvis størrelse af din bolig samt huslejen, og ligeledes hvor mange børn og voksne der er i husstanden. Det bør her bemærkes, at det udregnes ud fra den endelige husleje, når udgifterne til vand, varme, el, fællesantenne og lignende er fratrukket. Dette sættes i forhold til husstandens samlede indkomst og formue, hvorefter det beregnes af Udbetaling Danmark om du og din husstand kan modtage boligsikring. Der er altså mange forhold, der er afgørende, når det kommer til modtagelse af boligstøtte, og hvor meget du eventuelt vil …

Indtægtsgrænser for at kunne få boligsikring

Boligsikring kan være en hjælpende hånd til lejere med en beskeden indkomst og formue. Der kan nemt og hurtigt søges om boligsikring eller boligstøtte online, hvor det månedlige beløb udregnes ud fra netop din og din husstands situation.   Dette skal forstås således, at beløbet udregnes ud fra boligens størrelse, husstandens samlede indkomst og formue, antal personer samt børn under 18 år i husstanden. Det udbetalte beløb kan derfor variere meget fra husstand til husstand, men ved at opgive oplysningerne online kan du nemt og hurtigt undersøge, hvor meget du og din husstand kan modtage i boligsikring. Når ansøgning er sendt af sted og godkendt, skal du dog efterfølgende være opmærksom på at opgive nye oplysninger, hvis din eller en anden i hustandens situation ændrer sig. Dette kan eksempelvis være, hvis indkomsten pludselig stiger ved nyt job eller forfremmelse, hvor det betyder at boligsikringen skal reguleres, eller helt frameldes, da der naturligvis af grænser for, hvor høj en indtægt der må være i husstanden for at der kan modtages denne hjælp til huslejen. Blandt boligsikringsmodtagere er der særligt mange studerende, hvis SU sjældent rækker langt til de faste udgifter og boligsikringen derfor kan gøre en betydelig forskel. Men SU’en kan …