Regler for fleksjob

Der findes rigtig mange forskellige regler for fleksjob, og der stilles desuden en række forskellige krav til de personer, som godt kunne tænke dig sig at få et fleksjob. Årsagen til at fleksjob er opstået i Danmark er, at man vil bevare nogle jobs til folk, som har en skade eller som af den ene eller den anden årsag ikke har mulighed eller evner til at arbejde på fuldtid. Derfor er der opstået disse fleksjob-ordninger, så hvis du af en eller anden grund ikke længere kan arbejde på fuld tid, men dog godt kunne tænke dig at forblive på arbejdsmarkedet på lavere tid end før, så læs med her, og bliv klogere på de regler der er lavet omkring fleksjob i Danmark. Fleksjobreformen pr. 1. Januar 2013. Den 19. december 2012 blev der af Folketinget lavet en ny reform for førtidspensionister og fleksjobbere. Fra denne dato gælder der en regel, som siger, at for at man kan modtage fleksjobydelsen i 2013, så er det et must, at man er under 65 år gammel, og at man har væsentlige eller varige begrænsninger i sin evne til at arbejde. Det er et af de helt basale krav der stilles, for at man …

Fastholdelse på arbejdsmarkedet efter en arbejdsskade

Det kan være rigtig svært at arbejde, hvis man er kommet ud for en alvorlig arbejdsskade. Det er meget forskelligt hvilke typer af skader, man kan blive påført under sit arbejde. Hvis man er kommet meget alvorligt til skade, kan man blive direkte uarbejdsdygtig, og hvis man blot har fået en mindre skade, kan det være, at man i stedet for blot skal holde en pause i en mindre periode, eller man skal skære ned i det timetal, man har på sin arbejdsplads. Man gør fra statslig side rigtig meget ud af at fastholde folks tilknytning til arbejdsmarkedet – især efter de har fået en arbejdsskade, og det skyldes, at det er en meget stor omkostning for staten såvel som kommunerne, når folk ikke er i arbejde. Derfor er der oprettet nogle såkaldte fastholdelsescentre, som går ind sager, hvor personer ikke har mulighed for at vende tilbage til arbejdsmarkedet, uden der bliver foretaget nogle særlige tiltag. Fastholdelsescentret samarbejder med blandt andet jobcentre, forsikringsselskaber, arbejdsgivere og fagforbund. Man går ind og kigger på den enkelte persons situation, og det kan eksempelvis gøres ved møder på jobcentre, hvor der bliver lavet et samlet overblik over ens situation, samt en afklaring på, hvordan …

Hvad er et fleksjob?

Et fleksjob er en ordning, som blev lavet for nogle år tilbage. Der var et helt specielt formål med at lave disse fleksjobordninger. Formålet var, at folk der var kommet til skade, eller folk som af den ene eller den anden grund ikke var i stand til at arbejde fuldtid, alligevel kunne være beskæftigede dog i færre timer end et normalt fuldtidsarbejde. Det er med andre ord lavet for at sikre, at man kan undgå for mange, som blot ender på offentlig forsørgelse, og for at sikre at man fortsat kan forblive på arbejdsmarkedet, selvom man har været ude  for en mindre skade. Et fleksjob er lavet til personer, som er under 65 år gammel. Det krav der stilles for, at man kan få et fleksjob er, at man ikke har mulighed for at fastholde sin nuværende placering på arbejdsmarkedet. Dog kræver det, for at man kan få fleksydelse, skal der være en mulighed for, at man kan komme tilbage på arbejdsmarkedet på et senere tidspunkt, men indtil da, kan man såfremt man er godkendt, modtage fleksjobydelsen. Sådan søger du et fleksjob Det er jobcentret, som skal tage stilling til, om du kan få et fleksjob eller ej. Dette afgøres …

Hvem kan få et fleksjob?

For at man kan få et fleksjob, er det et must, at man er under 65 år, og at det er også et must, at man har væsentlige begrænsninger i arbejdsevnen. Man må ikke kunne opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet. Man kan modtage et tilbud omkring fleksjob, hvis man i en kortvarig periode har en begrænset arbejdsevne. Der skal dog være mulighed for, at ens arbejdsevne inden for en snarlig periode kan blive forbedret, således man kan komme tilbage til normale arbejdsvilkår. Et fleksjob kan udelukkende blive oprettet hos en arbejdsgiver, som holder til i Danmark. Hvis den arbejdsgiver man har holder til i Danmark, men selve arbejdet man udfører foregår i udlandet, gælder der nogle særlige regler for netop dette. Hvis du godt kunne tænke dig at vide mere omkring dette, kan du tage et kig på job-centerets hjemmeside, for at høre mere omkring de specifikke regler for dette. Du kan kontakte jobcenteret ved at klikke her. Regler for fleksjob på en hidtidig arbejdsplads For at man kan blive ansat på som fleksjobber på den hidtidige arbejdsplads, som man har haft, gælder der nogle specielle regler. Det er blandt andet et krav, at man har …