Hvor længe kan man få barselsdagpenge?

Med barselsdagpenge har du mulighed for at gå på barsel, selv når du er modtager af arbejdsløshedspenge fra din a-kasse.

Det er altså ikke en ordning, der gælder for kontanthjælpsmodtagere, der skal tage kontakt til kommunen for at høre om mulighederne for barselsorlov.

Når du skal have barselsdagpenge, så er det vigtigt at give din a-kasse besked herom, da de efterfølgende vil anmelde det hos Udbetaling Danmark, der står for at udbetale dine barselsdagpenge. Dette skal du gøre senest 8 uger efter fødslen, hvorefter du får besked om at give Udbetaling Danmark en række oplysninger, så du er sikker på at modtage det rette beløb i den rette periode. Hvis du er mor til barnet, så kan du vælge at holde graviditetsorlov allerede 4 uger før den forventede fødsel.

Efter fødslen har du 2 ugers barselsorlov, som skal afholdes. Herefter har du 12 ugers barselsorlov, men hvis du vælger ikke at afholde disse, så er der ikke mulighed for at afholde dem senere, og du mister dermed retten til disse ugers orlov. Er du derimod far til barnet, så skal du holde fædreorlov. Her har du ligesom moren 2 ugers barsel lige efter fødslen.

Efter de første 14 ugers barsel har begge forældre mulighed for at afholde 32 ugers forældreorlov med barselsdagpenge, der skal fordeles mellem forældrene. Mor vil kunne påbegynde de 32 uger når barnet er 14 uger gammel, hvorimod far vil kunne starte tidligere.

Undtagelser ved forlængelse af barselsorlov

I særtilfælde er der mulighed for at forlænge barselsorloven eller påbegynde den tidligere end de 4 uger før forventet fødsel. Dette er relevant, hvis din læge mener, at der er en øget risiko for enten dig eller det ufødte barn i forbindelse med graviditeten, hvilket du i så fald skal melde til din a-kasse. Herefter vil din læge skulle udfylde en fremsendt lægeerklæring fra Udbetaling Danmark for, at du kan modtage dine barselsdagpenge tidligere end forventet.

Bliver enten du eller den anden af barnets forældre syg under de 32 ugers forældreorlov, så er der mulighed for at den anden forælder kan overtage retten til barselsdagpengene. Står I i den ubehagelige situation, at jeres barn skal indlægges i løbet af de første 46 uger efter fødslen, så er der ligeledes hjælp at hente.

I denne forbindelse er der nemlig undtagelsesvis mulighed for at forlænge orloven med ret til barselsdagpenge. Orloven vil blive forlænget med den periode som barnet er indlagt, dog højst 3 måneder. I dette tilfælde skal du huske, at Udbetaling Danmark skal have dokumentation for indlæggelsen og at du aktivt skal ændre dine oplysninger om barselsdagpenge online. Det er nemlig vigtigt at give Udbetaling Danmark besked, hvis barselssituationen ændres på nogen måde, så du er sikker på at modtage det rette beløb i barselsdagpenge.

Modtager du for meget, så skal du nemlig betale beløbet tilbage som du ikke er berettiget til. Det er derfor en god idé at være opmærksom på, at Udbetaling Danmark har alle de rigtige oplysninger, så du kan afholde barsel med ro i sindet.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *