Kan man udskyde folkepensionen?

Folkepensionen er muligheden for at trække sig tilbage og nyde sit otium som dansk statsborger, når de 65 år er rundet. Men langt fra alle er klar til at lægge arbejdet på hylden, når brevet om muligheden for folkepensionen lander i postkassen. Derfor er det også muligt at udskyde sin folkepension, så du altså vælger at blive på arbejdsmarkedet nogle år endnu. For selv om det egentlig er muligt at have en indkomst ved såkaldt personligt arbejde foruden indkomst fra folkepensionen, så kan det i visse tilfælde langt bedre betale sig at udskyde folkepensionen. Er du eksempelvis aktiv i driften af din egen virksomhed, så vil dit grundbeløb i folkepensionen blive nedsat, når din personlige indkomst fra virksomhed overstiger et årligt fastsat beløb. Hvis du tjener mere end 531.600 kroner gennem din virksomhed årligt, så vil det faktisk resultere i, at du slet ikke vil kunne få grundbeløbet. Netop i dette tilfælde kan det være stærkt fordelagtigt at udskyde folkepensionen til man bliver passiv i driften af virksomheden eller i hvert fald lader arbejde og indkomst herfra blive mere beskedent. Hvis du vælger at udskyde din folkepension, så har du endvidere mulighed for at opnå, hvad der kaldes for opsat …

Hvem kan få folkepension?

Folkepension er på mange måder synonym med, at alle danskere skal have muligheden for at trække sit tilbage fra arbejdsmarkedet, når man når en vis alder.   Når du fylder 65 år, for nogles tilfælde op til 67 år, har du muligheden for at søge om folkepension, hvilket du vil få brev om fra Udbetaling Danmark. Der er dog visse betingelser, der skal opfyldes for at du kan modtage folkepension. Først og fremmest skal du være dansk statsborger og have fast bopæl i Danmark, men endvidere er det også et krav, at du skal have boet i Danmark i mindst tre år fra du fyldte 15 år. Hertil er det nødvendigt at gøre opmærksom på, at det i særlige tilfælde ikke er nødvendigt at opfylde alle tre krav, hvor andre regler gør sig gældende. Dette kan eksempelvis omhandle dig, hvis du er bosiddende i udlandet, er EU-statsborger eller hvis du er flygtning. Men generelt set er de tre betingelser tommelfingerreglen for modtagelse af folkepension i Danmark, hvor det dog er meget forskelligt hvor stort et beløb, der månedligt modtages. Dette kommer an på din helt unikke situation, hvor flere faktorer spiller ind. Hvor meget modtager man i folkepension? Her er …