Udbetaling af folkepension ved dødsfald

Hvis en af dine nærmeste er afgået ved døden som folkepensionist, og der udbetales folkepension, gælder der nogle lidt specielle regler for netop dette.

Folkpension er en social ydelse, som man kun har mulighed for at modtage indtil den dag man dør. Hvis der er blevet udbetalt pension for tiden efter dødsfaldet har fundet sted, kan det pension, der er udbetalt for meget kræves tilbagebetalt fra dødsboet.

Udbetaling af folkpension, hvis en samlever eller ægtefælle dør

Hvis man kommer i den situation, at ens ægtefælle eller samlever afgår ved døden, har man mulighed for at modtage efterlevelsespension. For at man har ret til at modtage efterlevelsespension, er det et krav, at den efterlevende part har haft fælles bopæl med den afdøde part, på det tidspunkt hvor vedkommende dør.

I en periode på 3 måneder, bliver den afdøde persons pension udbetalt. Denne ydelse svarer til det beløb, som ægtefællen og den afdøde fik tilsammen før dødsfaldet. Det er denne ydelse, der bliver kaldt for efterlevelsespension.

Denne ydelse kan kun udbetales, hvis både afdøde og den efterlevende modtager social pension, altså førtidspension eller folkpension. Hvis dette ikke er tilfældet, har man ikke mulighed for at modtage efterlevelsespension.

Efterlevelseshjælp

Udover efterlevelsespension, har man også mulighed for at få såkaldt efterlevelseshjælp. Dette har man mulighed for at få, hvis ens ægtefælle eller samlever afgør ved døden. Det beløb man får i efterlevelseshjælp er et engangsbeløb, som er skattepligtigt.

Hvor meget man kan få i efterlevelseshjælp afhænger meget af hvordan den efterladtes indtægt og formue har set ud, så det kan derfor variere meget fra person til person, hvor stort et beløb, man har mulighed for at få i efterlevelseshjælp.

Hvor finder jeg mere infomation omkring udbetaling af folkepensionen i forbindelse med dødsfald?

Hvis du ikke, efter at have læst ovenstående tekst, har fundet svar på dit spørgsmål omkring udbetaling af folkpension i forbindelse med et dødsfald, så kan du gå ind på Ældresagens hjemmeside og læse mere omkring emnet. Her vil du kunne finde svar på næsten alt, som vedrøre udbetalingen.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *