Dato for udbetaling af folkepension

Folkepension bliver månedligt udbetalt til din konto fra Udbetaling Danmark. Du modtager pengene den sidste bankdag i hver måned, hvor beløbets størrelse varierer meget alt efter din unikke situation.   Først og fremmest skal du være fyldt 65 år, dog er der visse undtagelser, hvor nogle skal være fyldt 67 år, hvilket afgøres af hvornår du er født. Herudover skal du naturligvis være dansk statsborger med en fast bopæl i Danmark, og endvidere skal du have haft bopæl i Danmark i minimum tre år siden du fyldte 15 år og frem til pensionsalderen. Hvis du ikke opfylder alle tre punkter, så er der dog ingen grund til at fortvivle, da der kan gælde særlige regler, hvis du er bosat i udlandet, er EU-statsborger eller hvis du er flytning. I så fald kan du med fordel læse nærmere om betingelserne online eller kontakte Udbetaling Danmark for at få nærmere besked. Størrelse af den udbetalte folkepension Hvis du er godkendt til at modtage den danske folkepension, så er et helt andet spørgsmål, hvor meget du reelt vil modtage. Dette beløb er nemlig langt fra ens for alle folkepensionister, og her er det yderst afgørende om du er enlig eller gift/samlevende, hvor stor …