Gode råd til at blive en samfundsyder igen

Selvom vi lever i et trygt og velfungerende samfund, er det ikke ensbetydende, at alle er en integreret del af det. Desværre er der en stadig voksende befolkningsgruppe, der bliver ladt i stikken. Polariseringen mellem de høje sociale lav og de lave bliver større og større. Mange i denne befolkningsgruppe havde rigtig dårlig kort på hånden til at starte med i livet. De er vokset op i et miljø, hvor det var mere reglen end undtagelsen, at man var på understøttelse og folk omkring en var halvkriminelle. Det er en skam, folk skal gå igennem livet uden rigtigt at få en chance. Chancen er der dog stadig – vi guider med 3 tips. Skift tilværelsen ud Hvis man har mulighed for det, skal man prøve at starte på en frisk. Miljøet betyder bare utrolig meget, og det er svært at komme ud af en dårlig situation, hvis alle andre omkring en er i den samme dårlige situation. Hertil er en udskiftning af boligsituationen en af de vigtigste elementer. Hvis du er så heldig at eje noget bolig, beliggende i for eksempel Odense, men ikke har så meget styr på hele salgsprocessen, er det en god ide at tilkoble en ejendomsmægler …

Regler for fleksjob

Der findes rigtig mange forskellige regler for fleksjob, og der stilles desuden en række forskellige krav til de personer, som godt kunne tænke dig sig at få et fleksjob. Årsagen til at fleksjob er opstået i Danmark er, at man vil bevare nogle jobs til folk, som har en skade eller som af den ene eller den anden årsag ikke har mulighed eller evner til at arbejde på fuldtid. Derfor er der opstået disse fleksjob-ordninger, så hvis du af en eller anden grund ikke længere kan arbejde på fuld tid, men dog godt kunne tænke dig at forblive på arbejdsmarkedet på lavere tid end før, så læs med her, og bliv klogere på de regler der er lavet omkring fleksjob i Danmark. Fleksjobreformen pr. 1. Januar 2013. Den 19. december 2012 blev der af Folketinget lavet en ny reform for førtidspensionister og fleksjobbere. Fra denne dato gælder der en regel, som siger, at for at man kan modtage fleksjobydelsen i 2013, så er det et must, at man er under 65 år gammel, og at man har væsentlige eller varige begrænsninger i sin evne til at arbejde. Det er et af de helt basale krav der stilles, for at man …

Fastholdelse på arbejdsmarkedet efter en arbejdsskade

Det kan være rigtig svært at arbejde, hvis man er kommet ud for en alvorlig arbejdsskade. Det er meget forskelligt hvilke typer af skader, man kan blive påført under sit arbejde. Hvis man er kommet meget alvorligt til skade, kan man blive direkte uarbejdsdygtig, og hvis man blot har fået en mindre skade, kan det være, at man i stedet for blot skal holde en pause i en mindre periode, eller man skal skære ned i det timetal, man har på sin arbejdsplads. Man gør fra statslig side rigtig meget ud af at fastholde folks tilknytning til arbejdsmarkedet – især efter de har fået en arbejdsskade, og det skyldes, at det er en meget stor omkostning for staten såvel som kommunerne, når folk ikke er i arbejde. Derfor er der oprettet nogle såkaldte fastholdelsescentre, som går ind sager, hvor personer ikke har mulighed for at vende tilbage til arbejdsmarkedet, uden der bliver foretaget nogle særlige tiltag. Fastholdelsescentret samarbejder med blandt andet jobcentre, forsikringsselskaber, arbejdsgivere og fagforbund. Man går ind og kigger på den enkelte persons situation, og det kan eksempelvis gøres ved møder på jobcentre, hvor der bliver lavet et samlet overblik over ens situation, samt en afklaring på, hvordan …

Hvem kan få et fleksjob?

For at man kan få et fleksjob, er det et must, at man er under 65 år, og at det er også et must, at man har væsentlige begrænsninger i arbejdsevnen. Man må ikke kunne opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet. Man kan modtage et tilbud omkring fleksjob, hvis man i en kortvarig periode har en begrænset arbejdsevne. Der skal dog være mulighed for, at ens arbejdsevne inden for en snarlig periode kan blive forbedret, således man kan komme tilbage til normale arbejdsvilkår. Et fleksjob kan udelukkende blive oprettet hos en arbejdsgiver, som holder til i Danmark. Hvis den arbejdsgiver man har holder til i Danmark, men selve arbejdet man udfører foregår i udlandet, gælder der nogle særlige regler for netop dette. Hvis du godt kunne tænke dig at vide mere omkring dette, kan du tage et kig på job-centerets hjemmeside, for at høre mere omkring de specifikke regler for dette. Du kan kontakte jobcenteret ved at klikke her. Regler for fleksjob på en hidtidig arbejdsplads For at man kan blive ansat på som fleksjobber på den hidtidige arbejdsplads, som man har haft, gælder der nogle specielle regler. Det er blandt andet et krav, at man har …