Dato for udbetaling af folkepension

Folkepension bliver månedligt udbetalt til din konto fra Udbetaling Danmark. Du modtager pengene den sidste bankdag i hver måned, hvor beløbets størrelse varierer meget alt efter din unikke situation.

 

Først og fremmest skal du være fyldt 65 år, dog er der visse undtagelser, hvor nogle skal være fyldt 67 år, hvilket afgøres af hvornår du er født. Herudover skal du naturligvis være dansk statsborger med en fast bopæl i Danmark, og endvidere skal du have haft bopæl i Danmark i minimum tre år siden du fyldte 15 år og frem til pensionsalderen.

Hvis du ikke opfylder alle tre punkter, så er der dog ingen grund til at fortvivle, da der kan gælde særlige regler, hvis du er bosat i udlandet, er EU-statsborger eller hvis du er flytning. I så fald kan du med fordel læse nærmere om betingelserne online eller kontakte Udbetaling Danmark for at få nærmere besked.

Størrelse af den udbetalte folkepension

Hvis du er godkendt til at modtage den danske folkepension, så er et helt andet spørgsmål, hvor meget du reelt vil modtage.

Dette beløb er nemlig langt fra ens for alle folkepensionister, og her er det yderst afgørende om du er enlig eller gift/samlevende, hvor stor en formue du har samt hvor længe du har boet i Danmark.

Når din folkepension skal udregnes, så er der både tale om et grundbeløb og et pensionstillæg, der tilsammen udgør beløbet som du får udbetalt sidste bankdag i hver måned.

Grundbeløbet er ens for både enlige og samlevende, men pensionstillægget er betydeligt højere for de enlige.

Grundbeløbet i folkepensionen vil kun blive nedsat, hvis du også har en indtægt fra hvad der kaldes personligt arbejde, hvilket kan være lønindtægt, indtægt fra egen virksomhed, honorarer og lignende. Her er dog et skattefradrag på 60.000 kroner som folkepensionister kan nyde godt af. Hvis du skal modtage det maksimale grundbeløb, så er det et krav, at du har haft bopæl i Danmark i 40 år siden du fyldte 15 år, og endvidere ikke har optjent sociale pensionsrettigheder i andre lande end Danmark inden for samme periode.

Men selv hvis du ikke har boet i Danmark i de ellers nødvendige 40 år, så kan du formodentlig godt modtage folkepension alligevel. Her vil blot være tale om brøkpension, hvor du vil få en brøkdel af det fulde beløb, der udregnes ud fra, hvor mange år du har boet i Danmark.

Pensionstillægget kan blive påvirket af alle typer af indtægter, hvilket også indebærer erstatninger, underholdsbidrag, positiv kapitalindkomst og anden indkomst ud over folkepensionen, der er skattepligtig.

Din personlige tillægsprocent, der er afgørende for hvor meget du kan få udbetalt som tillæg til eksempelvis medicin eller varme, beregnes ud fra din og din eventuelle ægtefælles/samlevers indkomst. For at få udregnet din tillægsprocent er det nødvendigt at give Udbetaling Danmark diverse informationer om indkomst og formue.

Det er også vigtigt at være opmærksom på at give besked, hvis den økonomiske situation ændrer sig, så tillægsprocenten kan blive reguleret herefter og du modtager det rette beløb i folkepension.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *