Varmetillæg til pensionister

Hvis du er pensioneret, så har du mulighed for at modtage en række sociale ydelser. Du kan blandt andet modtage varmetillæg, hvis du er pensionist, og modtager førtidspension eller folkepension.

Når der udbetales varmetillæg til pensionster, så tages der ikke hensyn til formue. Man har ret til at modtage varmeydelsen uanset hvor stor ens formue er, hvis blot man er pensionist, og ens personlige tillægsprocent er på over 0 procent.

Når der gives varmetillæg til folkepensionister og førtidspensionister, er det ligegyldigt, om man som pensionst er bosiddende i en ejer-, leje-, eller andelsbolig. Uanset hvilken type bolig, du sidder i, vil du have ret til at modtage varmetillæg som pensionst. Opvarmningsformen er også ligegyldig.

Hvor meget kan man få i varmetillæg, hvis man er pensionst? 

Hvis du er pensionst og godt kunne tænke dig varmetillæg, så er det forskelligt fra person til person hvor meget du kan få i varmetillæg.

Når der udregnes hvor meget du kan få, så går man helt specifikt ind og kigger på, hvor stort et forbrug, du har haft de sidste 3 år til varmeudgifter.

Som udgangspunkt skal pensionister selv betale en andel til sine varmeudgifter. Dog udgør varmetillægget en forholdsvis stor procentdel af det samlede beløb, man har af varmeudgifter, og jo højere dine udgifter til varme er, jo mere har du mulighed for at få i tillæg.

Hvis du er enlig, har du en egenbetaling på 4600 kr om året. Alt derudover bliver betalt af staten (dog maksimalt op til 11.004 kr).

Hvis du er gift eller har en samlevende, så ligger egenbetaling en anelse højere. Her ligger din egenbetaling nemlig på 6.900 kr. Derudover har du mulighed for at få et tilskud på alt udover dette beløb (dog max op til 9276 kr i samlede årlige udgifter til varme).

Er dine samlede varmeudgifter mellem egenbetalingen og 14.600 kr, kan du få betalt 3/4 af udgiften med varmetillægget.

Hvis dine samlede varmeudgifter er mellem 14.601 kr og 19.300 kr, kan du få betalt 50% af varmeudgiften.

Er dine samlede varmeudgifter på 19.301 kr – 23.900 kr, har du mulighed for at få betalt 25% af din samlede varmeregning.

Hvis dit samlede årlige varmebrug overstiger 23.900 kr, har du ikke længere mulighed for at få tilskud til dine varmeudgifter.

Når du er gift, eller du har en samlever, har man kun mulighed for at få udbetalt ét varmetillæg tilsammen.

Derudover gælder der en regel, der hedder, at hvis en husstand består af mere end 2 personer, som er over 18 år, vil beregningsgrundlaget blive forhøjet med 7.200 kr pr person.

Hvis du godt kunne tænke dig at søge om at få varmetillæg, så skal du udfylde en ansøgning til dette. Den kan du finde ved at gå ind på Borger.dk. Denne blanket skal du udfylde, og så snart din ansøgning er blevet godkendt, vil du modtage dit varmetillæg.

Hvis du er pensionist, eller blot er interesseret i at vide mere omkring varmetillæg generelt, så har du mulighed for at finde mere information omkring den sociale ydelse ved at tage et kig på Social-, Børne- og Integrationsministeriets hjemmeside hvor du kan finde meget relevant information omkring ydelsen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *