Regler for samboende på kontanthjælp

Reglerne om gensidig forsørgerpligt for samboende, der har været gældende siden kontanthjælpsreformen, ser nu ud til at blive afskaffet. Regeringen, SF og enhedslister arbejder frem mod et lovforslag, der i forbindelse med finansloven for 2015 skal igen skal fjerne kravet om at samboende har pligt til at forsørge hinanden. Forsørgelsespligten har ellers haft den konsekvens, at samboende har skullet hjælpe hinanden økonomisk i de tilfælde, hvor man som enlig ellers er berettiget til kontanthjælp. Samboende har på den måde været sidestillet med ægtefæller, fordi samboende ofte lever i et familielignende forhold med eksempelvis fælles børn og fælles husholdning.   I følge beskæftigelsesministeriet betragtes man som samboende ud fra følgende kriterier: To personer bliver betragtet som samboende par, når: De begge er fyldt 25 år De begge er ugifte De bor på samme adresse De er ikke slægtninge i ret op- eller nedstigende linje De er ikke søskende Dertil kommer at: De har et fælles barn, eller De er eller har været noteret som samlevende i ATP, eller De har tidligere har været gift med hinanden, medmindre de er blevet separeret eller skilt inden for de seneste tre måneder. Herudover kan kommunen betragte to personer for at være samlevende, når de …

Sådan søger du kontanthjælp

Inden du går ud og søger kontanthjælp, er der en række ting, som du skal huske på. Der findes en lang række krav, som man skal kunne overholde, hvis man skal have retten til at modtage den sociale ydelse. For at man kan få kontanthjælp, er der blandt andet begrænsninger på, hvor mange penge du i forvejen må have på din konto, og så skilles der desuden også krav til hvad du skal lave, når du er på kontanthjælp. Krav for at du kan modtage kontanthjælp For at man kan få kontanthjælp kræver det, at man ikke er i besiddelse af en formue. Hvis man mister sit arbejde, og har mange tusinde kroner på sin konto, kan man ikke bare få kontanthjælp fordi man har mistet sit job. Loven siger nemlig, at hvis du mister dit job, og du ikke er medlem af en a-kasse, så skal du bruge af din egen formue. For at du kan få kontanthjælp, er det et krav fra statslig side, at din formue ikke overstiger et beløb på 10.000 kr hvis du er enlig, og hvis du har en samlever, må Jeres samlede formue ikke overstige et beløb på 20.000 kr. Derudover må du …

Krav til kontanthjælpsmodtagere

Der stilles fra kommunens side en række krav til hvad man skal gøre, når man modtager kontanthjælp fra kommunen. Nogle af de ting, der stilles krav til er blandt andet ens egen indsats i forhold til at være jobsøgende. Det er ganske enkelt et krav, som stilles fra statens side, at alle der er på kontanthjælp skal være jobsøgende, og såfremt der kommer et job med fair og rimelige krav, har du faktisk pligt til at tage imod jobbet. Når du skal have kontanthjælp kræver det også, at du er myndig og er fyldt 18 år. Derudover skal du også være tilmeldt det lokale jobcenter. Hvis du ikke er det, har du ikke nogen mulighed for at modtage din kontanthjælp. Det sociale liv påvirker kontanthjælpen Et statsligt krav hedder, at der skal være sket en såkaldt social begivenhed, for at du har ret til at få din kontanthjælp. En social begivenhed kan være mange ting. Dog er nogle af de hyppigste blandt andet skilsmisser eller tab af forsørger. Det kan også være langvarig sygdom eller naturligvis arbejdsløshed. Det er desuden også et krav, for at du kan få kontanthjælp, at du ikke er i stand til at skaffe den fornødne …

Hvem kan få kontanthjælp?

Det er ikke alle mennesker, som har ret til at modtage kontanthjælp. Hvis du f.eks er indvandre som netop er kommet til Danmark, har du ikke ret til at modtage kontanthjælp. I et sådant tilfælde vil du i stedet for komme på starthjælp. For at man kan få kontanthjælp her i landet, kræver det at man kan lave op til en række krav, som kommer fra staten. For at få ret til at få kontanthjælp, kræver det, at du er fyldt 18 år, og at du er tilmeldt det lokale jobcenter, hvor du skal stå som værende ledig. Det er desuden også et krav at du står til rådighed for job, og så skal du også være aktivt jobsøgende. Derfor er du ikke berettiget til at modtage kontanthjælp, hvis du ikke tilmelder dig et job-center, og hvis du afviser et fair og rimeligt tilbud på job eller aktivering, vil din ret til kontanthjælp desuden også bortfalde. Din ægtefælle har desuden gensidig forsørgerpligt overfor dig. Så stor må formuen være for kontanthjælpsmodtagere Der er en begrænsning på, hvor stor din formue må være, når du skal ud og have kontanthjælp. Reglen siger nemlig, at du skal bruge af den formue du …