Hvem kan få boligstøtte?

Boligsikring og boligstøtte er synonymer, der begge er navne for den kontante hjælp som danske lejere kan modtage. Boligsikring er nemlig for dem, der bor til leje og har en beskeden indkomst, hvor den månedlige støtte fra Udbetaling Danmark kan gøre en stor forskel i husstandens budget. Foruden at du skal bo i en lejebolig for at modtage boligsikring, så er det også et krav, at du er bosiddende i en helårsbolig med eget køkken eller en køkkenniche, hvor der er både vand og afløb. Foruden disse punkter, så er der en række andre faktorer, der er helt afhængige af din unikke situation, som afgør om du kan få boligsikring eller ej. Dette involverer eksempelvis størrelse af din bolig samt huslejen, og ligeledes hvor mange børn og voksne der er i husstanden. Det bør her bemærkes, at det udregnes ud fra den endelige husleje, når udgifterne til vand, varme, el, fællesantenne og lignende er fratrukket. Dette sættes i forhold til husstandens samlede indkomst og formue, hvorefter det beregnes af Udbetaling Danmark om du og din husstand kan modtage boligsikring. Der er altså mange forhold, der er afgørende, når det kommer til modtagelse af boligstøtte, og hvor meget du eventuelt vil modtage månedligt er ligeledes afgjort af førnævnte fakta. På den måde fordeles boligsikring fair, så de mest pressede får den største hjælp til at betale regningerne. Med de mange oplysninger at holde styr på, så kan det være svært selv at gennemskue om man er berettiget til boligsikring, og i så fald hvor meget du og din husstand kan modtage månedligt. Heldigvis er det blevet gjort let og lige til at undersøge online, hvor du indtaster dine informationer og ligeledes kan søge om boligsikring med det samme. Som før nævnt, så er boligstøtte til de der bor i lejebolig, men der faktisk visse undtagelser, hvor de der bor i andelsbolig eller ejerbolig også har mulighed for at modtage boligsikring. Disse undtagelser gør sig gældende, hvis en i husstanden er folkepensionist, førtidspensionist eller stærkt bevægelseshæmmet eller på anden vis har brug for døgnhjælp. Falder du under denne kategori, så kan du med fordel læse nærmere om de særlige regler, der gør sig gældende for denne slags boligsikring, så du er sikker på at modtage al den hjælp du kan.

Hvis din situation ændres

Når du først er blevet modtager af boligsikring, så skal du efterfølgende være opmærksom på at give Udbetaling Danmark besked, hvis din indkomst eller boligsituation ændres, da din boligstøtte naturligvis skal reguleres herefter. Det er i denne forbindelse værd at bemærke, at selv om du eksempelvis oplyser det danske folkeregister om din adresseflytning, så er det alligevel nødvendigt at give Udbetaling Danmark direkte besked. Bliver dette ikke gjort, så vil du ikke modtage det rette størrelse beløb i boligsikring, og du vil dermed skulle tilbagebetale de penge du har fået for meget. Hvis du vil modtage boligstøtte er det derfor nødvendigt at sørge for, at Udbetaling Danmark altid er opdateret med din og din husstands akutelle indkomst og boligsituation.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *