Ophør og forlængelse af sygedagpenge

Nogle danskere oplever at ende i sygdom, hvilket gør, at de er nødsaget til at komme på sygedagpenge i en periode. Dog vil der på et tidspunkt være mulighed for, at man som sygedagpengemodtager bliver rask igen, og derfor skal tilbage til arbejdsmarkedet.

Når man ophører som sygedagpengemodtager, kommer man tilbage på de normale vilkår, der er, når man er ansat på en arbejdsplads. I nogle tilfælde kan man også komme på en anden social ydelse. Det kunne f.eks være førtidspension, revalidering eller man kan komme til at modtage ressourceforløbsydelse. Hvad man får, når ens sygedagpenge ophører er meget forskelligt, og varierer fra person til person.

Varighedsbegrænsning i forbindelse med ophør og forlængelse af sygedagpenge

Den udbetaling der sker af sygedagpenge vil høre op, når der er blevet udbetalt sygdagpenge samt nedsatte sygedagpenge eller løn under sygdom i i mere end 52 uger inden for de sidste 18 forudgående måneder.

I de første 30 dage af sygeperioden, vil der i varighedsbegrænsningen ikke blive medregnet sygedagpengene eller den løn, som man har fået fra arbejdsgiver eller kommunen.

Det samme gør sig gældende i de perioder, hvor der på grund af graviditet, barsel eller adoption er blevet udbetalt.

For selvstændige er det ikke helt de samme regler, der gælder i forbindelse med ophør og forlængelse af sygedagpengene. Hvis man er selvstændig, skal man nemlig huske ikke at medregne de første 2 uger.

Konkret vurdering af kommunen af den enkelte situation

Når sygedagpengene ophører grundet varighedsbegrænsning, så skal kommunen lave en vurdering af, om man skal have ret til at modtage revalideringsydelse, ressourceforløbsydelse førtidspension eller fleksjobydelse, og det er meget forskelligt hvordan der vurderes i de enkelte sager, og det afhænger i høj grad af, hvordan situationen ser ud for den enkelte. Derfor kan man ikke altid regne med, at man blot kan komme direkte på en anden social ydelse med det samme, at ens sygedagpenge ophører.

Hvis du gerne vil vide mere omkring sygedagpenge, kan du læse mere omkring emnet på DSA.dk, hvor der finde nogle meget velskrevne indlæg, som omhandler ophør såvel som forlængelse af sygedagpengeperioden.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *