Regler for folkepension og arbejde

Folkepension er så godt som den eneste indkomst for mange danskere over 65 år. Men selv om du modtager folkepension, så er der fortsat mulighed for at arbejde ved siden af.   Hvis du vælger at arbejde samtidig med, at du modtager folkepension, så skal du dog være opmærksom på at give besked om dette, da det kan påvirke det månedlige beløb som du modtager i folkepension. Dette er relevant, hvis du har indkomst ved såkaldt personligt arbejde. Ved personligt arbejde forstås, at du er lønmodtager eller er aktiv i egen virksomhed, der altså vil kunne påvirke dit grundbeløb, pensionstillæg og andre ydelser som varmetillæg, tillæg til medicin, tandbehandling og lignende. Foruden at give Udbetaling Danmark besked om din ændrede økonomiske situation, så er det naturligvis også nødvendigt at rette din forskudsopgørelse hos SKAT, hvis du påbegynder personligt arbejde ved siden af folkepensionen. I denne forbindelse kan du glæde dig over, at folkepensionister har et bundfradrag på 60.000 kroner årligt, hvilket altså vil sige, at de første 60.000 kroner som du tjener ved personligt arbejde ikke vil påvirke dit pensionstillæg. Bør du udskyde din folkepension? Folkepensionen består netop som udgangspunkt af et grundbeløb og et pensionstillæg. Grundbeløbet kan umiddelbart være …

Dato for udbetaling af folkepension

Folkepension bliver månedligt udbetalt til din konto fra Udbetaling Danmark. Du modtager pengene den sidste bankdag i hver måned, hvor beløbets størrelse varierer meget alt efter din unikke situation.   Først og fremmest skal du være fyldt 65 år, dog er der visse undtagelser, hvor nogle skal være fyldt 67 år, hvilket afgøres af hvornår du er født. Herudover skal du naturligvis være dansk statsborger med en fast bopæl i Danmark, og endvidere skal du have haft bopæl i Danmark i minimum tre år siden du fyldte 15 år og frem til pensionsalderen. Hvis du ikke opfylder alle tre punkter, så er der dog ingen grund til at fortvivle, da der kan gælde særlige regler, hvis du er bosat i udlandet, er EU-statsborger eller hvis du er flytning. I så fald kan du med fordel læse nærmere om betingelserne online eller kontakte Udbetaling Danmark for at få nærmere besked. Størrelse af den udbetalte folkepension Hvis du er godkendt til at modtage den danske folkepension, så er et helt andet spørgsmål, hvor meget du reelt vil modtage. Dette beløb er nemlig langt fra ens for alle folkepensionister, og her er det yderst afgørende om du er enlig eller gift/samlevende, hvor stor …

Hvem kan få folkepension?

Folkepension er på mange måder synonym med, at alle danskere skal have muligheden for at trække sit tilbage fra arbejdsmarkedet, når man når en vis alder.   Når du fylder 65 år, for nogles tilfælde op til 67 år, har du muligheden for at søge om folkepension, hvilket du vil få brev om fra Udbetaling Danmark. Der er dog visse betingelser, der skal opfyldes for at du kan modtage folkepension. Først og fremmest skal du være dansk statsborger og have fast bopæl i Danmark, men endvidere er det også et krav, at du skal have boet i Danmark i mindst tre år fra du fyldte 15 år. Hertil er det nødvendigt at gøre opmærksom på, at det i særlige tilfælde ikke er nødvendigt at opfylde alle tre krav, hvor andre regler gør sig gældende. Dette kan eksempelvis omhandle dig, hvis du er bosiddende i udlandet, er EU-statsborger eller hvis du er flygtning. Men generelt set er de tre betingelser tommelfingerreglen for modtagelse af folkepension i Danmark, hvor det dog er meget forskelligt hvor stort et beløb, der månedligt modtages. Dette kommer an på din helt unikke situation, hvor flere faktorer spiller ind. Hvor meget modtager man i folkepension? Her er …

Folkepension – beregning af satser

Det kan være meget forskelligt, hvor stort et beløb, man har mulighed for at modtage i folkepension, og det er der flere årsager til. Det er ikke alle, der vælger at modtage folkepension med det samme, de har ret til dette. Der er nogen, som ganske enkelt vælger at fortsætte på arbejdsmarkedet på trods af, at de har ret til at trække sig tilbage og få deres folkepension. Disse mennesker har mulighed for at opspare en del af deres folkepension, således at de får et tillæg til folkepensionen, hvis de på et senere tidspunkt vælger at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet. Af den årsag, er det ikke alle pensionister, som får denne samme sats. Dog findes der naturligvis en grundsats, som alle folkepensionister har ret til at modtage, og grundsatsen er ens for alle. Hvor meget kan jeg forvente at modtage i folkepension? Der er et grundbeløb for folkepensionen, som ligger på 69.648 kr. Derudover man også mulighed for at få mere end det nævnte beløb. Man kan nemlig modtage pensionstillæg, hvis man er gift eller har en samlevende. Hvis man har det har man mulighed for at få et tillæg på 34.968 kr om året. Er man enlig, så …

Hvad er betingelserne for at få folkepension?

I Danmark har man mulighed for at modtage folkepension, når man når en bestemt alder. I Danmark skal man være minimum 67 år for at modtage sin folkepension. Det er dog ikke alle, som vælger at tage i mod deres pension så snart de har ret til at få den. Nogen vælger også at forblive på arbejdsmarkedet selv de opfylder betingelserne for at blive på arbejdsmarkedet. Hvis man gør dette, kan man få et særligt tillæg, hvis man f.eks vælger først at gå på pension når man er 70. I de 3 år, hvor man ellers ville have ret til at få folkepension, vil man i stedet for modtage et særligt tillæg. Hvilke krav stilles der, for at man kan få folkepension? Der stilles en række bestemt krav til dig, før at du kan få udbetalt din folkepension. Først og fremmest, så er det et must, at du er minimum 67 år gammel, før at du har ret til at trække dig tilbage fra arbejdsmarkedet og leve af din folkepension. Betingelser for folkepension hvis man er udlænding Hvis  man er udlænding, er der en række betingelser, som gør sig gældende, for at man har mulighed for at få folkepension. Der …

Pensionist – sådan kan du rejse billigt med offentlig transport

Hvis du er pensionist, så har du et hav af gode muligheder for at rejse billigt med offentlig transport. Du har nemlig mulighed for at rejse meget billigt med både bus og tog. Der gives nemlig rabat til pensionister, der gør, at det er nogle meget lave priser, man skal betale. Hvis du er pensionist i Danmark, så har du som folke- eller førtidspensionist ret til at rejse med DSB billigt. Krav for at rejse billigt med offentlig transport som pensionist For at du kan komme til at rejse billigt med DSB, så kræver det, at du har et specielt legitimationskort Dette kort bliver udstedt af DSB. Når du rejser med bus og tog, så skal du kunne dokumentere, at du er berettiget til at rejse billigt, fordi du er folkepensionist eller førtidspensionist. Hvis du er fyldt 65 år, kan du rejse billigt med tog og bus ved at fremvise sygesikringsbevis eller lignende, som kan dokumentere din alder. Er du derimod under 65 og førtidspensionist, skal du have dine originale pensionsmeddelelse med fra kommunen, hvorpå der skal fremgå navn samt at man er førtidspensionist. Der stilles et krav, der hedder, at pensionsmeddelelsen maksimalt må være 1 år gammel. Disse er …

Udbetaling af folkepension ved dødsfald

Hvis en af dine nærmeste er afgået ved døden som folkepensionist, og der udbetales folkepension, gælder der nogle lidt specielle regler for netop dette. Folkpension er en social ydelse, som man kun har mulighed for at modtage indtil den dag man dør. Hvis der er blevet udbetalt pension for tiden efter dødsfaldet har fundet sted, kan det pension, der er udbetalt for meget kræves tilbagebetalt fra dødsboet. Udbetaling af folkpension, hvis en samlever eller ægtefælle dør Hvis man kommer i den situation, at ens ægtefælle eller samlever afgår ved døden, har man mulighed for at modtage efterlevelsespension. For at man har ret til at modtage efterlevelsespension, er det et krav, at den efterlevende part har haft fælles bopæl med den afdøde part, på det tidspunkt hvor vedkommende dør. I en periode på 3 måneder, bliver den afdøde persons pension udbetalt. Denne ydelse svarer til det beløb, som ægtefællen og den afdøde fik tilsammen før dødsfaldet. Det er denne ydelse, der bliver kaldt for efterlevelsespension. Denne ydelse kan kun udbetales, hvis både afdøde og den efterlevende modtager social pension, altså førtidspension eller folkpension. Hvis dette ikke er tilfældet, har man ikke mulighed for at modtage efterlevelsespension. Efterlevelseshjælp Udover efterlevelsespension, har man …