Hvor meget kan jeg få i folkepension?

Folkepension er lavet for at sikre, at alle danske borgere som er over 65, og forlader arbejdsmarkedet har adgang til en indtægt. Det er en forholdsvis stor procentdel af den danske befolkning, som er på folkepension, da der i 2012 var hele 990.000 danske statsborgere, som er på folkepension.

Hvor meget og hvornår man kan få folkepension, er blevet ændret flere gange, og er et meget omdiskuteret emne blandt de danske politikere.

Så meget kan du få i folkepension

Der findes et grundbeløb, som alle folkepensionister kan få, som er på minimum 69.648 kr. Derudover kan man også få tillæg.

Det årlige samlede beløb der gives i folkepension sammenlignet med andre sociale ydelser er forholdsvis lavt, men er lavet, da man går ud fra, at de fleste folkepensionister må have opbygget en mindre formue i kraft af deres alder. Dog kan der naturligvis være folk som ikke har dette, og der er naturligvis også forskellige pensionstillæg, som gør, at man kan hæve det samlede beløb man får til at være højere end 69.648 kr om året.

Pensionstillægget for gifte/samlevende er på 34.968 kr. Beløbet er højere, hvis du er enlig folkepensionist. Hvis du er enlig folkepensionist, får du et beløb, som ligger på 72.336 kr pr måned.

Reglerne for folkepension har ændret sig flere gange

Der gælder mange forskellige regler for folkepension, og de er blevet ændret rigtig mange gange af forskellige årsager. I maj 2011 blev der lavet en aftale i folketinget som omhandlede tilbagetrækning. Man har fra statslig side gjort alt hvad man kunne, for at sikre at der skete en gradsvis stigning i antallet af ældre som vælger at blive lidt længere på arbejdsmarkedet frem for at gå på pension.

I den forbindelse er der blevet lavet en lang række lempelser, for at “lokke” de ældre til at blive på arbejdsmarkedet i lidt ekstra tid.

En af de lempelser, som man har valgt at lave i folkepensionen er blandt andet hvornår man kan få udbetalt sin folkepension, og så er der også sket en lempelse af de regler der har været omkring modregning af arbejdsindtægt.

Vil du vide mère omkring folkepension og de generelle regler og tal, kan du gå ind på Borger.dk, og finder flere informationer omkring emnet. Der er masser af brugbar viden på siden, som du sikkert kan få glæde af.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *