Sygedagpenge for lønmodtagere

Hvis du er lønmodtager, så har man normalvis mulighed for ret til at modtage sygedagpenge, som er en ydelse du får, hvis du er gået hen og blevet syg, således at du ikke er i stand til at møde op på dit arbejde. For at du kan få denne ydelse kræver det, at du står til at være ansat i et bestemt antal timer, ellers vil din ret til ydelsen bortfalde, så det skal du sikre dig er på plads, inden du skriver under på din ansættelseskontrakt.

Hvad kræver det at få sygedagpenge?

De personer, som har ret til sygedagpenge er blandt andet lønmodtagere og ledige med ret til a-dagpenge. Derudover har selvstændige også mulighed for at modtage sygedagpenge.

Grunden til at ydelsen er blevet indført, er for at sikre, at hvis man en dag bliver uarbejdsdygtig, har man ret til at modtage sygedagpenge. Det er op til kommunen at afgøre, om man er tilstrækkeligt uarbejdsdygtig til at modtage ydelsen.

Det kræves også, at man skal opholde sig i Danmark, hvis man skal have ret til at få sygedagpenge. Dog findes der ganske enkelte undtagelser, som gør, at du kan modtage social sikring tværs over landegrænserne. Tag fat i dit lokale jobcenter, hvis du vil høre mere omkring dette.

Hvornår har man ret til at modtage sygedagpenge som lønmodtager?

Hvis du er interesseret i at modtage sygedagpenge, så har du mulighed for at modtage dette, hvis du har været beskæftiget hos en arbejdsgiver i 74 timer fordelt over de sidste 8 uger. Det skal vel at mærke være denne samme arbejdsgiver, du har været ved i disse 8 uger.

Kan du ikke opfylde dette krav, så har din arbejdsgiver ikke længere pligt til at yde sygedagpenge overfor dig.

Dog har du faktisk alligevel mulighed for at få sygedagpenge, selvom du ikke har været ansat hos din arbejdsgiver i særlig lang tid. Dette er dog sygedagpenge, som bliver udbetalt af kommunen og ikke af din arbejdsgiver.

For at du kan få udbetalt sygedagpenge af kommunen, er det et krav, at du kan dokumentere, at du har været tilknyttet arbejdsmarkedet uden afbrydelser i minimum et halv år før sygdommen indtræder.

I dette halve år, er det et must, at du har været aktiv på arbejdsmarkedet, og beskæftiget i minimum 240 timer, for at du kan få udbetalt sygedagpenge fra kommunen.

Der gælder andre regler i forhold til sygedagpenge, hvis du er selvstændig. Her har du også mulighed for at få udbetalt sygedagpenge fra kommunen, men det er nogle lidt andre krav der stilles. Det kan du læse mere om på NemRefusion.dk.

Sygedagpenge for ungarbejdere

Der er rigtig mange unge, som risikere at blive snydt for deres ret til at få sygedagpenge på deres arbejde. Hvis du er i en situation, hvor du er blevet syg som ungarbejder, og du har en ansættelseskontrakt, hvori der står, at du er ansat under 8 timer om måneden, bortfalder din ret til at modtage sygedagpenge. Derfor er dette en af de ting, som er meget vigtige at være opmærksom på, når du skal ud og have dig et arbejde som ung.

Mange unge bliver snydt af deres arbejdsgivere fordi de ikke kender disse regler der er omkring sygedagpenge.

Reglen er, at du inden for de sidste 8 uger skal have arbejdet i minimum 74 timer, før at du kan modtage sygedagpenge. Hvis du ikke har arbejdet i minimum 74 timer over de sidste 8 uger, vil din ret til at modtage sygedagpenge bortfalde. Derudover er det også et krav, at du har været ansat på en arbejdsplads i minimum otte uger inden du har ret til at modtage sygedagpenge i tilfælde af sygdom.

Normalvis får man en smule mindre i løn når man får sygedagpenge, som hvis man mødte op på sit arbejde. Dette gælder du ikke, hvis du er funktionær. Hvis du er funktionær, har du faktisk ret til at få fuld løn, i tilfælde af, at du bliver syg.

Hvis du gerne vil høre mere omkring sygedagpenge og vide mere omkring hvor meget du kan få, og hvornår du har ret til at modtage ydelsen, kan du læse mere omkring emnet ved at klikke her.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *