Sådan holder du ferie, mens du modtager dagpenge

I 2018 indførte Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering regelmæssige tjek af borgere i Kastrup Lufthavn for at undersøge om de rejser udenlands mens de modtager sociale ydelser – og om de har indberettet det til kommunen. Det har gjort det endnu vigtigere at kende reglerne for dagpenge, som kan være en jungle af forskellige paragraffer når det omhandler ferie. Læs her hvordan du lovligt kan holde ferie på dagpenge. Kend reglerne for dine ydelser Reglerne for dine sociale ydelser bestemmes af både din a-kasse og kommunen. Hvis du vil på ferie eller have et afbræk fra hverdagen, kan du: bruge feriepenge som du har opsparet hos din arbejdsgiver få udbetalt feriedagpenge, der optjenes i a-kassen tage fri på din egen regning Oftest har du som dagpengemodtager fri i weekenden og nogle gange også på helligdage. Det kommer an på reglerne for din a-kasse. Du skal dog melde ferie 14 dage før den første feriedag, for at være sikker på at det indberettes til kommunen. Hvis du er i tvivl om din situation, kan du kontakte din a-kasse og få forklaret reglerne der påvirker dig specifikt. Oplev din egen by Hvis du gerne vil holde en kort ferie eller bare vil …

Regler for ledige på barsel

Barselsdagpenge er til dig, der er ledig og modtager arbejdsløshedsdagpenge fra din a-kasse, men skal på barsel. Når du modtager eller skal til at starte på at modtage barselsdagpenge, så er der en række regler og krav som du skal være opmærksom på. Hvis du vil søge om barselsdagpenge, så skal du melde dette til din a-kasse senest 8 uger efter fødslen. Herefter vil din a-kasse give Udbetaling Danmark besked, der står for at udbetale blandt andet barselsdagpenge. Udbetaling Danmark vil fremsende dig et brev om søgning af barselsdagpenge, hvor du skal sende en række oplysninger senest 8 uger efter modtaget brev. Når din ansøgning er blevet bearbejdet og godkendt kan du med god samvittighed gå på barsel, hvor du vil modtage dine barselspenge sidste torsdag i hver måned, eller hverdagen før hvis den pågældende torsdag er en helligdag. Hvor længe du har mulighed for at holde barsel er et større regnestykke, hvor det handler om at holde tungen lige i munden. Som mor vil du kunne holde såkaldt graviditetsorlov med barselsdagpenge 4 uger før den forventede fødsel. Der er dog mulighed for at gå på graviditetsorlov før tid, hvis din læge mener, at der er en øget risiko for …

Ophør og forlængelse af sygedagpenge

Nogle danskere oplever at ende i sygdom, hvilket gør, at de er nødsaget til at komme på sygedagpenge i en periode. Dog vil der på et tidspunkt være mulighed for, at man som sygedagpengemodtager bliver rask igen, og derfor skal tilbage til arbejdsmarkedet. Når man ophører som sygedagpengemodtager, kommer man tilbage på de normale vilkår, der er, når man er ansat på en arbejdsplads. I nogle tilfælde kan man også komme på en anden social ydelse. Det kunne f.eks være førtidspension, revalidering eller man kan komme til at modtage ressourceforløbsydelse. Hvad man får, når ens sygedagpenge ophører er meget forskelligt, og varierer fra person til person. Varighedsbegrænsning i forbindelse med ophør og forlængelse af sygedagpenge Den udbetaling der sker af sygedagpenge vil høre op, når der er blevet udbetalt sygdagpenge samt nedsatte sygedagpenge eller løn under sygdom i i mere end 52 uger inden for de sidste 18 forudgående måneder. I de første 30 dage af sygeperioden, vil der i varighedsbegrænsningen ikke blive medregnet sygedagpengene eller den løn, som man har fået fra arbejdsgiver eller kommunen. Det samme gør sig gældende i de perioder, hvor der på grund af graviditet, barsel eller adoption er blevet udbetalt. For selvstændige er det …

Sygedagpenge – refusion til arbejdsgiver

Der er mange, som har spørgsmål i forhold til refusion til arbejdsgiver af sygedagpenge, og det skyldes, at der findes en del forskellige regler til netop dette emne, som gør, at det kan være en anelse vanskeligt. Det forholder sig sådan, at der er rigtig mange overenskomster, som giver lønmodtageren mulighed for at få løn under sygdom. Her har arbejdsgiveren mulighed for at få refusion fra den første fraværsdag efter 30 dage. De sygedagpenge, som den ansatte ville have ret til, vil arbejdsgiveren få udbetalt. Hvis arbejdsgiveren udbetaler løn under sygefraværet, så er det et must, at fraværet anmeldes til lønmodtagerens kommune inden for 5 uger efter den første fraværsdag, som den ansatte har. Dette gør sig i øvrigt også gældende i de tilfælde, hvor at fraværet strækker sig ud over arbejdsgiverperioden. Mulighed for mindre virksomheder til at udbetalt sygedagpenge Hvis en mindre privatvirksomhed har haft lønudgifter, som har ligget på under 7.008.750 kr, har man mulighed for at købe en forsikring. Den forsikring man køber, giver en mulighed for at få refusion af de sygedagpenge, der gives fra 2. sygedag, som den ansatte har. Dette beløb får man af den kommune, hvor den ansatte er bosat. Hvis arbejdsgiveren har …

Hvordan får man barselsdagpenge?

Hvis du er gået på barsel, og derfor godt kunne tænke dig at modtage barselsdagpenge, så kræver det, at du ansøger om at modtage ydelsen. Hvordan kan jeg ansøge om at modtage barselsdagpenge? Når du skal ansøge om at modtage barselsdagpengene, skal du have et ansøgningsskema fra kommunen. Denne ansøgning skal godkendes af kommunen, før at du kan få dine barselsdagpenge. Betingelser for barselsdagpenge Der stilles en række krav til dig, før at du kan modtage barselsdagpenge. For at du har ret til at modtage barselsdagpenge, skal du have været tilknyttet arbejdsmarkedet i minimum 13 uger før dit barselsfravær, og så skal du i de 13 uger have været beskæftiget i minimum 120 timer i alt. Du kan også have været ledig men med ret til arbejdsløshedsdagpenge, og stadig modtage barselsdagpenge. Der gælder lidt andre regler for selvstændige. Når man som selvstændig ønsker at modtage barselsdagpenge, skal man have arbejdet i minimum 6 måneder som selvstændig, og i minimum halvdelen af den overenskomstmæssige arbejdstid, som gør sig gældende. Hvor meget kan jeg modtage i barselsdagpenge? Hvor meget man får i barelsdagpenge afhænger meget af hvor høj løn man har, og så afhænger det også af det timetal, man har. Man …

Sygedagpenge for lønmodtagere

Hvis du er lønmodtager, så har man normalvis mulighed for ret til at modtage sygedagpenge, som er en ydelse du får, hvis du er gået hen og blevet syg, således at du ikke er i stand til at møde op på dit arbejde. For at du kan få denne ydelse kræver det, at du står til at være ansat i et bestemt antal timer, ellers vil din ret til ydelsen bortfalde, så det skal du sikre dig er på plads, inden du skriver under på din ansættelseskontrakt. Hvad kræver det at få sygedagpenge? De personer, som har ret til sygedagpenge er blandt andet lønmodtagere og ledige med ret til a-dagpenge. Derudover har selvstændige også mulighed for at modtage sygedagpenge. Grunden til at ydelsen er blevet indført, er for at sikre, at hvis man en dag bliver uarbejdsdygtig, har man ret til at modtage sygedagpenge. Det er op til kommunen at afgøre, om man er tilstrækkeligt uarbejdsdygtig til at modtage ydelsen. Det kræves også, at man skal opholde sig i Danmark, hvis man skal have ret til at få sygedagpenge. Dog findes der ganske enkelte undtagelser, som gør, at du kan modtage social sikring tværs over landegrænserne. Tag fat i dit …

Dagpenge ved arbejdsløshed – hvad kan man få?

Det er frivilligt om man ønsker at en arbejdsløshedsdagsforsikring, som gør, at man i tilfælde af arbejdsløshed har ret til at modtage dagpenge. Der findes forskellige typer af arbejdsløshedsforsikring. Den ene type er fuldtidsforsikring og den anden type er deltidsforsikring. Derudover er der også nogle specielle satser, hvis man er værnepligtig, eller hvis man har taget en erhvervsmæssig uddannelse med en varighed, som er på minimum 18 måneder. Dagpengesatser for fuldtidsforsikrede Hvis man har en fuldtidsforsikring får man 90% af sin tidligere indkomst, med undtagelse af, hvis man har haft en meget høj indkomst. De højeste beløb man kan få, når man er på dagpenge er: 801 kr om dagen, 4005 kr om ugen eller 208.260 kr om året. Dagpengesatser for deltidsforsikrede De regler der gælder for deltidsforsikrede er, at man højest kan modtage 2/3 af de beløb, som fuldtidsforsikrede kan få. Det vil sige, at man kan få 2/3 af 801 kr om dagen, 2/3 af 4005 kr om ugen og 2/3 af 208.260 kr om året. Dette svarer til, at man som deltidsforsikret kan modtage op til følgende op: 534 kr om dagen, 2670 kr om ugen og 138.840 kr om året. Dagpengesatser for erhvervsmæssig uddannelse og værnepligtige …