Boligsikring – hvilken dokumentation kræver kommunen?

Når der skal udbetales boligsikring, så stilles der en række krav fra kommunen i forhold til dokumentation fra din side. Det er forskellige ting, som kommunen kræver dokumentation på, og du skal kunne leve op til de krav, der stilles fra kommunen side. Hvilken krav stiller kommunen af dokumentation? Kommunen vil have dokumentation på, at de omkostninger, som du siger, at du har til din bolig også stemmer overens med f.eks en lejekontrakt eller lignende. Derfor skal du, når du søger om boligsikring sørge for at have dokumentation for, hvor meget du betaler i husleje. Derudover skal du også have dokumentation for, hvor meget du tjener. Dette er for at sikre, at det beløb, du får i boligsikring er det rigtig beløb, som du er berettiget til. Dokumentation for hvor store dine udgifter er til din bolig kan blandt andet være en lejekontrakt eller en attest fra dit boligselskab, således at kommune har mulighed for at se præcis hvor mange penge du betaler for at sidde i din bolig. En huslejekvittering er også god nok, som dokumentation til kommunen. Udover at du skal kunne domumentere hvor stor omkostninger, du har til din nuværende bopæl, skal du også kunne dokumentere, hvor …

Boligsikring – hvor meget må jeg tjene?

Hvis man er bosiddende i Danmark, er man en af dem, der har ret til at modtage boligsikring. Satsen på hvor meget du har mulighed for at få i boligsikringen er nemlig afhængig af, hvor stor en indkomst du har. Der er en grænse for, hvor mange penge du har mulighed for at få i boligsikring og så er satsen på boligsikring også afhængig af, hvor mange der bor i netop din husstand samt hvor meget du tjener og hvor stor en formue du har. Så meget må du tjene for at få boligsikring Der er som sådan ikke en grænse for, hvor meget du må tjene, for at du har mulighed for at modtage boligsikring. Dog er det sådan, at jo større din formue har, jo mindre har du mulighed for at få i boligsikring. Boligsikringen beregnes ud fra hvor stor en indkomst husstanden samlet set har, og når det regnes ud, så skal det også medregnes, hvis der er børn i husstanden, som har en indkomst i form af et fritidsjob, børnepension eller lignende. Dette medregnes dog kun, hvis barnet under 18 år har en indkomst, som ligger på over 19.300 kr om måneden. Til den samlede husstandsindkomst …