Dagpenge ved arbejdsløshed – hvad kan man få?

Det er frivilligt om man ønsker at en arbejdsløshedsdagsforsikring, som gør, at man i tilfælde af arbejdsløshed har ret til at modtage dagpenge.

Der findes forskellige typer af arbejdsløshedsforsikring. Den ene type er fuldtidsforsikring og den anden type er deltidsforsikring. Derudover er der også nogle specielle satser, hvis man er værnepligtig, eller hvis man har taget en erhvervsmæssig uddannelse med en varighed, som er på minimum 18 måneder.

Dagpengesatser for fuldtidsforsikrede

Hvis man har en fuldtidsforsikring får man 90% af sin tidligere indkomst, med undtagelse af, hvis man har haft en meget høj indkomst.

De højeste beløb man kan få, når man er på dagpenge er: 801 kr om dagen, 4005 kr om ugen eller 208.260 kr om året.

Dagpengesatser for deltidsforsikrede

De regler der gælder for deltidsforsikrede er, at man højest kan modtage 2/3 af de beløb, som fuldtidsforsikrede kan få. Det vil sige, at man kan få 2/3 af 801 kr om dagen, 2/3 af 4005 kr om ugen og 2/3 af 208.260 kr om året.

Dette svarer til, at man som deltidsforsikret kan modtage op til følgende op:

534 kr om dagen, 2670 kr om ugen og 138.840 kr om året.

Dagpengesatser for erhvervsmæssig uddannelse og værnepligtige

Hvis man har en erhvervsmæssig uddannelse med minimum 18 måneders varighed, eller man er værnepligtig, gælder der nogle specielle dagpengesatser.

Disse satser ligger på 657 kr om dagen, 3285 kr om ugen og 170.820 kr om året.

Krav for at få dagpenge

For at få dagpenge skal du være med i en a-kasse. For at du kan være med i en a-kasse stilles der en række krav til dig som person. Du skal blandt andet være fyldt 18 år, og være minimum 2 år fra folkepensionsalderen. Derudover skal du også være beskæftiget som lønmodtager, og du skal have gennemført en erhvervsmæssig uddannelse, som har en varighed på minimum 18 måneder, eller du skal have en erhvervsgrunduddannelse, når din a-kasse modtager en ansøgning fra dig skriftligt omkring optagelse senest 2 uger efter din uddannelses afslutning.

Du kan også være med i en a-kasse hvis du driver din egen virksomhed, eller hvis du deltager aktivt i din ægtefælles selvstændige virksomhed. Du skal dog huske på, at hvis du er selvstændig erhvervsdrivende kan du udelukkende lade sig gøre at blive fuldtidsforsikret. En af de selvstændige a-kasser der findes hedder Dana.

Derudover kan værnepligtige eller folk der er ansat på værnepligtslignende vilkår kan også få dagpenge, eller hvis du udøver et kommunalt hverv. Eksempler på kommunale hverv er f.eks medlem af Folketinget, regeringen, Europa-Parlamentet, udvalgsformand, rådmand og borgmester.

De to forskellige typer af a-kasser du kan få er fuldtids- og deltidsforsikring. Hvis man er deltidsforsikret, men over en 12 ugers periode har arbejdet over 360 løntimer, er man nødsaget til at ændre sin forsikring til en fuldtidsforsikring. Man er ligeledes også nødt til at ændre sin forsikring fra deltid til fuldtid, hvis man som månedslønnet har haft en arbejdstids på over 390 løntimer indenfor de sidste 3 måneder.

Man kan godt ændre en fuldtidsforsikring til en deltidsforsikring, hvis man udelukkende ønsker at arbejde deltid.

 

 

 

Post navigation

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *