Regler for børnebidrag

Der er mange, som er i tvivl om hvordan reglerne er for børnebidrag, og det vil i dette indlæg give et billede af. Der er flere forskellige regler der gælder i forhold til børnebidrag, som kan være varierende fra person til person, hvilket vi vil komme nærmere ind på i indlægget.

Hvad er et børnebidrag?

Som forældre til et barn, har man pligt til at forsørge sit barn. Det er statsforvaltningen, som vurderer, om man er i stand til som forældre at forsørge sit barn, og om man kan leve op til sin forsørgerpligt.

Statsforvaltningen kan desuden også bestemme, at hvis en forælder ikke kan leve op til forsørgerpligten overfor sit barn, skal vedkommende betale et beløb i børnebidrag til barnet.

Dette gælder indtil barnet er fyldt 18 år. Alt afhængig af den enkelte unges uddannelsessituation, kan børnebidraget forlænges helt til man er fyldt 24 år, og hele året, hvor man er fyldt 24.

Hvor meget skal man betale i børnebidrag?

Hvis man som forælder har fået bekræftet af statsforvaltningen, at man ikke er i stand til at løfte opgaven i forhold til at leve op til sin forsørgerpligt, skal man betale et beløb til barnet i børnebidrag. Hvor meget man skal betale er meget forskelligt, og det afhænger af, hvor meget man som forælder tjener.

Det nuværende børnebidrag ligger i øjeblikket på 14.964 kr om året. Dette er et grundbeløb, hvortil der skal lægges til tillæg, som kan variere alt efter hvor meget man som forælder til et barn tjener. Jo mere man tjener om året, jo flere penge skal man betale til barnet.

Udover at det afhænger af hvor meget man tjener, så afhænger et også af hvor mange børn, som man skal betale børnebidrag til. Det er nemlig heller ikke uden betydning. Beløbet på 14.964 kroner om året er pr. barn, så hvis man f.eks har 3 børn, vil man skulle betale 44.892 kr om året i børnebidrag.

Hvis du godt kunne tænke dig at se de præcise tal for, hvor meget netop du skal betale i børnebidrag, så kan du gå ind på denne hjemmeside, hvor du kan se en liste over hvordan satserne for børnebidrag ser ud. Her vil du kunne se præcis hvor meget du skal betale afhængig af din indkomst, og afhængig af hvor mange børn, du har.

Man har mulighed for at få ændret den sats, som børnebidraget ligger på. hvis man ønsker at få gjort dette, skal man søge om at få det gjort. Det kan man gøre ved at henvende sig til statsforvaltningen, det sted hvor bidragsbetaleren er bosiddende.

Hvordan betales børnebidraget i praksis?

Når der skal betales børnebidrag, så er man som bidragsbetaler selv ansvarlig for at få betalt til barnet. Det kan man gøre på flere forskellige måder. Det kan f.eks gøres via. en bankoverførsel, eller det kan gøres ved en check eller lignende.

Vil du gerne vide mere omkring reglerne for børnebidrag, så er der uddybende information omkring hvordan reglerne for børnebidrag er på JUF.dk. Der står blandt andet hvilke krav, du som forældre skal leve op til, og så står der også hvad du kan forvente at få i børnebidragssats.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *