Hvem kan få folkepension?

Folkepension er på mange måder synonym med, at alle danskere skal have muligheden for at trække sit tilbage fra arbejdsmarkedet, når man når en vis alder.

 

Når du fylder 65 år, for nogles tilfælde op til 67 år, har du muligheden for at søge om folkepension, hvilket du vil få brev om fra Udbetaling Danmark.

Der er dog visse betingelser, der skal opfyldes for at du kan modtage folkepension. Først og fremmest skal du være dansk statsborger og have fast bopæl i Danmark, men endvidere er det også et krav, at du skal have boet i Danmark i mindst tre år fra du fyldte 15 år.

Hertil er det nødvendigt at gøre opmærksom på, at det i særlige tilfælde ikke er nødvendigt at opfylde alle tre krav, hvor andre regler gør sig gældende.

Dette kan eksempelvis omhandle dig, hvis du er bosiddende i udlandet, er EU-statsborger eller hvis du er flygtning.

Men generelt set er de tre betingelser tommelfingerreglen for modtagelse af folkepension i Danmark, hvor det dog er meget forskelligt hvor stort et beløb, der månedligt modtages. Dette kommer an på din helt unikke situation, hvor flere faktorer spiller ind.

Hvor meget modtager man i folkepension?

Her er både tale om et grundbeløb samt et pensionstillæg, hvis størrelse bland andet afgøres af om du er enlig eller gift/samlevende.

For at kunne modtage det absolut maksimale beløb, så stilles der krav til, at du har boet i Danmark i minimum 40 år fra du fyldte 15 år, og at du endvidere ikke har optjent sociale pensionsrettigheder i udlandet.

Men selv hvis du ikke har boet i Danmark i disse 40 år, så kan du med al sandsynlighed godt modtage folkepension alligevel, men her er bare ikke tale om det fulde beløb. Tværtimod vil du så kunne modtage, hvad der kaldes for brøkpension, hvilket vil sige, at du modtager en brøkdel af det fulde beløb. Hvor stor en del afgøres af din situation, og hvor længe du har boet i Danmark.

Noget andet der ligeledes kan være afgørende for din folkepension, er eventuelt arbejde. Det er faktisk tilladt at arbejde samtidig med at der modtages folkepension, men dog ikke uden visse konsekvenser. Som lønmodtager eller hvis du er aktiv i driften af egen virksomhed, så kan indkomsten påvirke både grundbeløbet samt pensionstillægget, hvilket du naturligvis bør være opmærksom på.

Intet er dog så skidt, at det ikke er godt for noget, og du kan dermed glæde dig over et årligt bundfradrag på 60.000 kroner, hvilket vil sige at de første 60.000 kroner du tjener ikke vil påvirke dit pensionstillæg. Hvis du fortsat har spørgsmål eller blot vil have uddybet nogle informationer om dine muligheder for folkepension, så kan du læse meget mere online eller ringe til kundeservice, der kan hjælpe dig.

Ellers skal du blot læne dig tilbage og vente på brevet fra Udbetaling Danmark, der lander i din postkasse cirka to måneder før du når pensionsalderen, hvor du kan finde nærmere information om, hvorledes du søger om folkepension.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *