Hvem kan få boligstøtte?

Boligsikring og boligstøtte er synonymer, der begge er navne for den kontante hjælp som danske lejere kan modtage. Boligsikring er nemlig for dem, der bor til leje og har en beskeden indkomst, hvor den månedlige støtte fra Udbetaling Danmark kan gøre en stor forskel i husstandens budget. Foruden at du skal bo i en lejebolig for at modtage boligsikring, så er det også et krav, at du er bosiddende i en helårsbolig med eget køkken eller en køkkenniche, hvor der er både vand og afløb. Foruden disse punkter, så er der en række andre faktorer, der er helt afhængige af din unikke situation, som afgør om du kan få boligsikring eller ej. Dette involverer eksempelvis størrelse af din bolig samt huslejen, og ligeledes hvor mange børn og voksne der er i husstanden. Det bør her bemærkes, at det udregnes ud fra den endelige husleje, når udgifterne til vand, varme, el, fællesantenne og lignende er fratrukket. Dette sættes i forhold til husstandens samlede indkomst og formue, hvorefter det beregnes af Udbetaling Danmark om du og din husstand kan modtage boligsikring. Der er altså mange forhold, der er afgørende, når det kommer til modtagelse af boligstøtte, og hvor meget du eventuelt vil …