Hvordan kan jeg få førtidspension?

Der stilles fra statens side en række krav tl hvad du skal gøre, for at du kan få førtidspension. Det kræver at du opfylder nogle bestemte krav, ellers er du ikke berettiget til at modtage den social ydelse.

Dengang man indførte førtidspensionen, gjorde man det for at sikre, at de mennesker som havde været på arbejdsmarkedet, som man har været udsat for en varig skade, eller som har en væsentlig nedsat arbejdsevne alligevel kan få nogle penge at leve for. Dette kaldes også et forsørgergrundlag.

I år 2012 var 250.000 mennesker i den danske befolkning på førtidspension.

Der er den 19. december 2012 blevet lavet en reform, som har til formål at gøre sådan, at færre i landet kom på førtidspension. Måden man gjorde det på var, at man satte nogle større og strengere krav for de unge, sådan at de ikke ville ende med førtidspension i en tidlig alder.

Ressourceforløb for førtidspensionister

Der blev i 2013 lavet en overordnet regel, som gjorde at man fra den 1. januar 2013 som udgangspunkt aldrig kan blive tilkendt førtidspension, såfremt man er under 40 år gammel. I stedet for, har man valgt at tilbyde ressourceforløb, som har til formål at gøre, at personer under 40 år kan få eller bibeholde deres tilknytning til arbejdsmarkedet.

Man indførte desuden også en regel for de mennesker, som var over 40 år. For at man kan modtage førtidspension i dag, kræver det som udgangspunkt, at man har været igennem et ressourceforløb, inden man kan blive tilkendt førtidspension. Dette er igen et tiltag, som er lavet for at mindske antallet af kontanthjælpsmodtagere i landet.

Dog er der faktisk alligevel nogle undtagelser, som gør, at man ikke altid er nødsaget til at tage et ressourceforløb, for at man kan få tildelt kontanthjælp. Hvis man er tilstrækkeligt syg, eller har så betydelige nedsatte funktionsnedsættelser, er der intet formål med at forsøge at udvikle en persons arbejdsevne, og derfor bliver man undtaget fra at komme igennem et ressourceforløb.

Vil du gerne vide mere omkring førtidspension generelt, så kan du læse mere om emnet her.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *