Regler for folkepension og arbejde

Folkepension er så godt som den eneste indkomst for mange danskere over 65 år. Men selv om du modtager folkepension, så er der fortsat mulighed for at arbejde ved siden af.

 

Hvis du vælger at arbejde samtidig med, at du modtager folkepension, så skal du dog være opmærksom på at give besked om dette, da det kan påvirke det månedlige beløb som du modtager i folkepension.

Dette er relevant, hvis du har indkomst ved såkaldt personligt arbejde. Ved personligt arbejde forstås, at du er lønmodtager eller er aktiv i egen virksomhed, der altså vil kunne påvirke dit grundbeløb, pensionstillæg og andre ydelser som varmetillæg, tillæg til medicin, tandbehandling og lignende.

Foruden at give Udbetaling Danmark besked om din ændrede økonomiske situation, så er det naturligvis også nødvendigt at rette din forskudsopgørelse hos SKAT, hvis du påbegynder personligt arbejde ved siden af folkepensionen. I denne forbindelse kan du glæde dig over, at folkepensionister har et bundfradrag på 60.000 kroner årligt, hvilket altså vil sige, at de første 60.000 kroner som du tjener ved personligt arbejde ikke vil påvirke dit pensionstillæg.

Bør du udskyde din folkepension?

Folkepensionen består netop som udgangspunkt af et grundbeløb og et pensionstillæg.

Grundbeløbet kan umiddelbart være ens for alle folkepensionister, hvor pensionstillægget kan variere betydeligt mere for eksempelvis enlige og samlevende.

Grundbeløbet kan dog ændres, hvis du er aktiv i driften af din egen virksomhed og herigennem har en indkomst ved personligt arbejde. Indkomstgrænsen ved personligt arbejde sættes årligt, hvor dit grundbeløb blive sat ned, hvis du eksempelvis tjener over 305.700 kroner i 2015 via driften af egen virksomhed.

Har du en indkomst på over 531.600 kroner om året ved personligt arbejde, så kan du simpelthen ikke modtage grundbeløbet, og det kan i sådan et tilfælde være fordelagtigt at udskyde folkepensionen. Det er dog værd at bemærke endnu en gang, at grænsen varierer fra år til år, og du bør derfor holde dig opdateret hos Udbetaling Danmark, hvis du er aktiv i driften af egen virksomhed.

Ønsker du at udskyde din folkepension, så skal du blot give Udbetaling Danmark besked herom, når du udfylder folkepensionsansøgningen. Hvis du vælger denne løsning, så kan du glæde dig over, at du kan optjene hvad der kaldes en venteprocent til din folkepension.

Venteprocenten bliver omregnet til et tillæg, som du vil modtage sammen med din folkepension, når du vælger at modtage denne, og du vil altså kunne modtage et højere månedligt beløb i sidste ende. Der er dog et krav om, at du skal have minimum 750 timers arbejde på et år for at kunne optjene denne venteprocent.

Det kan umiddelbart være svært at gennemskue, hvilken løsning der bedst kan betale sig for dig, men der er ingen grund til at fortvivle. Du kan kontakte Udbetaling Danmark, der vil rådgive dig og hjælpe med at finde den løsning, der passer dig, dit arbejde og folkepension bedst muligt. Der er altså rig mulighed for at arbejde efter de 65 år er rundet.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *