Dette skal du bruge for at søge boligsikring

Boligsikring er til dig, der bor til leje, hvor husstandens indkomst og formue er meget begrænset, hvor Udbetaling Danmark overfører et fastsat beløb til en i husstanden månedligt. Men for at du kan få glæde af boligsikring, så er det nødvendigt aktivt at søge om det, da du ellers ikke modtager så meget som en rød reje.

 

Den boligsikring du har mulighed for at tage imod bliver beregnet nøjagtigt ud fra din boligsituation samt økonomi.

Derfor er du nødt til at give Udbetaling Danmark de korrekte oplysninger, så de kan udregne dit berettigede beløb og herefter sende pengene videre til din konto hver måned. Når din boligsikring skal udregnes, så er der altså en række oplysninger du skal have parat.

En del af disse omhandler din bolig, hvor du eksempelvis skal oplyse om husleje, eksklusiv varme, el, fællesantenne og lignende, din boligs størrelse i m2, antal værelser samt tekniske detaljer som hvorledes boligen opvarmes og pligt om vedligeholdelse af både indendørs- og udendørsarealer.

Flere af disse informationer har de færreste lejere umiddelbart styr på, men mange af oplysningerne kan du finde i din lejekontrakt, så du er sikker på at det rette bliver oplyst.

Herefter skal du give nogle detaljer om husstanden, så det bliver slået fast, hvor mange der egentlig er bosiddende i lejemålet. Her skal du oplyse om der er børn over 18 år i boligen, og i så fald hvor mange, samt om nogen er bevægelseshæmmet eller modtager døgnhjælp.

Disse oplysninger er umiddelbart lettilgængelige, men næste punkt i udregningen bliver atter noget teknisk, hvor det kan være nødvendigt at dykke ned i tidligere modtaget dokumenter. Her skal indkomsten fra alle i husstanden oplyses, hvilket både indebærer løn, SU, dagpenge, folkepension, kontanthjælp og lignende.

Nærmere bestemt er det beløbet før SKAT, der skal noteres, men efter at både AM-bidrag og ATP-bidrag er trukket fra.

Hvis du er i tvivl, så kan disse beløb ses på din lønseddel. Endvidere skal eventuelt fradrag til pensionsordninger og kapitalindkomst pr. år også oplyses.

Har du oplyst formue til SKAT, så skal dennes årlige beløb også noteres hos Udbetaling Danmark, hvilket kan indebære indestående i banker, kursværdi af obligationer eller pantebreve i depot, ejendomsværdi af fast ejendom i Danmark eller lignende.

Dette beløb er det samme som du kan finde på din forskudsopgørelse fra SKAT, men har du gæld til realkreditinstitutter, studiegæld eller lignende, så kan dette fratrækkes din formue.

Det er også nødvendigt at oplyse den såkaldte uoplyste formue, altså den samlede formue som ikke er oplyst til SKAT som eksempelvis kontanter, der ikke står på en konto i en bank, værdi af biler og skibe eller egenkapital i virksomhed.

Det handler altså om at holde tungen lige i munden, når alle de rette oplysninger skal findes, men både tid og kræfter kan være givet godt ud, hvis du er berettiget til at modtage boligsikring. Med denne vil du og din husstand nemlig have lidt ekstra på kistebunden hver måned, så I får færre bekymringer.

 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *