Kan man udskyde folkepensionen?

Folkepensionen er muligheden for at trække sig tilbage og nyde sit otium som dansk statsborger, når de 65 år er rundet. Men langt fra alle er klar til at lægge arbejdet på hylden, når brevet om muligheden for folkepensionen lander i postkassen. Derfor er det også muligt at udskyde sin folkepension, så du altså vælger at blive på arbejdsmarkedet nogle år endnu. For selv om det egentlig er muligt at have en indkomst ved såkaldt personligt arbejde foruden indkomst fra folkepensionen, så kan det i visse tilfælde langt bedre betale sig at udskyde folkepensionen. Er du eksempelvis aktiv i driften af din egen virksomhed, så vil dit grundbeløb i folkepensionen blive nedsat, når din personlige indkomst fra virksomhed overstiger et årligt fastsat beløb. Hvis du tjener mere end 531.600 kroner gennem din virksomhed årligt, så vil det faktisk resultere i, at du slet ikke vil kunne få grundbeløbet. Netop i dette tilfælde kan det være stærkt fordelagtigt at udskyde folkepensionen til man bliver passiv i driften af virksomheden eller i hvert fald lader arbejde og indkomst herfra blive mere beskedent. Hvis du vælger at udskyde din folkepension, så har du endvidere mulighed for at opnå, hvad der kaldes for opsat …

Regler for folkepension og arbejde

Folkepension er så godt som den eneste indkomst for mange danskere over 65 år. Men selv om du modtager folkepension, så er der fortsat mulighed for at arbejde ved siden af.   Hvis du vælger at arbejde samtidig med, at du modtager folkepension, så skal du dog være opmærksom på at give besked om dette, da det kan påvirke det månedlige beløb som du modtager i folkepension. Dette er relevant, hvis du har indkomst ved såkaldt personligt arbejde. Ved personligt arbejde forstås, at du er lønmodtager eller er aktiv i egen virksomhed, der altså vil kunne påvirke dit grundbeløb, pensionstillæg og andre ydelser som varmetillæg, tillæg til medicin, tandbehandling og lignende. Foruden at give Udbetaling Danmark besked om din ændrede økonomiske situation, så er det naturligvis også nødvendigt at rette din forskudsopgørelse hos SKAT, hvis du påbegynder personligt arbejde ved siden af folkepensionen. I denne forbindelse kan du glæde dig over, at folkepensionister har et bundfradrag på 60.000 kroner årligt, hvilket altså vil sige, at de første 60.000 kroner som du tjener ved personligt arbejde ikke vil påvirke dit pensionstillæg. Bør du udskyde din folkepension? Folkepensionen består netop som udgangspunkt af et grundbeløb og et pensionstillæg. Grundbeløbet kan umiddelbart være …