Læs om reglerne for udbetaling af Lønmodtagernes dyrtidsfond

Lønmodtagernes dyrtidsfond forkortes LD, og er en opsparing, som man kan få udbetalt senere i sit liv. Hvornår skal man forvente at modtage udbetalingen? Man har mulighed for at få udbetalt det beløb, som man har opsparet igennem Lønmodtagernes dyrtidsfond, når man er fyldt 60 år. Det kan udbetales ved en tilkendelse af offentlig førtidspension. Det kan også fåes, når man skal have udbetalt tjenestemandspension eller når man skal have udbetalt sin tjenestemandslignende pension. Udbetalingen kan også ske sammen med alders- eller invalidepension, som man har fået fra en godkendt pensionsordning. Derudover kan den også ske ved tilkendelse af: erstatning ved tab af minimum 50% arbejdsevne, udenlandsk pension samt erstatning som svarer til ovenstående, flytning til et andet land eller til Grønland og Færøerne eller ved en livstruende sygdom. I tilfælde af dødsfald, bliver værdien af vedkommendes opsparing udbetalt til boet. Dette vil ske automatisk, og foregår efter skifterettens anvisning. Opsparing i investeringspujle Man har siden d. 1. januar år 2000 haft mulighed for at sætte sin opsparing i en investeringspulje, således at pengene kan vokse indtil de kan blive udbetalt. Dette er der mange som har valgt at benytte sig af, for at have et større samlet beløb, den …

Hvad er betingelserne for at få folkepension?

I Danmark har man mulighed for at modtage folkepension, når man når en bestemt alder. I Danmark skal man være minimum 67 år for at modtage sin folkepension. Det er dog ikke alle, som vælger at tage i mod deres pension så snart de har ret til at få den. Nogen vælger også at forblive på arbejdsmarkedet selv de opfylder betingelserne for at blive på arbejdsmarkedet. Hvis man gør dette, kan man få et særligt tillæg, hvis man f.eks vælger først at gå på pension når man er 70. I de 3 år, hvor man ellers ville have ret til at få folkepension, vil man i stedet for modtage et særligt tillæg. Hvilke krav stilles der, for at man kan få folkepension? Der stilles en række bestemt krav til dig, før at du kan få udbetalt din folkepension. Først og fremmest, så er det et must, at du er minimum 67 år gammel, før at du har ret til at trække dig tilbage fra arbejdsmarkedet og leve af din folkepension. Betingelser for folkepension hvis man er udlænding Hvis  man er udlænding, er der en række betingelser, som gør sig gældende, for at man har mulighed for at få folkepension. Der …