Hvem kan få førtidspension?

Det er ikke alle og enhver som kan modtage førtidspension, og der stilles en række krav til de, som skal have førtidspension.

Hvor gammel skal man være for at få førtidspension

Der er blevet lavet en reform, som gør at man ikke kan få førtidspension, når man er under 40 år gammel. Dette er gjort for at sikre, at der er færre og færre, som ender med at få førtidspension.

Man skal være minimum 40 år gammel for at få førtidspension, og så skal der være en god årsag til, at man skal have den.

Grunden til at man har indført førtidspensionen i Danmark er nemlig, at man ønsker at sikre, at de som har fået en skade på arbejdsmarkedet, eller som er ude af stand til at arbejde fordi de er for syge, har ret til at modtage førtidspension. Det gør, at de som er blevet hurtigt nedslidte på arbejdsmarkedet har mulighed for at få en indkomst.

I enkelte tilfælde kan det dog godt lade sig gøre modtage førtidspension, hvis man er under 40 år. Dette kræver dog, at man har været igennem et ressourceforløb, eller at grunden til at man er nødsaget til at modtage offentlig støtte, er fordi man har en uoprettelig svaghed der gør, at ens arbejdsevne ikke kan forbedres på noget tidspunkt.

Hvor meget kan man få i førtidspension?

Det er forskelligt fra person til person, hvor meget man har mulighed for at få i førtidspension. Der skelnes imellem om man er gift/samlevende, eller om man blot er enlig. Hvis man har en samlever eller er gift, kan man få 176.952 kr om året i førtidspension. Hvis man derimod er enlig, kan man forvente at få en højere sats. Som enlig kan du nemlig komme op og få et beløb som ligger på 208.176 kr pr år.

Hvem har ret til at få førtidspension?

De mennesker, som har ret til at modtage førtidspension, er de mennesker, som først og fremmest har en alder, som er over 40 år. Der gives som førnævnt ingen førtidspension, til de mennesker som er under 40 år gammel. Derudover kræves det desuden også fra statens side, at man har været på et af de såkaldte ressourceforløb, som har til formål at føre folk tilbage på arbejdsmarkedet, frem for at være på offentlig forsørgelse. Dog findes der en undtagelse for, at man skal deltage i et af disse ressourceforløb. Der er findes nemlig en særlig regel, som gør, at hvis man er meget syg og helt ude af stand til at være på arbejdsmarkedet, kan man blive frataget kravet om at deltage i et sådant forløb. Dette sker dog kun i særlige tilfælde, for de folk som har en betydeligt nedsat funktionsevne.

Betingelserne for at modtage førtidspension defineres ved at:

1. Ens arbejdsevne er varigt nedsat

2. At ens arbejdsevne er nedsat i en sådan grad, at man ikke er i stand til at kunne forsørge sig selv, uanset de øvrige muligheder der måtte være for at få økonomisk støtte.

Vil du gerne have en uddybbende forklaring omkring hvad førtidspension er, og hvad det kræves at få førtidspension, kan du læse mere omkring ydelsen ved at gå ind på Borger.dk.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *