Kan jeg få efterløn når jeg er på fleksydelse?

Der er rigtig mange, som er i tvivl, om det er muligt at få efterløn, når man også modtager fleksydelse, og svaret er faktisk ret enkelt. Når du er på efterløn, kan du godt modtage fleksydelse. Dog er det den absolut eneste ydelse, du har mulighed for at have samtidig med, at du modtager efterlønsydelsen. For at du kan få efterløn samtidig med at du modtager fleksydelse, så kræves det dog, at du kan overholde en række af de gælder, som gør sig gældende for, at du har ret til at få ydelsen. Der er flere forskellige regler, og i hovedtræk, så er det faktisk de samme regler der gælder i forhold til kravene til at modtage efterløn når man er på fleksydelse, som når man ikke er på fleksydelse. Krav for at modtage efterløn For at du kan få efterløn, så kræver det at du er medlem af en A-kasse, og at du har nået efterlønsalderen, som den dag i dag er på 60 år. Derudover skal ªdu også have betalt efterlønsbidrag. Dette er et must for, at du kan modtage efterløn, og det gælder også, når du modtager fleksydelse. Efterlønsbidraget skal du have betalt i minimum 30 år, …

Læs om reglerne for at få fleksydelse

Hvis du har et fleksjob, har du mulighed for at modtage fleksydelse. Dette forudsætter dog, at du kan leve op til kravene, der stilles, for at man kan modtage fleksydelse. Fleksydelse kan siges at være lidt det samme princip som efterløn. Dog er forskellen, at når man er på efterløn, arbejder man slet ikke, fordi man er ramt af en arbejdsskade eller lignende, som gør, at man ikke længere er i stand til at varetage sit arbejde, som man var før i tiden. Hvis man har en fleksjobordning, så er det også fordi, at man ikke er i stand til at arbejde lige så mange timer på grund af nedslidning. Dog fortsætter man på arbejdsmarkedet, hvis man har et fleksjob. Dog er det blot i et væsentligt færre antal timer, man arbejder, når man har et fleksjob. Man har fra statslig side valgt at lave denne ordning, da det giver en mulighed for at fastholde sin plads på arbejdsmarkedet selvom man er delvist nedslidt. Dette er til gavn både for fleksjobberen og for staten. Hvilke regler skal man overholde for at modtage fleksydelse? Først og fremmest, så skal der tages stilling til, om du overhovedet er egnet til et fleksjob, …

Fastholdelse på arbejdsmarkedet efter en arbejdsskade

Det kan være rigtig svært at arbejde, hvis man er kommet ud for en alvorlig arbejdsskade. Det er meget forskelligt hvilke typer af skader, man kan blive påført under sit arbejde. Hvis man er kommet meget alvorligt til skade, kan man blive direkte uarbejdsdygtig, og hvis man blot har fået en mindre skade, kan det være, at man i stedet for blot skal holde en pause i en mindre periode, eller man skal skære ned i det timetal, man har på sin arbejdsplads. Man gør fra statslig side rigtig meget ud af at fastholde folks tilknytning til arbejdsmarkedet – især efter de har fået en arbejdsskade, og det skyldes, at det er en meget stor omkostning for staten såvel som kommunerne, når folk ikke er i arbejde. Derfor er der oprettet nogle såkaldte fastholdelsescentre, som går ind sager, hvor personer ikke har mulighed for at vende tilbage til arbejdsmarkedet, uden der bliver foretaget nogle særlige tiltag. Fastholdelsescentret samarbejder med blandt andet jobcentre, forsikringsselskaber, arbejdsgivere og fagforbund. Man går ind og kigger på den enkelte persons situation, og det kan eksempelvis gøres ved møder på jobcentre, hvor der bliver lavet et samlet overblik over ens situation, samt en afklaring på, hvordan …