Kan jeg få efterløn når jeg er på fleksydelse?

Der er rigtig mange, som er i tvivl, om det er muligt at få efterløn, når man også modtager fleksydelse, og svaret er faktisk ret enkelt. Når du er på efterløn, kan du godt modtage fleksydelse. Dog er det den absolut eneste ydelse, du har mulighed for at have samtidig med, at du modtager efterlønsydelsen. For at du kan få efterløn samtidig med at du modtager fleksydelse, så kræves det dog, at du kan overholde en række af de gælder, som gør sig gældende for, at du har ret til at få ydelsen. Der er flere forskellige regler, og i hovedtræk, så er det faktisk de samme regler der gælder i forhold til kravene til at modtage efterløn når man er på fleksydelse, som når man ikke er på fleksydelse. Krav for at modtage efterløn For at du kan få efterløn, så kræver det at du er medlem af en A-kasse, og at du har nået efterlønsalderen, som den dag i dag er på 60 år. Derudover skal ªdu også have betalt efterlønsbidrag. Dette er et must for, at du kan modtage efterløn, og det gælder også, når du modtager fleksydelse. Efterlønsbidraget skal du have betalt i minimum 30 år, …

Hvornår kan man gå på efterløn?

Efterløn er en social ydelse, som er blevet indført, for at man har mulighed for at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet før man når pensionsalderen. Den 13. maj i år 2011, blev der lavet en “aftale om senere tilbagetrækning”. Dette har betydet, at der er sket væsentlige ændringer i forhold til de nuværende efterlønsregler. Dette har blandt andet haft en betydning for hvornår man kan gå på efterløn, hvor længe man skal betale til sin efterlønsordning samt hvordan reglerne for modregning af pension i efterlønnen ser ud. Alle disse ting er noget, som er blevet påvirket efter den 13. maj 2011. Du kan gå på efterløn hvis: Hvis du har bopæl i Danmark, Grønland, Færøerne Schweiz eller et landet EØS-land. Hvis du har indbetalt et efterlønsbidrag i mellem 25 og 30 år, hvor du har været medlem af en a-kasse. Hvis du fortsat nu er medlem af en a-kasse i efterlønsperioden, men du ikke betaler efterlønsbidrag. Hvis du kan opfylde de gældende betingelser for at få ret til a-dagpenge ved ledighed. Hvis du har fået indberettet værdien af din pensionsformue, når du har opnået efterlønsalderen. Hvis du er rask, og står til rådighed for det danske arbejdsmarked den dag, hvor …

Efterløn – hvor meget kan jeg få udbetalt?

Efterløn er en ydelse, som er blevet indført for nogle år tilbage. Hvis man er født før år 1954, så er efterlønsalderen på 60 år. Hvor meget kan jeg få som efterlønsmodtager? Som udgangspunkt kan man sige, at der er 2 forskellige satser, som man har mulighed for at få, når man skal på efterløn, og satsen afhænger af, hvornår man går på efterløn. Hvis man er født 1. januar 1956 – 30. juni 1959, og hvis man går på efterløn tidligere end 3 år får man har ret til folkepension, kan man maksimalt modtage 91 procent af dagpengesatsen. Hvis man derimod er født den 1. januar 1956 eller på et senere tidspunkt, og man tidligst går på efterløn 3 år inden alderen for folkepension, får man en efterlønssats, som ligger på maskimalt 100% af dagpengesatsen. Man skal huske på, når man gerne vil finde ud af hvor meget man kan modtage i efterløn, at der er forskel på, om man er fuldtidsforsikret, eller om man er deltidsforsikret. Hvis man kun er deltidsforsikret er det årlige efterlønsbeløb nemlig betydeligt lavere, end hvis man har en fuldtidsforsikring. Som fuldtidsforsikret, hvor man har ret til at modtage 100% af dagpengesatsen, kan man …

Efterløn – skal jeg betale efterlønsbidrag?

Der er mange i Danmark, som ikke kender de præcise regler i forhold til efterløn, og som ikke ved, om det er lovpligtigt at betale efterlønsbidrag. Det kan der gives et meget kort og præcist svar på: Ja, du skal betale ind til efterlønnen hvis du vil gøre brug af efterlønsordningen. Vil du ikke gøre brug af efterlønsordningen, er det ikke et krav, at du betaler til ordningen. Dog skal du dog overveje, om det ikke alligevel er en meget god idé, at betale ind til ordningen. Det kan nemlig være, at du på et tidspunkt får brug for den, og hvis du alligevel ikke skulle ske at få brug for den, har du mulighed for at få det beløb, som du har betalt ind til ordningen tilbage igen. Du kan få dit efterlønsbidrag tilbage Du har mulighed for at få dit efterlønsbidrag tilbage. Dette kan du få i flere forskellige situationer. Det kan du blandt andet få, hvis du, når du når en alder, hvor du har ret til at modtage efterløn, ikke ønsker at modtage ydelsen alligvel. Kort og godt kan du få dine penge tilbage, hvis du ikke ønsker en efterlønsordning på trods af, at du har …

Efterløn – kan jeg få efterlønsbidraget tilbage?

Man har faktisk i visse situationer mulighed for at få sit efterlønsbidrag tilbage. For at det kan lade sig gøre, så er det et must, at man kan leve op til de krav der stilles, for at man kan få sit efterlønsbidrag tilbage, og det kan man i følgende situationer: 1. Hvis man tilkendes førtidspension, så har man mulighed for at få sit efterlønsbidrag tilbage. Det kan man få ved at meddele sin a-kasse, at man er blevet tilkendt førtidspension. Dette skal gøres skriftligt. Når dette er gjort, vil man få sit indbetalte bidrag udbetalt kontant af den a-kasse, man har. Der vil forekomme en afgift på 30 procent af beløbet. 2. Afgår man ved døden inden retten til at få efterløn er ophørt, har man også mulighed for at få efterlønsbidraget tilbage. Dødsboet skal meddele dette skriftligt til den a-kasse, som afdøde er med i. Herefter vil det beløb man har indbetalt som efterlønsbidrag blive udbetalt til ens konto. Der vil også her være en afgift, som ligger på 30 procent af beløbet. 3. Såfremt man fravælger sin efterlønsordning før efterlønsalderen, har man mulighed for at få tilbagebetalt sit efterlønsbidrag. Her bliver det indbetalte beløb dog overført til ens …