Nedsættelse af ejendomsværdiskatten

Nogle danske statsborgere har mulighed for at få nedsat ejendomsværdiskatten. For at man kan få nedsat sin ejendomsværdiskat, skal man kunne leve op til en række krav, der stilles fra statslig side. Hvis ikke man kan leve op til disse krav, skal man betale sin ejendomsværdiskat på lige fod med alle andre. Hvad skal der til for, at man kan få nedsat sin ejendomsværdiskat? Der stilles nogle krav for, at man kan få nedsat sin ejendomsværdiskat, og det er ikke alle mennesker, der kan få nedsat deres ejendomsværdiskat. Som udgangspunkt, er det de mennesker, som er berettiget til at få en nedsættelse i deres ejendomsværdiskat personer, som er fyldt 65 år. Man har ret til at få nedsat sin ejendomsværdiskat med et beløb, som ligger på 4 promille af den ejendomsværdi, som der måtte være fastlagt for ens ejendom gældende fra 1. januar i indkomståret. Der er lavet en begrænset i nedslaget på betaling af ejendomsværdiskat, som ligger på 6000 kr for en helårsbolig, og på 2000 kr, hvis man har et sommerhus. Det der afgør, om man har mulighed for at få et nedslag i ejendomsværdiskatten, er hvor høj en indkomst man har. Nedslaget bliver nedsat med 5 procent …