Folkepension – supplerende pensionsydelse og personlige tillæg

Mange folkepensionister tror, at de ikke har mulighed for at få ekstra ydelser sideløbende med deres folkpension. Det er dog langt fra sådan det forholder sig. Sideløbende med sin folkepension, har man nemlig mulighed for at modtage supplerende pensionsydelser samt personlige tillæg. Den supplerende pensionsydelse er desuden også det, som kaldes for ældrechecken. Hvor meget kan man som folkepensionist få i supplerende pensionsydelse og personlige tillæg? Hvor meget du kan få, når du er folkepensionist udover din almindelige folkepension afhænger rigtig mange af din situation. Når der skal gives personlige tillæg går man specifikt ind og kigger på den enkelte pensionists situation, og ud fra det, udregnes der et bestemt tillæg, som man kan få. Et supplerende tilskud udregnes i procent, og denne tillægsprocent kan variere mellem 0 og 100 procent. Det der afgør, hvor meget ens tillægsprocent er på, er hvor stor en indkomst man har. Hvis man er enlig og tjener over 65.300 / 66.500 kr om året (gældende for år 2013 og 2014) har man ikke mulighed for at få tillægsprocent. Hvis man derimod har en lav årlig indkomst som enlig, som ligger på 18.800 / 19.100 kr pr år, så kan du forvente at få 100% …

Hvem kan få førtidspension?

Det er ikke alle og enhver som kan modtage førtidspension, og der stilles en række krav til de, som skal have førtidspension. Hvor gammel skal man være for at få førtidspension Der er blevet lavet en reform, som gør at man ikke kan få førtidspension, når man er under 40 år gammel. Dette er gjort for at sikre, at der er færre og færre, som ender med at få førtidspension. Man skal være minimum 40 år gammel for at få førtidspension, og så skal der være en god årsag til, at man skal have den. Grunden til at man har indført førtidspensionen i Danmark er nemlig, at man ønsker at sikre, at de som har fået en skade på arbejdsmarkedet, eller som er ude af stand til at arbejde fordi de er for syge, har ret til at modtage førtidspension. Det gør, at de som er blevet hurtigt nedslidte på arbejdsmarkedet har mulighed for at få en indkomst. I enkelte tilfælde kan det dog godt lade sig gøre modtage førtidspension, hvis man er under 40 år. Dette kræver dog, at man har været igennem et ressourceforløb, eller at grunden til at man er nødsaget til at modtage offentlig støtte, er …

Hvordan kan jeg få førtidspension?

Der stilles fra statens side en række krav tl hvad du skal gøre, for at du kan få førtidspension. Det kræver at du opfylder nogle bestemte krav, ellers er du ikke berettiget til at modtage den social ydelse. Dengang man indførte førtidspensionen, gjorde man det for at sikre, at de mennesker som havde været på arbejdsmarkedet, som man har været udsat for en varig skade, eller som har en væsentlig nedsat arbejdsevne alligevel kan få nogle penge at leve for. Dette kaldes også et forsørgergrundlag. I år 2012 var 250.000 mennesker i den danske befolkning på førtidspension. Der er den 19. december 2012 blevet lavet en reform, som har til formål at gøre sådan, at færre i landet kom på førtidspension. Måden man gjorde det på var, at man satte nogle større og strengere krav for de unge, sådan at de ikke ville ende med førtidspension i en tidlig alder. Ressourceforløb for førtidspensionister Der blev i 2013 lavet en overordnet regel, som gjorde at man fra den 1. januar 2013 som udgangspunkt aldrig kan blive tilkendt førtidspension, såfremt man er under 40 år gammel. I stedet for, har man valgt at tilbyde ressourceforløb, som har til formål at gøre, at …