Kan jeg få efterløn når jeg er på fleksydelse?

Der er rigtig mange, som er i tvivl, om det er muligt at få efterløn, når man også modtager fleksydelse, og svaret er faktisk ret enkelt. Når du er på efterløn, kan du godt modtage fleksydelse. Dog er det den absolut eneste ydelse, du har mulighed for at have samtidig med, at du modtager efterlønsydelsen. For at du kan få efterløn samtidig med at du modtager fleksydelse, så kræves det dog, at du kan overholde en række af de gælder, som gør sig gældende for, at du har ret til at få ydelsen. Der er flere forskellige regler, og i hovedtræk, så er det faktisk de samme regler der gælder i forhold til kravene til at modtage efterløn når man er på fleksydelse, som når man ikke er på fleksydelse. Krav for at modtage efterløn For at du kan få efterløn, så kræver det at du er medlem af en A-kasse, og at du har nået efterlønsalderen, som den dag i dag er på 60 år. Derudover skal ªdu også have betalt efterlønsbidrag. Dette er et must for, at du kan modtage efterløn, og det gælder også, når du modtager fleksydelse. Efterlønsbidraget skal du have betalt i minimum 30 år, …

Hvornår kan man gå på efterløn?

Efterløn er en social ydelse, som er blevet indført, for at man har mulighed for at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet før man når pensionsalderen. Den 13. maj i år 2011, blev der lavet en “aftale om senere tilbagetrækning”. Dette har betydet, at der er sket væsentlige ændringer i forhold til de nuværende efterlønsregler. Dette har blandt andet haft en betydning for hvornår man kan gå på efterløn, hvor længe man skal betale til sin efterlønsordning samt hvordan reglerne for modregning af pension i efterlønnen ser ud. Alle disse ting er noget, som er blevet påvirket efter den 13. maj 2011. Du kan gå på efterløn hvis: Hvis du har bopæl i Danmark, Grønland, Færøerne Schweiz eller et landet EØS-land. Hvis du har indbetalt et efterlønsbidrag i mellem 25 og 30 år, hvor du har været medlem af en a-kasse. Hvis du fortsat nu er medlem af en a-kasse i efterlønsperioden, men du ikke betaler efterlønsbidrag. Hvis du kan opfylde de gældende betingelser for at få ret til a-dagpenge ved ledighed. Hvis du har fået indberettet værdien af din pensionsformue, når du har opnået efterlønsalderen. Hvis du er rask, og står til rådighed for det danske arbejdsmarked den dag, hvor …