Kategori: Kontanthjælp

Regler for samboende på kontanthjælp

Reglerne om gensidig forsørgerpligt for samboende, der har været gældende siden kontanthjælpsreformen, ser nu ud til at blive afskaffet. Regeringen, SF og enhedslister arbejder frem mod et lovforslag, der i forbindelse med finansloven for 2015 skal igen skal fjerne kravet…

Sådan søger du kontanthjælp

Inden du går ud og søger kontanthjælp, er der en række ting, som du skal huske på. Der findes en lang række krav, som man skal kunne overholde, hvis man skal have retten til at modtage den sociale ydelse. For…

Krav til kontanthjælpsmodtagere

Der stilles fra kommunens side en række krav til hvad man skal gøre, når man modtager kontanthjælp fra kommunen. Nogle af de ting, der stilles krav til er blandt andet ens egen indsats i forhold til at være jobsøgende. Det…

Hvem kan få kontanthjælp?

Det er ikke alle mennesker, som har ret til at modtage kontanthjælp. Hvis du f.eks er indvandre som netop er kommet til Danmark, har du ikke ret til at modtage kontanthjælp. I et sådant tilfælde vil du i stedet for…