Særlige tillæg hvis du har et handicap

Hvis du har et handicap, har du mulighed for at få særlige tillæg. Dette gælder i rigtig mange forskellige sammenhænge, og du har mulighed for at få modtage dit tillæg i rigtig mange forskellige situationer til en række forskellige ting. Få et særligt tillæg til transportudgifter, hvis du har et handicap En af de ting, du har mulighed for at modtage særligt handicaptillæg til, er blandt andet til at få dine transportomkostninger dækket. Man kan være i en situation, hvor man er så hårdt ramt af sit handicap, at man ikke selv har mulighed for at transportere sig fra A til B – hverken via. egen bil eller ved at gøre brug af offentlig transport. Få tilskud til en hjælper Som handicappet har du under visse omstændigheder mulighed for at få tilskud til at få hjælp. Du kan få hjælp til en lang række forskellige ting, når du er handicappet, og det kan være alt lige fra rengøring i hjemmet til at få hjælp til at komme i bad og lignende. Det er kommunen, som træffer en afgørelse om, om du har ret til at få tilskud til at få klaret denne slags opgaver. Det er en indviduel vurdering, der …

Forebyggende hjemmebesøg – får du den hjælp du har krav på?

Det er faktisk meget få som kender til denne regel, men hvis du er fyldt 75 år, så har du ret til at modtage et gratis forebyggende hjemmebesøg, som minimum kan finde sted en gang årligt. Grunden til at dette tilbydes, er for at give tryghed, råd og vejledning omhandlende aktiviteter og forskellige former for støttemuligheder. Hvis man på nuværende tidspunkt modtager hjemmehjælp fra staten, har man ikke ret til at modtage forebyggende hjemmebesøg, da det ikke anses som værende nødvendigt. Det er et krav fra statslig side, at kommunalbestyrelsen i netop din kommune skal tilbyde dig dette. En forøgning af sociale relationer En af de ting, som det forebyggende hjemmebesøg skal være med til at gøre, er at øge den ældres sociale relationer til andre ældre mennesker. Dette kan eksempelvis gøres ved at gøre brug af nogle af de mange forskellige muligheder, der findes for at lave aktiviteter sammen med andre ældre mennesker. Det kan man blandt andre gøre igennem Ældresagen, som tilbyder en lang række aktiviteter for ældre mennesker – både mænd såvel som kvinder. Fleksible besøgstider Kommunerne rundt omkring i landet har alle valgt at lægge meget vægt på at indrette besøgstiderne, så de passer til de …

Fastholdelse på arbejdsmarkedet efter en arbejdsskade

Det kan være rigtig svært at arbejde, hvis man er kommet ud for en alvorlig arbejdsskade. Det er meget forskelligt hvilke typer af skader, man kan blive påført under sit arbejde. Hvis man er kommet meget alvorligt til skade, kan man blive direkte uarbejdsdygtig, og hvis man blot har fået en mindre skade, kan det være, at man i stedet for blot skal holde en pause i en mindre periode, eller man skal skære ned i det timetal, man har på sin arbejdsplads. Man gør fra statslig side rigtig meget ud af at fastholde folks tilknytning til arbejdsmarkedet – især efter de har fået en arbejdsskade, og det skyldes, at det er en meget stor omkostning for staten såvel som kommunerne, når folk ikke er i arbejde. Derfor er der oprettet nogle såkaldte fastholdelsescentre, som går ind sager, hvor personer ikke har mulighed for at vende tilbage til arbejdsmarkedet, uden der bliver foretaget nogle særlige tiltag. Fastholdelsescentret samarbejder med blandt andet jobcentre, forsikringsselskaber, arbejdsgivere og fagforbund. Man går ind og kigger på den enkelte persons situation, og det kan eksempelvis gøres ved møder på jobcentre, hvor der bliver lavet et samlet overblik over ens situation, samt en afklaring på, hvordan …

Sygedagpenge – regler for sygedagpenge til selvstændige

Hvis du er selvstændig, har du også mulighed for at modtage sygedagpenge ligesom man kan, hvis man er ganske almindelig lønmodtager. Som selvstændig har du ret til at modtage dagpenge, hvis du har været syg i minimum 2 uger. Derefter har du ret til at modtage højest 4005 kr pr uge, hvilket svarer til 208.260 kr pr år. Når du som selvstændig får udbetalt sygedagpenge af staten, beregner man satsen ud fra den årsopgørelse, som man har opgivet til SKAT. Hvis man ikke kan fremskaffe den nødvendige dokumentation, som skat kræver, bortfalder ens ret til sygedagpenge. Hvis man er selvstændig, har man ved fuld uarbejdsdygtighed mulighed for at modtage 75% af satsen, såfremt man genoptager arbejdet med op til 25%. For at man som selvstændig har ret til at modtage sygedagpenge, er det er krav, at man inden for de sidste 12 måneder har drevet en selvstændig virksomhed – i væsentlig omfang er der tale om mindst 6 måneder, før at man har ret til sine dagpenge efter 6 år. Når der skal defineres hvad et væsentligt omfang er, så er det når man i gennemsnit har haft en ugentlig arbejdstid, som har ligget på 37 timer eller derover. Arbejder …

Kan jeg få tilskud til medicin?

Det kan i visse tilfælde godt lade sig gøre at få tilskud til sin medicin. Dog afhænger det i høj grad af, hvilken type af medicin, man har brug for. Der skelnes mellem, om det medicin du køber er på recept, eller om det kan købes som håndkøbsmedicin. Som udgangspunkt kan du altid regne med, at du kan tilskud til alt medicin, som købes på recept. Dog skal der opfyldes nogle forskellige krav, for at det kan lade sig gøre. Nogle af de regler er blandt andet findes vedrørende medicintilskud er, at det skal være godkendt som tilskudsberettiget medicin af Lægemiddelstyrelsen. Dit medicintilskud afhænger af din alder Når dit medicintilskud skal regnes ud, er det blandt andet væsentligt hvor gammel du er, og så afhænger det desuden også af hvor mange penge, du skal bruge medicin for. Hvis dit årlige forbrug af medicin er: Fra 0 – 900 kr om året: Kan du ikke få tilskud hvis du er over 18 år. Hvis du er under 18 år kan du få et tilskud på 60 procent. Fra 900 – 1470 kr om året: Hvis dit årlige forbrug af medicin ligger mellem 900 og 1470 kr, kan du få et tilskud …

Hvem kan få førtidspension?

Det er ikke alle og enhver som kan modtage førtidspension, og der stilles en række krav til de, som skal have førtidspension. Hvor gammel skal man være for at få førtidspension Der er blevet lavet en reform, som gør at man ikke kan få førtidspension, når man er under 40 år gammel. Dette er gjort for at sikre, at der er færre og færre, som ender med at få førtidspension. Man skal være minimum 40 år gammel for at få førtidspension, og så skal der være en god årsag til, at man skal have den. Grunden til at man har indført førtidspensionen i Danmark er nemlig, at man ønsker at sikre, at de som har fået en skade på arbejdsmarkedet, eller som er ude af stand til at arbejde fordi de er for syge, har ret til at modtage førtidspension. Det gør, at de som er blevet hurtigt nedslidte på arbejdsmarkedet har mulighed for at få en indkomst. I enkelte tilfælde kan det dog godt lade sig gøre modtage førtidspension, hvis man er under 40 år. Dette kræver dog, at man har været igennem et ressourceforløb, eller at grunden til at man er nødsaget til at modtage offentlig støtte, er …

Hvordan kan jeg få førtidspension?

Der stilles fra statens side en række krav tl hvad du skal gøre, for at du kan få førtidspension. Det kræver at du opfylder nogle bestemte krav, ellers er du ikke berettiget til at modtage den social ydelse. Dengang man indførte førtidspensionen, gjorde man det for at sikre, at de mennesker som havde været på arbejdsmarkedet, som man har været udsat for en varig skade, eller som har en væsentlig nedsat arbejdsevne alligevel kan få nogle penge at leve for. Dette kaldes også et forsørgergrundlag. I år 2012 var 250.000 mennesker i den danske befolkning på førtidspension. Der er den 19. december 2012 blevet lavet en reform, som har til formål at gøre sådan, at færre i landet kom på førtidspension. Måden man gjorde det på var, at man satte nogle større og strengere krav for de unge, sådan at de ikke ville ende med førtidspension i en tidlig alder. Ressourceforløb for førtidspensionister Der blev i 2013 lavet en overordnet regel, som gjorde at man fra den 1. januar 2013 som udgangspunkt aldrig kan blive tilkendt førtidspension, såfremt man er under 40 år gammel. I stedet for, har man valgt at tilbyde ressourceforløb, som har til formål at gøre, at …

Sygedagpenge for lønmodtagere

Hvis du er lønmodtager, så har man normalvis mulighed for ret til at modtage sygedagpenge, som er en ydelse du får, hvis du er gået hen og blevet syg, således at du ikke er i stand til at møde op på dit arbejde. For at du kan få denne ydelse kræver det, at du står til at være ansat i et bestemt antal timer, ellers vil din ret til ydelsen bortfalde, så det skal du sikre dig er på plads, inden du skriver under på din ansættelseskontrakt. Hvad kræver det at få sygedagpenge? De personer, som har ret til sygedagpenge er blandt andet lønmodtagere og ledige med ret til a-dagpenge. Derudover har selvstændige også mulighed for at modtage sygedagpenge. Grunden til at ydelsen er blevet indført, er for at sikre, at hvis man en dag bliver uarbejdsdygtig, har man ret til at modtage sygedagpenge. Det er op til kommunen at afgøre, om man er tilstrækkeligt uarbejdsdygtig til at modtage ydelsen. Det kræves også, at man skal opholde sig i Danmark, hvis man skal have ret til at få sygedagpenge. Dog findes der ganske enkelte undtagelser, som gør, at du kan modtage social sikring tværs over landegrænserne. Tag fat i dit …