Børnecheck – datoer for udbetaling

  Børnechecken er en social ydelse, som der er rigtig mange mennesker, der har brug for. Børnechecken bliver udbetalt på nogle bestemt tidspunkter for alle mennesker, så man har råd til at at købe en række forskellige ting til sine børn. Der er rigtig mange udgifter forbundet med at have børn, og det er af samme årsag, at staten har valgt at give landets borgere børnechecken. Ganske enkelt for at sikre, at man som forældre kan betale for de ting, som ens børn skal have. Det gælder både mad, tøj, bleer og en række andre ting. Her er datoerne for udbetaling af børnechecken Børnechecken, som også kaldes for børne- og ungeydelsen bliver udbetalt kvartalvis. Det vil sige, at du modtager børnechecken 1 gang hver 3. måned, og pengene falder altid d. 20 i måneden. Det vil sige, at du får udbetalt børne- og ungeydelsen d. 20. januar, 20. april, 20. juli samt 20. oktober. Dog er der en undtagelse, hvis dit barn er imellem 15 og 17 år. I dette tilfælde, vil du få udbetalt børne- og ungeydelse en gang om måneden, som vil falde den 20., ligesom man normalvis får udbetalt den 20., når der udbetales kvartalvis. Når der …

Hvad er børnetilskud og hvem har ret til at få det?

Hvis du er dansk statsborger, har du mulighed for at få børnetilskud. Børnetilskud er en ydelse, som der gives forældre, som har børn i Danmark. Det er meget forskelligt hvor meget man har mulighed for at få i børnetilskud, og det afhænger i høj grad hvem man er, og så er det også af afgørende betydning, hvor mange børn man har. Der skal opfyldes en række krav, før man har ret til at modtage børnetilskud, og dem er der en del af. Vi har her samlet de krav der stilles til dig som forældre, for at du har ret til at modtage børnetilskud. Børnetilskud er et beløb, som gives til forældre, som har børn under 18 år. Man har ikke mulighed for at få børnetilskud, når ens børn er fyldt 18 år, og det gælder også selv hvis ens barn stadigvæk bor hjemme. Der stilles desuden krav til, at både forældre og barn har dansk indfødsret – eller at barnet har været bosiddende i Danmark i minimum 1 år. Forældrene skal have fast bopæl i Danmark – hvis man har det udenlands, har man desværre ikke mulighed for at få børnetilskud fra staten. Barnet der skal ydes børnetilskud til, skal …